Materiały konferencyjne

< < < <     aktualizacja 16.01.2017                                                                                                                                                                                      
 1. Gazda Lucjan, Dudzińska Marzenna, Połednik Bernard, Kozak K.; 2016: Radon na Lubelszczyźnie - próba syntezy w 100-lecie badań. V Ogólnopolski Kongres Inżynierii Środowiska, 29 maja -1 czerwca 2016 r. : [program] - 2016.
   
 2. Bevz Mykola, Buko Andrzej, Gazda Lucjan, Łukomskij Jurij, Golub Stanisław.; 2015: Bìblìografìcnì, ìkonografìcnì, ìstorìografìcnì, ìstoriko-kraêznavcì doslìdžennâ ta arhìvnì materìalli – osnova dlâ pìdgotovki nomìnacìjnogo dos’ê dlâ vkaûcennâ obêkta do spisku ìstoricnoї spadŝcini ÛNESKO. Zberežennâ Ìstoricnoї Zabudovi Centra Odesi Šlâhom Vklûcennâ do Osnovnogo Spisku Vsesvìtn’oї Spadŝcini ÛNESKO: Materiali II Mižnarodnoї Naukowo – Praktìcnoї Konferencìї, 24-26 cervnâ 2015 roku, Odesa - 2015, s. 138-143.
 3. Gazda Lucjan; 2015: Geotechniczne uwarunkowania stanu technicznego XIII-wiecznych budowli murowanych Chełma i okolic. Problemy Badań, Ochrony i Konserwacji Historycznych Fortyfikacji. 7 czerwca 2015, Lwów - Chełm. 7 Międzynarodowa Konferencja. s.61-71. ISBN 978-617-7045-97-6.
   
 4. Mikola Berz, Gazda Lucjan; 2014: Badania Georadarowe stanowisk archeologiczno – architektonicznych na przykładzie Chełmskiej Katedry Bogurodzicy z XIII w.; Seminarium naukowe Polsko-Ukraińskie pt. „Metody Fizyczne w badaniach i konserwacji zabytków architektury i dzieł sztuki”, 30 kwietnia 2014, Lwów – Warszawa – Celestynów, str. 4-6; konferencja międzynarodowa.
 5. Gazda Lucjan, Mendyk Ewaryst, Rawski Michał, Skrzypiec Krzysztof; 2014: Impaktyt bursztynowy z eocenu Górki Lubartowskiej, Konferencja naukowa XXVIII Spotkanie badaczy bursztynu pt. „ Nowości o bursztynie”; PAN Muzeum Ziemi w Warszawie, 29 maja 2014; konferencja krajowa.
 6. Gazda Lucjan, Huber Miłosz, Kiebała Aneta; 2014: Wstępne badania paleometeorytu Niedźwiada. VIII Konferencja Meteorytowa; Polskie Towarzystwo Meteorytowe Politechnika Wrocławska. Str. 7-8, 27-29.06.2014; Wrocław, konferencja krajowa.                                                                                                                                                                                                        
 7. Wiśniewski Tadeusz, Gazda Lucjan; 2013: Raw material economy at the Magdalenian site in Klementowice, Eastern Poland. Fifth Arheoinvest sympozjum: Stories written in stone, International Symposium on Chert and other Knapable Materials , 20-24 august 2013, Iasi, Romania.
 8. Mykola Bevz, Lucjan Gazda; 2013: Georadarnì doslìdżennâ arheologìcno - arhitekturnih reštok Holms′koї Katedri Presvâtoї Bogorodici XIII st.  VI Vseukrinskaja Naukovyia Konferencїja. Sučasna Arhitekturna Osvìta. Arhitektura: Obraz, Estetika, Emocìjnìj Kontekst, 7-8 listopada 2013, Kiїv
 9. Krystyna Przychoda-Rudzka, Lucjan Gazda; 2013: „Zapamiętać Las” wystawa malarstwa i bursztynu. Janowiec, lipiec/sierpień 2013.
   
