Prace w czasopismach - lista A

< < <     aktualizacja 16.01.2017
 1. Gazda Lucjan, Połednik B., Dudzińska M., Kozak K., Mazur J.; 2016: Strefowość ekshalacji radonowych w rejonie Nałęczowa. ROCZNIK OCHRONA SRODOWISKA - 2016, nr 2, vol. 18, s. 828-837.
   
 2. Widomski M., Stępniewski W., Horn R., Bieganowski A., Gazda Lucjan, Franus Małgorzata, and Pawłowska M.; 2015: Shrink-swell potential, hydraulic conductivity and geotechnical properties of clay materials for landfill liner construction. Int. Agrophys., 2015, 29, 365-375. Doi: 10.1515/intag-2015-0043. - wersja.pdf.
   
 3. Gola Marek R., Karger Michał, Gazda Lucjan, Grafka Oliwia; 2013: Organic geochemistry of Upper Carboniferous bituminous coals and clastic sediments from the Lublin Coal Basin. Acta Geologica Polonica; Vol. 63, pp. 425-442. 
   
 4. Ratajczyk T., Gazda Lucjan, Janik T., Franus Wojciech, Bazarnik J.; 2006: Mineralizacja syderytowo-siarczkowa w aspekcie wykorzystania skał przywęgłowych KWK „Bogdanka”.Mineral Resources Management,  vol. 22/3, p. 203-213
 5. Bazarnik J., Franus Wojciech, Gazda Lucjan, Budzyń B.; 2006: Sferolity syderytowe z liasowych iłów kaolinitowych (Lubelskie Zagłębie Węglowe). Mineral Resources Management, vol. 22/3, p. 203-213.
 6. Franus M.,Franus Wojciech, Gazda Lucjan; 2006: Trzeciorzędowe osady z glaukonitem potencjalnym źródłem surowców ilastych Lubelszczyzny. Gospodarka Surowcami Mineralnymi. Zeszyt specjalny 3, s. 379-387.