dr Szymon Malinowski

Plan zajęć

Dydaktyka

Konsultacje dla studentów:

Asystent
Tel. 81 538 4451
e-mail: s.malinowski@pollub.pl

Pokój 508

Publikacje

  • Stopnie i tytuły naukowe
    • 2018 Doktor - 14.12.2018 - Dr Szymon Malinowski uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk technicznych na Wydziale Inżynierii Procesowej, Politechniki Łódzkiej pt. "Nowa technika otrzymywania bioaktywnych powłok lakazy jako warstw receptorowych do budowy biosensorów"
    • 2015 mgr - UMCS Lublin, Wydział Chemii; Kierunek i specjalność - Chemia, analityka chemiczna