Materiały konferencyjne

<<<<<    aktualizacja 17.01.2017

 1. Guz Łukasz, Łagód Grzegorz, Suchorab Zbigniew, Sobczuk Henryk, Bandura Lidia, Widomski Marcin; 2015: Wykorzystanie matrycy czujników gazu do wykrywania substancji ropopochodnych w wodach drenażowych z terenów zielonych. 3rd International Scientific and Technical Conference, Pure Water. Fundamental, Applied and Industrial Aspects, 28-30 October 2015, Kyiv, Ukraine: [book of abstract] - 2015, s. 18-19.
 2. Bandura L., Wojciech Franus2015: Zeolite adsorbents for the removal of petroleum products from solid surface. Internationas symposium on Zeolite and Microporus Crystals 2015. June 28-July 2 2015, Saporo, Japan.
   
 3. Franus M., Bandura Lidia, Franus W.: 2014: Use of zeolite mixtures for the removal of petroleum products, 4th International Conference on Industrial and Hazardous Waste Management 2nd - 5th September 2014, Chania, Crete, Greece, Conference Proceedings, ISSN 2241-3138.
 4. Bandura Lidia, Franus M., Franus W.; 2014: Sorption of selected petroleum products by clinoptilolite and synthetic zeolites. 8 - 13 June 2014 Belgrade, Serbia, ZEOLITE 2014 9th International Conference on the Occurrence, Properties and Utilization of Natural Zeolites
 5. Adamczuk A., Kołodyńska D., Bandura Lidia, Panek R., Franus W.; 2014: Badania morfologii powierzchni oraz właściwości fizykochemicznych popiołów lotnych modyfikowanych chitozanem. Nauka i przemysł – metody spektroskopowe, nowe wyzwania i możliwości (2014) 1033-1037. ISBN 978-83-939465-3-2 (t. II). 10-12.06.2014, Lublin, Nauka i przemysł – metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości.
 6. Franus M., Bandura Lidia, Franus W.; 2014: Modification of the lightweight aggregate with the use of spent zeolite sorbents after the sorption of diesel fuel. BICHИK Teorija i praktika budiwnictwa, Lviv Polytechnic National University 781 (2014) 32-41. 20-22 May 2014 Lviv, Ukraine, International Scientific Conference “Developing an innovative model of the cross-border use of zeolitic tuff". Modern Technologies Of Zeolite Tuff Usage In Industry
 7. Bandura Lidia, Panek R., Franus W.; 2014: The use of clinoptilolite and synthetic zeolites for removal of petroleum substances. BICHИK Teorija i praktika budiwnictwa, Lviv Polytechnic National University 781 (2014) 9-16., 20-22 May 2014 Lviv, Ukraine, International Scientific Conference “Developing an innovative model of the cross-border use of zeolitic tuff". Modern Technologies Of Zeolite Tuff Usage In Industry.
   
 8. Franus W., Wdowin M., Franus M., Bandura Lidia; 2013: Synthesis of zeolite-type sorbents for sorption of petroleum hydrocarbons. 17 International Zeolite Conference. Moscow, Russia, 7-12 July 2013. Book of abstracts, s. 252, P-3.1-15.
 9. Bandura LidiaFranus W., Panek R., Wdowin M.; 2013: Synthesis of Zeolites from Fly Ashes the Industrial Scale, 1st Global Conference on Environmental Studies (CENVISU-2013), 24-27.04.2013, Global Journal on Advances in Pure & Applied Sciences 1, 549-554. Antalaya, Turkey Vol 1 (2013). http://www.world-education-center.org/index.php/paas/issue/view/103.