Prace w czasopismach - lista B

<<<<<     aktualizacja 02.10.2017
  1. Franus W., Woszuk A., Bandura Lidia, Zofka A; 2017: Właściwości zeolitu naturalnego i syntetycznego oraz ich wpływ na efekt spienienia asfaltu. wersja. pdf
  2. Małgorzata Franus, Lidia Bandura; 2015: Wykorzystanie mieszanek zeolitowych do usuwania produktów ropopochodnych. Barometr Regionalny. nr 2, vol.13, s.128-129. 
  3. Woszuk A., Bandura Lidia, Panek R., 2015, Application of zeolites as fillers in mix asphalt. Budownictwo i Architektura 14(1): 127-134. wersja .pdf.
  4. Lidia Bandura, Wojciech Franus; Barometr Regionalny; Zastosowanie syntetycznych sorbentów zeolitowych do usuwania substancji ropopochodnych; 2015, nr 2 vol.13, s.127-128.
     
  5. Franus M., Bandura Lidia; 2014: Właściwości kruszyw lekkich modyfikowanych zużytymi sorbentami mineralnymi. Budownictwo i Architektura, vol. 13(2) 2014, str 73-83.  wersja .pdf  
     
  6. Franus M., Bandura Lidia, Panek R., Wdowin M., Woszuk A., 2013, Zeolite adsorbents of selected diesel types. International Journal of Arts and Sciences 6: 595-602.