Publikacje

<<<<<<    aktualizacja 17.01.2017

Prace w czasopismach - lista B

  1. Borowski Łukasz, Skoczylas Olga, Nepelski Krzysztof ; 2016: Zagospodarowanie Podzamcza w Lublinie – głos w dyskusji o budynku Nadstawna 2-4. BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2016, nr 2, vol. 15, s. 101-111 [MNiSW: 6]
     
  2. Nepelski Krzysztof, Borowski Łukasz; 2015: Pomiary osiadania zespołu budynków mieszkalnych posadowionych na lessach, Inżynieria i Budownictwo 7/2015, s.359-361
     
  3. Borowski Łukasz; 2013: Wpływ długości sesji pomiarowej na dokładność wyznaczania pozycji w pomiarach statycznych GPS. Budownictwo i Architektura nr 4, vol. 12 s.251-256

Monografie