Komercjalizacja wyników badań

 • Udzielenie licencji niewyłącznej i wdrożenie patentu B1 230907 „Sposób spieniania asfaltu” Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. Zamość, 2019r.
 • Prace B+R „Innowacyjna technologia produkcji masy bitumicznej z dodatkiem klinoptilolitu.”, Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. Zamość, 2019r.
 • Prace B+R „Badania trwałości zmęczeniowej mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkami zeolitowo-perlitowym.” Bitum Logistic sp. z o. o. Wola Batorska, 2018r.
 • Udzielenie licencji niewyłącznej i wdrożenie zgłoszenia patentowego nr A1 426039 „Sposób wytwarzania betonu asfaltowego i beton asfaltowy” Bitum Logistic sp. z o. o. Wola Batorska, 2018r.
 • Prace B+R „Wykonanie badań B+R mieszanek betonowych o podwyższonej mrozoodporności z dodatkiem tufu zeolitowego, F.H.U. Nizbud Mariusz Nizioł, Stary Zamość Krasne 102, 2018r.
 • Prace R+B „Technologia wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkami zeolitowo-perlitowym.” Bitum Logistic sp. z o. o. Wola Batorska, 2018r.
 • Udzielenie licencji niewyłącznej i wdrożenie patentu B1 226802 „Sposób wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych” Centrum Budowy Dróg Śląsk, Ruda Śląska, 2018r.
 • Prace R+B „Technologia wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem zeolitu NaP1.” Centrum Budowy Dróg Śląsk, Ruda Śląska, 2018r.
 • Prace B+R „Wykonanie badań B+R mieszanek mineralno-asfaltowych metodą spieniania z dodatkami adhezyjno-zeolitowymi”, Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A. Biała Podlaska, 2018r.
 • Udzielenie licencji niewyłącznej i wdrożenie patentu PL 226802 „Sposób wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych” BIKO-SERWIS sp. z o.o. Nowiny k/Kielc, 2018r.
 • Prace R+B „Technologia wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem zeolitów”, Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe LIMDROG Sp. z o.o. Limanowa, 2018r.
 • Udzielenie licencji niewyłącznej i wdrożenie patentu B1 226803 „Sposób produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych” Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe LIMDROG Limanowa, 2018r.
 • Udzielenie licencji niewyłącznej i wdrożenie patentu B1 226803 „Sposób wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych” Centrum Badań Laboratoryjnych CEBEL Sp. z o.o., Lublin, 2017r.
 • Prace B+R „Opracowanie technologii produkcji prefabrykatów betonowych z dodatkiem tufów zeolitowych”, F.H.U. „UNIWAR” Kazimierz Warszawski, Jastrzębie-Zdrój, 2017r.
 • Prace B+R „Sposób wykorzystania mokrych popiołów lotnych w innowacyjnej technologii produkcji betonu” Paweł Ostrzyżek Przedsiębiorstwo Produkcyjno–Handlowo–Usługowe "CEMAR", 2017r.
 • Prace R+B „Wytworzenie granulatu zeolitowego o typie struktury Na-X oraz oznaczenie pojemności jonowymiennej i powierzchni właściwej”, UNISERV-PIECBUD SA, Katowice 2017r.
 • Prace B+R „Linia demonstracyjna do produkcji materiałów na bazie zeolitów syntetycznych”, udzielenie licencji niewyłącznej „Innowacyjna technologia produkcji zeolitów z popiołów lotnych” – BIKO-SERWIS sp. z o.o. Nowiny k/Kielc, 2016-2019r.
 • Udzielenie licencji niewyłącznej „Innowacyjna technologia produkcji zeolitów z popiołów lotnych” BikoSerwis sp. z o.o. Nowiny k/Kielc, 2016r.
 • Udzielenie licencji niewyłącznej „Innowacyjna technologia produkcji zeolitów z popiołów lotnych” Przedsiębiorstwo Produkcji Materiałów Budowlanych Niemce S.A, Niemce, 2015r.
 • Prace B+R „Otrzymywanie sorbentów zeolitowych z odpadu perlitowego w procesie półtechnicznym”, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, 2015r.
 • Udzielenie licencji niewyłącznej i wdrożenie prac B+R „Innowacyjna technologia produkcji zeolitów z popiołów lotnych” Betotechnika Sp. z o.o. Werbkowice, 2014r.
 • Udzielenie licencji niewyłącznej „Innowacyjna technologia produkcji zeolitów z popiołów lotnych” Stachema Polska Sp. z o.o. Świdnik, 2014r.
 • Prace B+R „Synteza minerałów zeolitowych z odpadu perlitowego w skali laboratoryjnej oraz charakterystyka i właściwości makroskopowe otrzymanych materiałów”, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, 2013r.