Patenty

Uzyskane patenty:

 1. M. Franus, R. Panek, W. Franus, J. Madej, Sposób wytwarzania kruszywa lekkiego i kruszywo lekkie. [Zgłoszenie nr A1 428912] BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2019, vol. 16 s. 16 – PAT 234362
 2. A. Woszuk, W. Franus, P. Gąsiorek, J. Siwek, Urządzenie do spieniania lepiszcza asfaltowego [Zgłoszenie nr A1 429478] , BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2019, vol. 17 s. 27 – PAT 234403
 3. M. Franus, R. Panek, W. Franus, J. Madej, Sposób wytwarzania kruszywa lekkiego z popiołów lotnych i kruszywo lekkie. [Zgłoszenie nr A1 428910] BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2019, vol. 16 s. 16– PAT 234361
 4. M. Franus, R. Panek, W. Franus, L. Bandura, Sposób wytwarzania kruszywa lekkiego ze zużytych sorbentów i kruszywo lekkie. [Zgłoszenie nr A1 428911] BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2019, vol. 16 s. 16 – UP wydał decyzje o przyznaniu patentu
 5. A. Woszuk, W. Franus, R. Panek, A. Zofka, Sposób spieniania asfaltu. [nr patentu B1 230908] WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2018, vol. 12, s. 4368
 6. A. Woszuk, W. Franus, L. Bandura , Sposób spieniania asfaltu. [nr patentu B1 230907] WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2018, vol. 12, s. 4367
 7. A. Woszuk, W. Franus, Sposób wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych. [nr patentu B1 226802] WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2017, vol. 9 s. 2954
 8. A. Woszuk, W. Franus, Sposób wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych. [nr patentu B1 226803] WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2017, vol. 9 s. 2954
 9. W. Franus, Sposób wytwarzania zeolitów. [nr patentu B1 224734 ] WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2017, vol. 1 s. 11

Zgłoszenia patentowe:

 1. A. Woszuk, W. Franus, Sposób spieniania lepiszcza asfaltowego z użyciem zeolitu nasączonego wodą [Zgłoszenie nr A1 429524], BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2019, vol. 20 s. 302.
 2. A. Woszuk, W. Franus, M. Wróbel, Sposób spieniania lepiszcza asfaltowego z użyciem zeolitu nasączonego wodą [Zgłoszenie nr A1 429523], BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2019, vol. 20 s. 303.
 3. A. Woszuk, W. Franus, M. Wróbel, Sposób spieniania lepiszcza asfaltowego z użyciem zeolitu [Zgłoszenie nr A1 429521], BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2019, vol. 18 s. 154.
 4. A. Woszuk, W. Franus, Sposób spieniania lepiszcza asfaltowego z użyciem zeolitu [Zgłoszenie nr A1 429522], BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2019, vol. 18 s. 155.
 5. R. Panek, M. Szeląg, W. Franus, Sposób wytwarzania zaczynów cementowych o zmniejszonym skurczu i zaczyn cementowy o zmniejszonym skurczu. [Zgłoszenie nr A1 429005] BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2019, vol. 16 s. 176.
 6. A. Woszuk, W. Franus, P. Gąsiorek, K. Błażejowski, Sposób wytwarzania betonu asfaltowego i beton asfaltowy. [Zgłoszenie nr A1 426039] BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2018, vol. 24 s. 20 7.
 7. D. Barnat-Hunek, B. Klimek, W. Franus, Tynk renowacyjny. [Zgłoszenie nr (21) 410436] BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, vol. 13 s. 20