 10. Gazda Lucjan; 2012: Surowce, materiały i technologie XIII-wiecznego zespołu rezydencjalno-sakralnego na Górze Katedralnej, Badania Archeologiczne w Polsce środkowowschodniej, zachodniej Białorusi i Ukrainie w roku 2011, s. 44-46.
 11. Gazda Lucjan, K. Kozak, B. Polednik; 2012: Morphogenesis of lublinite in indoor environment. Healthy Building Conference, Brisbane, Australia, 8D.9, 2012.
 12. Polednik B., M.R. Dudzinska, K. Kozak, J. Mazur, Gazda Lucjan2012: The impact of the indoor air parameters on the dynamics of radon and its decay products concentration changes. Healthy Building Conference, Brisbane, Australia, 2B.8, 2012.
 13. Gazda Lucjan, Karaś Sławomir; 2012: Dyskusja nad stanem technicznym XIII-wiecznej wieży w Stołpiu koło Chełma, Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Lwów 22-24 marzec, Doslidżenija, zbiereżenija, restabracija, objektiw kulturnoj spadszczini, s. 8-10.
 14. Gazda Lucjan, Karaś Sławomir; 2012: Restauracja zabytkowego mostu w Lublinie, Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Lwów 22-24 marzec, Doslidżenija, zbiereżenija, restabracija, objektiw kulturnoj spadszczini, s. 38-41.
 15. Gazda Lucjan; 2009: Aneks II Analiza zabytków kamiennych z grobów podkurhanowych na Grzędzie Sokalskiej”. Str. 309 -315
 16. Gazda Lucjan; 2009: Historyczne podziemne roboty górnicze Lubelszczyzny i Roztocza. Materiały 43 Sympozjum Speleologicznego. Sekcja Speleologiczna Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. M. Kopernika. Zamość 16 – 18 10. 2009. str. 18 – 19.
 17. Gazda Lucjan, 2009: Potok Senderki – Podziemna kopalnia kamieni młyńskich. Materiały 43 Sympozjum Speleologicznego. Sekcja Speleologiczna Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. M. Kopernika. Zamość 16 – 18 10. 2009. str. 28-29.
 18. Gazda Lucjan; Karaś Sławomir; 2009: Celowość i możliwości modernizacji historycznego traktu Carska Droga w Biebrzańskim Parku Narodowym. Międzynarodowa Konferencja Naukowo – Techniczna Ochrona Środowiska i Estetyka a Rozwój Infrastruktury Drogowej. Kazimierz Dolny, październik 2009. str. 202 – 210.
 19. M. Bieuz., Gazda Lucjan, Klimek Beata; 2009: Napriamki rozbitku metodyki naukowych dosidzeń historicznych architekturnych obiektiw w ramkach wykonania magistersko roboty. Metodologicznyj prostir architekturnowo nrojektywanija. Materiały II Naukowo – Prakticznoj Konferencji. Kijów 2009. str. 15 – 16
 20. nn
 21. Ratajczak T., Bazernik J., Franus WojciechGazda Lucjan, Janik T.; 2006: Wpływ mineralizacji syderytowo-siarczkowej na wykorzystanie przywęglowych skał ilastych z KWK „Bogdanka” przez przemysł ceramiczny. Materiały konferencyjne Aktualia i Perspektywy Gospodarki Surowcami Mineralnymi.
 22. Gazda LucjanFranus Wojciech; 2003: Minerały skał przywęglowych LZW – historia poznania, uroda, technologia. Materiały konferencyjne -Udział Politechniki Lubelskiej w rozwoju Lubelskiego Zagłębia Węglowego.
 23. Gazda Lucjan, Połednik B., Franus Wojciech; 2003: Właściwości odpadowych mułów popłuczkowych kopalni Bogdanka i możliwości ich wykorzystania. Materiały konferencyjne Udział Politechniki Lubelskiej w rozwoju Lubelskiego Zagłębia Węglowego.
 24. Gazda Lucjan, Franus Małgorzata, Franus Wojciech, Krzowski Zdzisław; 2001: Mineralogical and crystallochemical characteristic of glauconite from Gawłówka (Lublin Upland, Poland). Mineralia Slovaca, vol. 33/2.
 25. Franus WojciechGazda Lucjan, Babińska J.; 2001: Kaolinite from Quartz Sand of the Lubartów Lowland. Materiały konferencyjne Mid-European Clay Conference ’01.
 26. Gazda LucjanFranus Wojciech, Krzowski Zdzisław, Franus Małgorzata; 2001: Kaolinityzacja osadów glaukonitowych Niziny Lubartowskiej. Przegląd Geologiczny, vol. 49/4.
 27. Franus WojciechGazda Lucjan, Kozak Z., 2000: Calcite known as lublinite. Miner. Soc. of Pol. - Special Paper, vol. 17.