Materiały konferencyjne

 1. Czuma N., Zarębska K., Baran P., Franus Wojciech:2016; The Process of flay ash magnetic separation impact on hydothermal synthesis of zeolites. E3S Web of Conferences 10,00009 (2016), DOI: 10.1051/e3sconf/20161000009.
 2. M. Wdowin, R. Panek, P. Baran, K. Zarębska, Wojciech Franus; 2015: Analisys of the Co2 removal possibility from the exhaust gases onto Na-X zeolite. Internationas symposium on Zeolite and Microporus Crystals 2015. June 28-July 2 2015, Saporo, Japan.
 3. R. Panek, E. Wisła-Walsh, M. Wdowin, P. Gara, Wojciech Franus; 2015: Textural characteristic of zeolites synthesized from diffrent precursors for CO2 capture. Internationas symposium on Zeolite and Microporus Crystals 2015. June 28-July 2 2015, Saporo, Japan.
 4. L. Bandura, Wojciech Franus; 2015: Zeolite adsorbents for the removal of petroleum products from solid surface. Internationas symposium on Zeolite and Microporus Crystals 2015. June 28-July 2 2015, Saporo, Japan.
 5. Gościańska J., Franus M., Franus Wojciech, Pietrzak R.: 2014: Adsorption of dibenzothiophene onto porous carbons obtained from zeolites as templates. The 9th Torunian Carbon Symposium “Carbon Materials In Science And Technology”, 14-18.09.2014, Toruń, Polska
 6. Gościańska J., Franus M., Franus Wojciech, Pietrzak R.: 2014: Adsorption of dyes onto porous carbons obtained from different zeolites as templates. The Annual World Conference On Carbon “CARBON 2014”, 29.06-04.07.2014, Jeju, Korea
 7. Bandura L., Franus M., Franus Wojciech; 2014: Sorption of selected petroleum products by clinoptilolite and synthetic zeolites. 8 - 13 June 2014 Belgrade, Serbia, ZEOLITE 2014 9th International Conference on the Occurrence, Properties and Utilization of Natural Zeolites
 8. Franus M., Panek R., Wdowin M.,  Franus Wojciech; 2014: Modification of the lightweight aggregate with the use of spent clinoptilolite after sorption of petroleum substances.  8 - 13 June 2014 Belgrade, Serbia, ZEOLITE 2014 9th International Conference on the Occurrence, Properties and Utilization of Natural Zeolites
 9. Pietrzak R., Gościańska J., Franus M., Franus Wojciech; 2014: Adsorpcja tartrazyny na powierzchni zeolitów – badania spektrofotometryczne. Nauka i przemysł – metody spektroskopowe, nowe wyzwania i możliwości (2014) 853-856. ISBN 978-83-939465-3-2 (t. II). 10-12.06.2014, Lublin, Nauka i przemysł – metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości.
 10. Adamczuk A., Kołodyńska D., Bandura L., Panek R., Franus Wojciech; 2014: Badania morfologii powierzchni oraz właściwości fizykochemicznych popiołów lotnych modyfikowanych chitozanem. Nauka i przemysł – metody spektroskopowe, nowe wyzwania i możliwości (2014) 1033-1037. ISBN 978-83-939465-3-2 (t. II). 10-12.06.2014, Lublin, Nauka i przemysł – metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości.
 11. Woszuk A., Kukiełka J., Franus Wojciech; 2014: The effect of zeolite addition at a temperature compaction of asphalt mixes. Lviv Polytechnic National University 781 (2014) 221-229. 20-22 May 2014 Lviv, Ukraine, International Scientific Conference “Developing an innovative model of the cross-border use of zeolitic tuff". Modern Technologies Of Zeolite Tuff Usage In Industry
 12. Franus M., Bandura L., Franus Wojciech; 2014: Modification of the lightweight aggregate with the use of spent zeolite sorbents after the sorption of diesel fuel. Lviv Polytechnic National University 781 (2014) 32-41. 20-22 May 2014 Lviv, Ukraine, International Scientific Conference “Developing an innovative model of the cross-border use of zeolitic tuff". Modern Technologies Of Zeolite Tuff Usage In Industry
 13. Bandura L., Panek R., Franus Wojciech; 2014: The use of clinoptilolite and synthetic zeolites for removal of petroleum substances. Lviv Polytechnic National University 781 (2014) 9-16., 20-22 May 2014 Lviv, Ukraine, International Scientific Conference “Developing an innovative model of the cross-border use of zeolitic tuff". Modern Technologies Of Zeolite Tuff Usage In Industry.
 14. Wdowin M., Panek R.,Franus Wojciech, Gara P., Wisła-Walsh E.; 2014: Investigation of synthetic zeolites from point of view application of them in CO2 capture. 6th FEZA International Conference, 07-11 września 2014; Lipsk Niemcy; konferencja międzynarodowa; Finansowanie Fenco-Net.                                                                                                                                                
 15. Franus Wojciech, Wdowin M., Panek R., 2013: Processing line for the synthesis of zeolites from fly ash. 17 International Zeolite Conference. Moscow, Russia, 7-12 July 2013. Book of abstracts, s. 146, P-1.1-38.
