mgr inż. Agnieszka Lal

Asystent
Tel. 81 538 4417
e-mail: a.lal@pollub.pl
pok. 507

PLAN ZAJĘĆ

Wykaz publikacji w Bibliotece PL

ORCID

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

 • Uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń 
 • Autor projektów budowlanych obiektów kubaturowych w zakresie konstrukcji

DYDAKTYKA 2020/2021; Sylabusy do przedmiotów

 • Budownictwo I stopień
  • Fundamentowanie - projekt, IBS 3/5, sylabus2014
  • Gospodarka terenem - projekt, IBS 4/7, sylabus2014
  • Mechanika gruntów - laboratorium, IBS 2/4; sylabus2019
  • Mechanika gruntów - laboratorium, IBN 2/4; sylabus2019

PROBLEMATYKA NAUKOWA 

 • Badania geotechniczne lessów lubelszczyzny
 • Oznaczanie inżynierskich cech gruntów za pomocą badań laboratoryjnych (edometrycznych, ściskania trójosiowego, ścinania bezpośredniego, Proctora, analiz granulometrycznych)
 • Wyznaczanie korelacji pomiędzy badaniami in-situ (CPT, DMT) i laboratoryjnymi)

  STOPNIE I TYTUŁY NAUKOWE

  • mgr inż. - 2009 - Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Środowiska, Kierunek Budownictwo, Specjalność Geotechnika