Patenty

 1. 2020 Reaktor do syntezy zeolitów, zwłaszcza z popiołów lotnych. Politechnika Lubelska; BIKO-SERWIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa; twórca: Wojciech Franus, Tomasz Bień. Nr zgłoszenia patentowego A1 430401. Biuletyn Urzędu Patentowego: Wynalazki i Wzory użytkowe, 2020, nr 3, s. 21.
 2. 2020 Sposób spieniania asfaltu z zastosowaniem dodatku dwuskładnikowego. Politechnika Lubelska, Akademia Górniczo-Hutnicza, Uniwersytet Warszawski; twórca: Wojciech Franus, Agnieszka Woszuk, Tomasz Bajda, Monika Anna Mierzwa-Hersztek, Łukasz Drewniak, Łukasz Dziewit - Nr zgłoszenia patentowego A1 433573. Biuletyn Urzędu Patentowego: Wynalazki i Wzory użytkowe, 2020, nr 19, s. 29.
 3. 2020 Sposób spieniania asfaltu z zastosowaniem dodatku dwuskładnikowego mineralnego. Politechnika Lubelska; twórca: Agnieszka Woszuk, Wojciech Franus. - Nr zgłoszenia patentowego A1 433577. Biuletyn Urzędu Patentowego: Wynalazki i Wzory użytkowe, 2020, nr 21, s. 33.
 4. 2020 Sposób spieniania asfaltu z zastosowaniem dodatku mineralnego. Politechnika Lubelska; twórca: Agnieszka Woszuk, Wojciech Franus. Nr zgłoszenia patentowego A1 433574. Biuletyn Urzędu Patentowego: Wynalazki i Wzory użytkowe, 2020, nr 21, s. 32.
 5. 2020 Sposób spieniania asfaltu z zastosowaniem dwuskładnikowego dodatku. Politechnika Lubelska, Akademia Górniczo-Hutnicza, Uniwersytet Warszawski; twórca: Wojciech Franus, Agnieszka Woszuk, Tomasz Bajda, Monika Anna Mierzwa-Hersztek, Łukasz Drewniak, Łukasz Dziewit. - Nr zgłoszenia patentowego A1 433572. Biuletyn Urzędu Patentowego: Wynalazki i Wzory użytkowe, 2020, nr 19, s. 45.
 6. 2020 Sposób spieniania asfaltu z zastosowaniem dwuskładnikowego mineralnego dodatku. Politechnika Lubelska; twórca: Agnieszka Woszuk, Wojciech Franus. - Nr zgłoszenia patentowego A1 433576. Biuletyn Urzędu Patentowego: Wynalazki i Wzory użytkowe, 2020, nr 21, s. 32.
 7. 2020 Sposób spieniania asfaltu z zastosowaniem mineralnego dodatku. Politechnika Lubelska ; twórca: Agnieszka Woszuk, Wojciech Franus. - Nr zgłoszenia patentowego A1 433575. Biuletyn Urzędu Patentowego: Wynalazki i Wzory użytkowe, 2020, nr 21, s. 32.
 8. 2020 Sposób spieniania lepiszcza asfaltowego z użyciem zeolitu. Politechnika Lubelska; twórca: Agnieszka Woszuk, Wojciech Franus, Michał Wróbel. - Nr patentu B1 235884; Nr zgłoszenia patentowego A1 429521. Wiadomości Urzędu Patentowego, 2020, nr 17, s. 9. [MNiSW: 75]
 9. 2020 Sposób spieniania lepiszcza asfaltowego z użyciem zeolitu. Politechnika Lubelska; twórca: Agnieszka Woszuk, Wojciech Franus. Nr patentu B1 235885; Nr zgłoszenia patentowego A1 429522. Wiadomości Urzędu Patentowego, 2020, nr 17, s. 9. [MNiSW: 75]
 10. 2020 Sposób wytwarzania betonu asfaltowego i beton asfaltowy. Politechnika Lubelska; twórca: Agnieszka Woszuk, Wojciech Franus, Paweł Gąsiorek. Nr patentu B1 235091; Nr zgłoszenia patentowego A1 426039. Wiadomości Urzędu Patentowego, 2020, nr 5, s. 12. [MNiSW: 75]
 11. 2020 Sposób wytwarzania kruszywa lekkiego i kruszywo lekkie. Politechnika Lubelska; twórca: Małgorzata Franus, Rafał Panek, Wojciech Franus, Jarosław Madej. Nr patentu B1 234362; Nr zgłoszenia patentowego A1 428912. Wiadomości Urzędu Patentowego, 2020, nr 2, s. 11.[MNiSW: 75]
 12. 2020 Sposób wytwarzania kruszywa lekkiego z popiołów lotnych i kruszywo lekkie. Politechnika Lubelska; twórca: Małgorzata Franus, Rafał Panek, Wojciech Franus, Jarosław Madej. Nr patentu B1 234361; Nr zgłoszenia patentowego A1 428910. Wiadomości Urzędu Patentowego, 2020, nr 2, s. 11. [MNiSW: 75]
 13. 2020 Sposób wytwarzania kruszywa lekkiego ze zużytych sorbentów i kruszywo lekkie. Politechnika Lubelska; twórca: Małgorzata Franus, Rafał Panek, Wojciech Franus, Lidia Bandura. Nr patentu B1 234123; Nr zgłoszenia patentowego A1 428911. Wiadomości Urzędu Patentowego, 2020, nr 1, s. 15. [MNiSW: 75]
 14. 2020 Sposób wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej z zastosowaniem dwuskładnikowego mineralnego dodatku. Politechnika Lubelska; twórca: Agnieszka Woszuk, Wojciech Franus. Nr zgłoszenia patentowego A1 433579. Biuletyn Urzędu Patentowego: Wynalazki i Wzory użytkowe, 2020, nr 21, s. 33.
