dr inż. Łukasz Borowski

ADIUNKT
Tel. 81 538 4417
e-mail: l.borowski@pollub.pl
Pokój 507

PLAN ZAJĘĆ

Wykaz publikacji w Bibliotece PL

GRANTY

Informacje dla studentów

Google Scholar
ResearchGate
ORCID
Scopus

PEŁNIONE FUNKCJE:

 • Zastępca Redaktora Naczelnego w zespole redakcyjnym czasopisma "Budownictwo i Architektura"

DYDAKTYKA: BUDOWNICTWO

 • Geodezja - laboratorium, IBS1/2, sylabus2019
 • Ćwiczenia terenowe z geodezji - IBS1/2, sylabus2019 
 • GIS w budownictwie - wykład, projekt, studia II-go stopnia, specjalność: MDS2/3, sylabus2019

: ARCHITEKTURA

 • Geodezja - wykład, laboratorium; IAS3/5; sylabus2014
 • Współczesne techniki pomiarowe - laboratorium; IAS1/2; sylabus2020

PROBLEMATYKA NAUKOWA

 • Geodezja

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

 • 2020 - Nagroda indywidualna II stopnia JM Rektora Politechniki Lubelskiej
 • 2016 - Nagroda indywidualna II stopnia JM Rektora Politechniki Lubelskiej

STOPNIE I TYTUŁY NAUKOWE

 • dr - 2015.09.24 - tytuł rozprawy: Zastosowanie sieci ASG-EUPOS do modelowania lokalnej quasi-geoidy.  Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, dziedzina: geodezja i kartografia; specjalność: geodezja wyższa i satelitarna.

 • magister inżynier  - 2008 - dyscyplina geodezji i kartografii nadany przez Akademie Górniczo-Hutniczą w Krakowie, Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska, tytuł pracy: „Zagadnienie ustalania wynagrodzenia za ustanowienie służebności drogi koniecznej dla grupy nieruchomości”