Prace w czasopismach - lista B

< < < <      aktualizacja 16.01.2017
  1. Gazda Lucjan, Franus Małgorzata; 2014: Właściwości fizykochemiczne i mechaniczne wybranych gruntów spoistych Lubelszczyzny do zastosowań hydroizolacyjnych. Budownictwo i Architektura, vol. 13(2) 2014, str 17-24.  wersja .pdf 
  2. Gazda Lucjan, Franus Małgorzata; 2013: Projektowanie geotechniczne w warunkach występowania pokryw lessowych Płaskowyżu Nałęczowskiego. Budownictwo i Architektura. Nr 3/2013, vol. 12, s. 83-90.   
  3. Gazda Lucjan, Jaroszyński F., Kowalski D., Prucnal D.; 2012: Sondażowe badania georadarowe na terenie i wokół kościoła św. Stanisława i Małgorzaty w Janowcu . Próba analizy domniemanych anomalii obiektów o charakterze sepulkralnym. Rocznik Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego, T. IV.
  4. M. Gola, M. Karger, Gazda Lucjan; 2011: Dystrybucja biomarkerów i dojrzałość termiczna materii organicznej w tonsteinie i węglu kamiennym z pokładu 385/2 z kopalni "Bogdanka" (Lubelskie Zagłębie Węglowe). Przegląd Geologiczny nr 12.