Monografie

< < <     aktualizacja 17.01.2017

Redakcja książki 

 1. Redaktor: Gazda Lucjan; 2016: Lubelski Bursztyn, Znaleziska, Geologia, Złoża, Perspektywy. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie. Wydawnictwo M w Krakowie, www.wydawnictwom.pl; ISBN 978-83-8043-090-7. 226 str.

Rozdziały w książce

 1. Gazda Lucjan; 2016: Analiza petrograficzna i surowcowa zabytków kamiennych. Horodysko: od epoki kamienia do wczesnego średniowiecza : badania 2004-2005; [Red:] Dzieńkowski Tomasz - Lublin: Instytut Archeologii UMCS w Lublinie, 2016, s. 435-437.
 2. Gazda Lucjan; 2016: Analiza petrograficzna zabytków kamiennych ze stanowiska 5 w Nieszawie Kolonii. Nieszawa Kolonia stanowisko 5, powiat Opole Lubelskie : Interdyscyplinarna monografia osady z okresu rzymskiego; [Red:] Stasiak-Cyran Marta - Lublin: Instytut Archeologii UMCS w Lublinie, Muzeum Lubelskie w Lublinie, 2016, s. 279-287.
 3. Gazda Lucjan, Gołub Stanisław; 2016: Bursztyn na Ziemi Chełmskiej : próba syntezy. Lubelski bursztyn : znaleziska, geologia, złoża, perspektywy; [Red:] Gazda Lucjan - Chełm: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, 2016, s. 182-188. Wydawnictwo M w Krakowie. ISBN 978-83-8043-090-7.
 4. Gazda Lucjan, Huber Miłosz, Kiebała Aneta, Mendyk Ewaryst; 2016: Kosmiczny epizod lubelskiego bursztynu. Lubelski bursztyn : znaleziska, geologia, złoża, perspektywy; [Red:] Gazda Lucjan - Chełm: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, 2016, s. 94-102.Wydawnictwo M w Krakowie. ISBN 978-83-8043-090-7.
 5. Gazda Lucjan; 2016: Lubelski bursztyn w przestrzeni publicznej. Lubelski bursztyn : znaleziska, geologia, złoża, perspektywy; [Red:] Gazda Lucjan - Chełm: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, 2016, s. 61-69.
 6. Gazda Lucjan; 2016: Piaskowce w budowlach i detalach architektonicznych udokumentowane w badaniach archeologicznych Wysokiej Górki w Chełmie. Korolˊ Danilo Romanovič: kulʼturna ì deržavotvorča spad sina jogo dobi; [Red:] Bevzand Mykola, Lukomskyi Yuriy - Lwów: Politechnika Lwowska, 2016, s. 212-222.
 7. Gazda Lucjan; 2016: Wyniki badań surowców i materiałów budowlanych. Od cerkwi katedralnej króla Daniela Romanowicza do bazyliki pw. Narodzenia NMP w Chełmie; [Red:] Buko Andrzej, Gołub Stanisław - Chełm: Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza w Chełmie, 2016, s. 213-234.
   
 8. Gazda Lucjan, Gołub S., Bevz M., 2015: Glaukonit - unikatowy materiał budowlany i architektoniczny XIII-wiecznych budowli ziemi chełmskiej. Integracja sztuki i techniki w architekturze i urbanistyce. Wyd. Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy. Str. 127-138.
 9. Gazda Lucjan; 2015: The petrografic analisysis of stone artefacts from the archeological site in Klementowice. Klementowice. A Magdalenian site in eastern Poland; [Red:] Wiśniewski Tadeusz - Lublin: Instytut Archeologii UMCS w Lublinie, 2015, s. 312-314.
 10. Gazda Lucjan, Huber M.; 2015: A prelimery petrografic analysys of the selected chipped stone artefacts collected at the archeological site in Klementowice. A Magdalenian site in eastern Poland; [Red:] Wiśniewski Tadeusz - Lublin: Instytut Archeologii UMCS w Lublinie, 2015, s. 315-319.

Monografie

 1. Gazda Lucjan2016: Lubelski Bursztyn: znaleziska, geologia, złoża, perspektywy. Państwowa Wyższa szkoła Zawodowa w Chełmie. Wydawnictwo M w Krakowie. ISBN 978-83-8043-090-7. 226 str.
   
 2. Stępniewski W., Pawłowska M., Gazda Lucjan, Widomski M.K., Franus Małgorzata, Depta M.; 2015: Grunty spoiste Lubelszczyzny przydatne do budowy mineralnych barier izolacyjnych i innych zastosowań inżynierskich. Monografia  Politechnika Lubelska, Lublin 2015. ISBN:978-83-7947-117-1, 60 str. - - wydano w 2016
   
 3. Gazda Lucjan; 2014: Wpływ sposobu posadowienia XIII-wiecznego zespołu wieżowego w Stołpiu koło Chełma na jej funkcjonowanie i stan techniczny. Problemy dokumentowania udostępniania restauracji obiektów zabytkowych. Lwów 2014. Wydawnictwo PASTR-7, ISBN 978-617-7045-52-5. Str 64- 68.