dr Szymon Malinowski

Google Scholar
ResearchGate
ORCID
Scopus

ADIUNKT
Tel. 81 538 4451
e-mail: s.malinowski@pollub.pl
Pokój 508

PLAN ZAJĘĆ 

Wykaz publikacji w Bibliotece PL

PUBLIKACJE 
PROJEKTY BADAWCZE

DYDAKTYKA 2020-2021 / Sylabusy do przedmiotów

 • Budownictwo I stopień
  • CHEMIA - wykład i laboratorium, IBS stacjonarne, 1rok/2sem., sylabus2019
  • CHEMIA - wykład i laboratorium, IBN niestacjonarne, 1rok/2sem., sylabus2019
 • Budownictwo II stopień
  • CHEMIA BUDOWLANA - laboratorium, MBS stacjonarne 1rok/2sem., sylabus2019
  • CHEMIA BUDOWLANA - laboratorium, MBN niestacjonarne 1rok/2sem., sylabus2019
  • UTYLIZACJA I RECYKLING MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH - laboratorium, MBS stacjonarne, 1rok/1sem., sylabus2019
  • UTYLIZACJA I RECYKLING MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH - laboratorium, MBN niestacjonarne, 1rok/1sem., sylabus2019
  • FAZOWE I CHEMICZNE metody badań wyrobów budowlanych - wykład i laboratorium, MBS stacjonarne. 2rok/3sem., sylabus2019

PROBLEMATYKA NAUKOWA 

 • Badania chemiczne i reologiczne starzenia lepiszczy bitumicznych modyfikowanych polimerami, materiałami odpadowymi oraz nanomateriałami

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

 • 2019 - Nagroda indywidualna JM Rektora Politechniki Lubelskiej
 • 2019 - Nagroda za najlepszy referat ustny na konferencji "Innowacje w Praktyce"

STOPNIE I TYTUŁY NAUKOWE

 • dr - 14.12.2018 - Wydział Inżynierii Procesowej, Politechniki Łódzkiej, pt. "Nowa technika otrzymywania bioaktywnych powłok lakazy jako warstw receptorowych do budowy biosensorów"
 • mgr - 2015 - UMCS Lublin, Wydział Chemii; Kierunek i specjalność - Chemia, analityka chemiczna