dr Rafał Panek


ADIUNKT
Tel. 81 538 4378
e-mail: r.panek@pollub.pl 
Pokój: laboratorium A37

PLAN ZAJĘĆ

Wykaz publikacji w Bibliotece PL
PATENTY
PROJEKTY BADAWCZE

Google Scholar
ResearchGate
ORCID
Scopus

DYDAKTYKA 2020-2021 / Sylabusy do przedmiotów

 • Budownictwo I stopień
  • CHEMIA - wykład i laboratorium, IBS stacjonarne, 1rok/2sem., sylabus2019
  • CHEMIA - wykład i laboratorium, IBN niestacjonarne, 1rok/2sem., sylabus2019
 • Budownictwo II stopień
  • CHEMIA BUDOWLANA - laboratorium, MBN niestacjonarne 1rok/2sem., sylabus2019
  • FAZOWE I CHEMICZNE metody badań wyrobów budowlanych - wykład i laboratorium, MBS stacjonarne. 2rok/3sem., sylabus2019

PROBLEMATYKA NAUKOWA 

 • synteza materiałów porowatych z popiołów lotnych (zeolitów, materiałów krzemionkowych i MOF), praktyczne wykorzystanie sorbentów do wychwytywania CO 2 , HgO,
  Hg 2+ , magazynowania wodoru oraz produkcji kruszyw i materiałów budowlanych 

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

STOPNIE I TYTUŁY NAUKOWE

 • dr - 2019.06.13 - Politechnika Lubelska, Wydział Inżynierii Środowiska, tytuł rozprawy doktorskiej "Wykorzystanie popiołów lotnych i produktów ich transformacji do wychwytywania CO2 ze spalin". Promotor: dr hab. inż. Małgorzata Franus, prof. PL
 • mgr - UMCS Lublin, Wydział Chemii; Kierunek i specjalność - Chemia ze specjalnością chemia analityczna