 16. Franus Wojciech, Wdowin M., Franus M., Bandura L.; 2013: Synthesis of zeolite-type sorbents for sorption of petroleum hydrocarbons. 17 International Zeolite Conference. Moscow, Russia, 7-12 July 2013. Book of abstracts, s. 252, P-3.1-15.
 17. Bandura L., Franus Wojciech, Panek R., Wdowin M., 2013: Synthesis of Zeolites from Fly Ashes the Industrial Scale, 1st Global Conference on Environmental Studies (CENVISU-2013), 24-27.04.2013, Antalaya, Turkey Vol 1 (2013). http://www.world-education-center.org/index.php/paas/issue/view/103.
 18. Franus Wojciech, Wdowin M., Wiatros-Motyka M. M., Snape C.E., 2013: Neutralization of gaseous form of Hg - by produkt of coal combustion. 9. czesko-polska konferencja "Geologia zagłębi węglonośnych".  15-17.10.2013 Ostrawa Czechy. s. 188.
 19. Panek Rafał, Wdowin M., Franus Wojciech; 2013: The use of scanning electron microscopy to identify zeolite minerals. International Multidisciplinary Congress - INTERM 2013.
 20. Odrzywolski A., Panek Rafał, Franus Wojciech, Czerwiński J., 2013: Wykorzystanie materiałów zeolitowych do usuwania BITEX z odcieków ze składowisk odpadów. VII Ogólnopolska Konferencja Naukowo - Szkoleniowa "Postęp w Inżynierii Środowiska" Polańczyk, 19 - 21 września 2013 r.                                                                    
 21. Franus Wojciech; 2012: Innowacyjna technologia produkcji zeolitów z popiołów lotnych. 7 Kongres Technologii Chemicznej, 8-12 lipca 2012. Chemik 7/2012. Suplement.                
 22. Panek Rafał, Franus Wojciech, Wdowin M.; 2011: Hydrothermal inversion of F class Fly Ash into synthetic zeolites. Abstract Book ISAM&MM.
 23. Franus Wojciech, Wdowin M., Panek Rafał; 2011: Usage possibilities of carbonate and zeolitic sorbents in CO2 - capture. Abstract Book CaReTECH.                            
 24. Franus Wojciech, Franus M., Wdowin M.; 2010: Na-X zeolite synthesis on an industrial scale – assumprions and preliminary results. IZC-IMMS, Extended Abstracts – CD.
 25. Franus Wojciech, Wdowin M.; 2010: The synthesis conditions optimization of obtained from fly ash the zeolitic material. IZC-IMMS, Extended Abstracts – CD.                               
 26. Wdowin M., Franus Wojciech, Franus M.; 2009: Selected natural and synthetic resources for CO2 neutralization needs. Mineralia Slovaca, vol. 41/3.
 27. Franus Wojciech, Franus M., Wdowin M.; 2009: Modification of glauconite clays and Na-X zeolites in order to receive acid gases sorbents. Mineralogia, vol. 35.
 28. Franus Wojciech, Wdowin M.; 2009: Synthesis of (Na-X) zeolitic material from F class fly ash – laboratory and pilot plant tests. Abstract Book II, XIV ICC.
 29. Franus M., Franus Wojciech, Latosińska J.; 2009: Utilization of used up glauconite bed for making lightweight aggregate. Abstract Book II, XIV ICC.                                  
 30. Franus Wojciech, Kalotka P., Wdowin M.; 2008: Synthesis of zeolitic materials from fly ash – laboratory and technological tests. Mineralia Slovaca, vol. 3/6.
 31. Franus Wojciech, Derkowski A., Łojan E., Wdowin M.; 2007: Practical usage of clay minerals and zeolites, Mineralia Slovaca, vol. 39/2.
 32. Franus Wojciech, Derkowski A., Franus M., 2007: Application of glauconite - quartz concentrates in fixed bed kolumn to remove heavy metals from water solutions. Euroclay 2007; 22–27 July, Aveiro, Portugal: Abstracts book, Fernando Rocha, Denise Terroso, Ana Quintela, Universidade de Aveiro.
 33. Franus Wojciech, Derkowski A., Wdowin M., Łojan E.,Franus M., 2007: Removal of ammonium ions by natural and synthetic zeolites and clay minerals. Euroclay 2007; 22–27 July, Aveiro, Portugal; Abstracts book, Fernando Rocha, Denise Terroso, Ana Quintela [Eds.], Universidade de Aveiro.
 34. Derkowski A., Franus Wojciech, Waniak-Nowicka H., Czimerova A.; 2006: CEC and EGME retention Vs. textural properties of Na-X (Fau) zeolite. Acta Mineralogica-Petrographica, Abstract Series, vol. 5.