 15. 2020 Sposób wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej z zastosowaniem dodatku mineralnego. Politechnika Lubelska; twórca: Agnieszka Woszuk, Wojciech Franus. Nr zgłoszenia patentowego A1 433578. Biuletyn Urzędu Patentowego: Wynalazki i Wzory użytkowe, 2020, nr 21, s. 33.
 16. 2020 Urządzenie do spieniania lepiszcza asfaltowego. Politechnika Lubelska, Bitum Logistic Spółka z o.o.; twórca: Agnieszka Woszuk, Wojciech Franus, Paweł Gąsiorek, Janusz Siwek. - Nr patentu B1 234403; Nr zgłoszenia patentowego A1 429478. Wiadomości Urzędu Patentowego, 2020, nr 2, s. 15. [MNiSW: 75]
 17. 2019 Sposób spieniania lepiszcza asfaltowego z użyciem zeolitu. Agnieszka Woszuk, Wojciech Franus, Michał Wróbel; twórca: Agnieszka Woszuk, Wojciech Franus, Michał Wróbel. Nr zgłoszenia patentowego A1 429521. Biuletyn Urzędu Patentowego: Wynalazki i Wzory użytkowe, 2019, nr 18, s. 15.
 18. 2019 Sposób spieniania lepiszcza asfaltowego z użyciem zeolitu. Agnieszka Woszuk, Wojciech Franus; twórca: Agnieszka Woszuk, Wojciech Franus. Nr zgłoszenia patentowego A1 429522. Biuletyn Urzędu Patentowego: Wynalazki i Wzory użytkowe, 2019, nr 18, s. 15.
 19. 2019. Sposób spieniania lepiszcza asfaltowego z użyciem zeolitu. Politechnika Lubelska; twórca: Agnieszka Woszuk, Wojciech Franus, Michał Wróbel. Nr zgłoszenia patentowego A1 429521. Biuletyn Urzędu Patentowego: Wynalazki i Wzory użytkowe, 2019, nr 18, s. 15.
 20. 2019 Sposób spieniania lepiszcza asfaltowego z użyciem zeolitu. Politechnika Lubelska; twórca: Agnieszka Woszuk, Wojciech Franus. Nr zgłoszenia patentowego A1 429522. Biuletyn Urzędu Patentowego: Wynalazki i Wzory użytkowe, 2019, nr 18, s. 15.
 21. 2019 Sposób spieniania lepiszcza asfaltowego z użyciem zeolitu nasączonego wodą. Politechnika Lubelska; twórca: Agnieszka Woszuk, Wojciech Franus, Michał Wróbel. Nr zgłoszenia patentowego A1 429523. Biuletyn Urzędu Patentowego: Wynalazki i Wzory użytkowe, 2019, nr 20, s. 30.
 22. 2019 Sposób spieniania lepiszcza asfaltowego z użyciem zeolitu nasączonego wodą. Politechnika Lubelska; twórca: Agnieszka Woszuk, Wojciech Franus. Nr zgłoszenia patentowego A1 429524. Biuletyn Urzędu Patentowego: Wynalazki i Wzory użytkowe, 2019, nr 20, s. 30.
 23. 2019 Sposób wytwarzania kruszywa lekkiego i kruszywo lekkie. Politechnika Lubelska; twórca: Małgorzata Franus, Rafał Panek, Wojciech Franus, Jarosław Madej. Nr zgłoszenia patentowego A1 428912. Biuletyn Urzędu Patentowego: Wynalazki i Wzory użytkowe, 2019, nr 16, s. 16.
 24. 2019 Sposób wytwarzania kruszywa lekkiego z popiołów lotnych i kruszywo lekkie. Politechnika Lubelska; twórca: Małgorzata Franus, Rafał Panek, Wojciech Franus, Jarosław Madej. Nr zgłoszenia patentowego A1 428910. Biuletyn Urzędu Patentowego: Wynalazki i Wzory użytkowe, 2019, nr 16, s. 16.
