Monografie

<<<<<    aktualizacja 17.01.2017

Monografia

Rozdziały w monografiach:

  • Bandura Lidia, Franus Wojciech; 2015: Usuwanie substancji ropopochodnych przez sorbenty zeolitowe. Sorbenty Mineralne. Surowce, Energetyka, Ochrona Środowiska, Nowoczesne Technologie; Wydawnictwa AGH, Kraków 2015; s. 21-36. ISBN 978-83-7464-793-9.
  • Bandura Lidia, 2015: Zastosowanie syntetycznych sorbentów zeolitowych do usuwania substancji ropopochodnych. Wykorzystanie tufów zeolitowych w inżynierii środowiska. PAN Komitet Inżynierii Środowiska, Monografia nr 121; Lublin 2015; s.7-30. ISBN 978-83-63714-20-8.
  • Franus Małgorzata, Bandura Lidia, Wojciech Franus; 2014: Modification of the lightweight aggregate with the use of spent zeolite sorbents after the sorption of diesel fuel. Lviv Polytechnic National University 781 (2014) 32-41.
  • Bandura Lidia, Panek R., Wojciech Franus; 2014: The use of clinoptilolite and synthetic zeolites for removal of petroleum substances. Lviv Polytechnic National University 781 (2014) 9-16.
  • Bandura Lidia, Panek Rafał, Franus Wojciech; 2013: Otrzymywanie, właściwości i zastosowanie sorbentów zeolitowych wytwarzanych z popiołów lotnych; Sorbenty Mineralne. Surowce, Energetyka, Ochrona Środowiska, Nowoczesne Technologie; Wydawnictwo AGH Kraków 2013; s. 49-62.