Patenty

  • Patent P.396908 - Franus Wojciech, 2017- Sposób wytwarzania zeolitów.
  • Patent P.416991 - Woszuk A., Franus Wojciech, 2017 - Sposób wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych. 
  • Patent P.416992 - Woszuk A., Franus Wojciech, 2017 - Sposób wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych. 

Zgłoszenia Patentowe:

  • Zgłoszenie 423255 - Agnieszka Woszuk, Wojciech Franus, Lidia Bandura - Sposób spieniania asfaltu Biuletyn Urzędu Patentowego; 2018, vol. 6, s. 31 
  • Zgłoszenie 423256 -  Agnieszka Woszuk, Wojciech Franus, Rafał Panek, Adam Zofka - Sposób spieniania asfaltu,  Biuletyn Urzędu Patentowego; 2018, vol. 6, s. 32 

aktualizacja  16.03.2018