 25. 2019 Sposób wytwarzania zaczynów cementowych o zmniejszonym skurczu i zaczyn cementowy o zmniejszonym skurczu. Politechnika Lubelska; twórca: Rafał Panek, Maciej Szeląg, Wojciech Franus. Nr zgłoszenia patentowego A1 429005. Biuletyn Urzędu Patentowego: Wynalazki i Wzory użytkowe, 2019, nr 16, s. 17.
 26. 2019 Urządzenie do spieniania lepiszcza asfaltowego. Politechnika Lubelska; Bitum Logistic Spółka z o.o.; twórca: Agnieszka Woszuk, Wojciech Franus, Paweł Gąsiorek, Janusz Siwek. Nr zgłoszenia patentowego A1 429478. Biuletyn Urzędu Patentowego: Wynalazki i Wzory użytkowe, 2019, nr 17, s. 27.
 27. 2018 Sposób spieniania asfaltu. Politechnika Lubelska; twórca: Agnieszka Woszuk, Wojciech Franus, Lidia Bandura. Nr zgłoszenia patentowego A1 423255. Biuletyn Urzędu Patentowego: Wynalazki i Wzory użytkowe, 2018, nr 6, s. 32.
 28. 2018 Sposób spieniania asfaltu. Politechnika Lubelska; twórca: Agnieszka Woszuk, Wojciech Franus, Rafał Panek, Adam Zofka. Nr patentu B1 230908; Nr zgłoszenia patentowego A1 423256. Wiadomości Urzędu Patentowego, 2018, nr 12, s. 4368 [MNiSW: 30]
 29. 2018 Sposób spieniania asfaltu. Politechnika Lubelska; twórca: Agnieszka Woszuk, Wojciech Franus, Rafał Panek, Adam Zofka. Nr zgłoszenia patentowego A1 423256. Biuletyn Urzędu Patentowego: Wynalazki i Wzory użytkowe, 2018, nr 6, s. 32.
 30. 2018 Sposób spieniania asfaltu. Politechnika Lubelska; twórca: Agnieszka Woszuk, Wojciech Franus, Lidia Bandura. Nr patentu B1 230907; Nr zgłoszenia patentowego A1 423255. Wiadomości Urzędu Patentowego, 2018, nr 12, s. 4367 [MNiSW: 30]
 31. 2018 Sposób wytwarzania betonu asfaltowego i beton asfaltowy. Politechnika Lubelska; Bitum Logistic Spółka z o. o.; twórca: Agnieszka Woszuk, Wojciech Franus, Paweł Gąsiorek, Krzysztof Błażejewski. Nr zgłoszenia patentowego A1 426039. Biuletyn Urzędu Patentowego: Wynalazki i Wzory użytkowe, 2018, nr 24, s. 20.
 32. 2017 Sposób wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych. Politechnika Lubelska; twórca: Agnieszka Woszuk, Wojciech Franus. Nr patentu B1 226803; Nr zgłoszenia patentowego A1 416992. Wiadomości Urzędu Patentowego, 2017, nr 9, s. 2954. URL [MNiSW: 30]
 33. 2017 Sposób wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych. Politechnika Lubelska; twórca: Agnieszka Woszuk, Wojciech Franus. Nr patentu B1 226802; Nr zgłoszenia patentowego A1 416991. Wiadomości Urzędu Patentowego, 2017, nr 9, s. 2954. URL [MNiSW: 30]
 34. 2017 Sposób wytwarzania zeolitów. Politechnika Lubelska; twórca: Wojciech Franus. Nr patentu B1 224734; Nr zgłoszenia patentowego A1 396908. Wiadomości Urzędu Patentowego, 2017, nr 1, s. 11. URL [MNiSW: 30]
 35. 2016 Sposób wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych [Zgłoszenie nr (21) 416991]. Agnieszka Woszuk, Wojciech Franus; twórca: Agnieszka Woszuk, Wojciech Franus. Nr zgłoszenia patentowego. Biuletyn Urzędu Patentowego, 2016, nr 25, s. 23.
 36. 2016 Sposób wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych [Zgłoszenie nr (21) 416992]. Agnieszka Woszuk, Wojciech Franus; twórca: Agnieszka Woszuk, Wojciech Franus. Nr zgłoszenia patentowego. Biuletyn Urzędu Patentowego, 2016, nr 25, s. 24.
 37. 2016 Tynk renowacyjny [ Zgłoszenie nr (21) 410436 ]. Danuta Barnat-Hunek, Beata Klimek, Wojciech Franus; twórca: Danuta Barnat-Hunek, Beata Klimek, Wojciech Franus. Nr zgłoszenia patentowego. Biuletyn Urzędu Patentowego, 2016, nr 13, s. 20.
 38. 2013 Sposób wytwarzania zeolitów i urządzenie do wytwarzania zeolitów. Wojciech Franus; twórca: Wojciech Franus. Nr zgłoszenia patentowego. Biuletyn Urzędu Patentowego, 2013, nr 10, s. 17 [MNiSW: 2]