 35. Ratajczak T., Bazernik J., Franus Wojciech, Gazda Lucjan, Janik T.; 2006: Wpływ mineralizacji syderytowo-siarczkowej na wykorzystanie przywęglowych skał ilastych z KWK „Bogdanka” przez przemysł ceramiczny. Materiały konferencyjne Aktualia i Perspektywy Gospodarki Surowcami Mineralnymi.
 36. Franus M., Franus Wojciech, Nowacki T., Krzowski Z.; 2005 - Właściwości sorpcyjne minerałów ilastych wydzielonych z osadów piaszczystych okolic Lubartowa. Materiały konferencyjne, AQUA 2005.
 37. Franus Wojciech, Derkowski A., Franus M., Nowacki T.; 2004: Acid-activated smectites and glauconites (Lublin Area, Poland): Textural properties and adsorption of β-carotene. Acta Mineralogica-Petrographica, Abstract Series, vol. 4.
 38. Derkowski A., Franus Wojciech; 2004: Adsorption and ion-selectivity properties of zeolite materials produced from fly ash using simple methods of synthesis. Acta Mineralogica-Petrographica, Abstract Series, vol. 4.
 39. Nowacki T., Franus Wojciech; 2004: Mrozoodporność mieszanin popiołowo – żużlowych stabilizowanych wapnem. Materiały konferencyjne, Kielce 2004.
 40. Rajchel J., Franus Wojciech, 2004: Klinoptilolit z formacji pstrych łupków (FM)(górny paleogen – dolny eocen) z jednostki skolskiej Polskich Karpat Zewnętrznych. Materiały konferencyjne, Iwonicz Zdrój 2004.
 41. Nowacki T., Franus Wojciech, 2003: Ulepszone podłoże nawierzchni drogowych z mieszanek popiołowo-żużlowych. Materiały konferencyjne, Kielce 2003.
 42. Gazda L., Franus Wojciech; 2003: Minerały skał przywęglowych LZW – historia poznania, uroda, technologia. Materiały konferencyjne -Udział Politechniki Lubelskiej w rozwoju Lubelskiego Zagłębia Węglowego.
 43. Gazda L., Połednik B., Franus Wojciech; 2003: Właściwości odpadowych mułów popłuczkowych kopalni Bogdanka i możliwości ich wykorzystania. Materiały konferencyjne Udział Politechniki Lubelskiej w rozwoju Lubelskiego Zagłębia Węglowego.
 44. Franus Wojciech, Rajchel J., 2002: Tuffites from the Variegated Shale Formation of the Skole Unit. Geologica Carpathica- CD Book, vol. 56.
 45. Franus Wojciech, Franus M., 2002: Bentonizet tuffites horizons from the Skole Unit. Materiały konferencyjne, Herlany’02.
 46. Rajchel J., Franus Wojciech, Rajchel L.; 2001: The Variegated Shale Fm /paleocene - eocene/ in the Skole Unit, Polish Flysch Carpathians. 21 Meeting International Association of Sedimentologist.
 47. Gazda L., Franus M., Franus Wojciech, Krzowski Z., 2001: Mineralogical and crystallochemical characteristic of glauconite from Gawłówka (Lublin Upland, Poland). Mineralia Slovaca, vol. 33/2.
 48. Franus Wojciech, Gazda Lucjan, Babińska J.; 2001: Kaolinite from Quartz Sand of the Lubartów Lowland. Materiały konferencyjne Mid-European Clay Conference ’01.
 49. Gazda L., Franus Wojciech, Krzowski Z., Franus M., 2001: Kaolinityzacja osadów glaukonitowych Niziny Lubartowskiej. Przegląd Geologiczny, vol. 49/4.
 50. Franus Wojciech, Manecki A., Sapota T., 2000: Heavy minerals from the Variegated Shales Member of the Skole Unit (Polish Flysch Carpathians). Acta Mineralogica-Petrographica, Suppl., vol. 41.
 51. Franus Wojciech, Manecki A., Wieser T., 2000: Occurrence of rancieite in the Polish Flysch Carpathians. Acta Mineralogica-Petrographica, Suppl., vol. 41.
 52. Bajda T., Franus Wojciech, Manecki M., 2000: Sorption of selected heavy metals (Cr(III), Cu(II), Pb(II)) on smectite-clinoptilolite shales of the Outer Flysch Carpathians (Poland). Acta Mineralogica-Petrographica, Suppl., vol. 41.
 53. Franus Wojciech, Bajda T., Manecki M., 2000: Potential use of clinoptilolite-smectite claystones from Outer Flysch Caprathians (Poland) for remediation. Acta Mineralogica-Petrographica, Suppl. B., vol. 41.
 54. Franus Wojciech, Gazda L., Kozak Z., 2000: Calcite known as lublinite. Miner. Soc. of Pol. - Special Paper, vol. 17.
 55. Franus Wojciech, Kłapyta Z., Manecki A., Rajchel J., 1999: Clay minerals from the Trójca Red Shale Member, the Polish Flysch Carpathians. Euroclay ’99.