Prace w czasopismach - lista B

 1. Cader J., Czarna D., Kunecki P., Panek R., Madej J., Lipiec P., Wdowin M., Franus Wojciech; 2018: Synteza filipsytu z popiołów lotnych oraz jego potencjalne zastosowanie w inżynierii środowiska. Zeszyty Naukowe, Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią, Polskiej Akademii Nauk. 2018, nr 102, s. 171-184.   wersja.pdf
 2. Koneczna R., Wdowin M., Panek R., Lelek Ł., Żmuda R., Franus Wojciech2017: Analiza finansowa potencjalnego zastosowania mezoporowatych materiałów krzemianowych do oczyszczania spalin z ditlenku węgla w porównaniu do komercyjnej metody MEA; Zeszyty Naukowe, Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią, Polskiej Akademii Nauk. 2017, nr 98, s. 137–150.  wersja.pdf
 3. Panek R., Wdowin M., Bandura L., Wisła-Walsh E., Gara P., Franus Wojciech2017: Changes in the textural parameters of fly ash-derived Na-P1 zeolite during compaction processes. MINERALOGIA; vol. 48, No 1-4; pp.3-22; www.Mineralogia.pl; Mineralogical Society of Poland; DOI: 10.1515/mipo-2017-0008.   wersja .pdf
 4. Kępniak M., Woyciechowski P.P., Franus Wojciech2017: Chemical and physical properties of limestone powder as a potential microfiller of polymer composites. Archives of Civil Engineering, ISSN 1230-2945. DOI:10.1515/ace-2017-0017, vol. 63-2.  wersja.pdf
 5. Franus Wojciech, Woszuk A., Bandura L., Zofka A; 2017: Właściwości zeolitu naturalnego i syntetycznego oraz ich wpływ na efekt spienienia asfaltu. Materiały Budowlane. Nr 8, s.60-64.   wersja. pdf
 6. Dobiszewska M., Franus Wojciech,Turbiak S.; 2016: Analiza możliwości zastosowania odpadowego pyłu bazaltowego w zaprawie cementowej. Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury, Kwartalnik tom XXXIII zeszyt 63 (nr 1/I/2016) styczeń- marzec, Rzeszów 2016, s. 107-114.
 7. Kołodyńska D., Franus Wojciech; 2016: Kompozyty chitozanowo -zeolitowe otrzymywane na bzie popiołów lotnych do usuwania metali ciężkich. Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk. 2016, nr 95, s.145-156.
 8. Woszuk A., Franus Wojciech; 2016: Zastosowanie mieszanek mineralno-asfaltowych o obniżonej temperaturze zagęszczania z dodatkiem zeolitów w warunkach rzeczywistych. Budownictwo i Architektura, vol. 15/1, s.123-132.
 9. Bandura L., Franus Wojciech; 2015: Zastosowanie syntetycznych sorbentów zeolitowych do usuwania substancji ropopochodnych. Barometr Regionalny, nr 2 vol.13, s.127-128.
 10. Panek R., Franus Wojciech; 2015: Wykorzystanie popiołów lotnych i produktów ich transformacji do wychwytywania CO2 ze spalin.  Barometr Regionalny. nr 2, vol.13, s.131-133.
 11. Szulej J., Pieńko M., Franus Wojciech, Ogrodnik P.; 2015: Analiza właściwości zeolitu jako cementu na podstawie badań własnych i innych realizowanych na świecie, Logistyka, nr 4, s. 6052-6059.
 12. Jacek Szulej, Wojciech Franus; 2015: Określanie cech materiałowych próbek betonowych z dodatkiem tufów zeolitowych. Barometr Regionalny nr 2, vol.13, s.123-125.
 13. Sobol Kh., Markiv T., Terlyha V., Franus Wojciech; 2015: Peculiarities of hydration processes of cements containing natural zeolite, Budownictwo i Architektura, vol. 14/1, s. 105-113.wersja .pdf.
 14. Agnieszka Woszuk, Wojciech Franus; 2015: Wpływ dodatku zeolitu na obniżenie temperatury produkcji i zagęszczania mieszanek mineralno-asfaltowych. Barometr Regionalny Nr 11, s. 222-224.
 15. Woszuk A., Franus Wojciech2015: Wpływ dodatku zeolitu NaP1 i klinoptilolitu na lepkość asfaltu, Logistyka - 2015, nr 4, s. 6819-6827.
 16. Wdowin M., Panek R., Franus W.; 2014: Badania właściwości zeolitów otrzymanych z popiołów lotnych pod kątem wykorzystania ich jako sorbentów CO2. Polityka Energetyczna, vol 17/4, p. 329 -338, ISSN 1429-6675. (pdf.)
 17. Wdowin M., Franus W.; 2014:Analiza popiołów lotnych pod kątem uzyskania z nich pierwiastków ziem rzadkich. Polityka Energetyczna, vol 17/3, p. 369 -380, ISSN 1429-6675. (pdf.)
 18. Barnat-Hunek D., Klimek B., Franus Wojciech; 2014:Wpływ dodatku zeolitu na właściwości fizykomechaniczne tynków renowacyjnych. Izolacje 9/2014; s. 58-64.
 19. Kukiełka J., Woszuk A., Franus Wojciech; 2014: Mieszanki mineralno-asfaltowe o obniżonej temperaturze produkcji z dodatkiem zeolitów. Budownictwo i Architektura. Nr 13(4) 2014, s. 161-168.(pdf
 20. Szulej J., Pieńko M., Wojciech Franus; 2014: Wstępne badania parametrów dynamicznych i materiałowych elementów żelbetowych z dodatkiem tufów zeolitowych. Budownictwo i Architektura. Nr 13(2) 2014, s. 317-324.(pdf)
 21. Franus Wojciech, Franus Małgorzata, Wdowin M.; 2013: Hydrothermal technology of zeolite materials synthesis from fly ash. Zeolite adsorbents of selected diesel types. International Journal of Arts & Sciences, Cd-Rom. ISSN: 1944-6934: 6(3): 391–396 (2013).
 22. Szala B., Turek P., Bajda T., Czerwiński J. & Franus Wojciech; 2012: Sorption of selected organic compounds on organo-zeolites. Geology, Geophysics & Environmental. 2012,Vol. 38, no. 4, p. 539 -540.
 23. Franus Wojciech, Wdowin M.; 2011: Wykorzystanie popiołów lotnych klasy F do produkcji materiału zeolitowego na skalę półtechniczną. Polityka Energetyczna, vol. 11/2, p. 79-91.
 24. Franus Wojciech; 2010: Materiał zeolitowy typu X otrzymany z popiołu lotnego w wyniku syntezy hydrotermalnej i niskotemperaturowej. Budownictwo i Architektura, vol. 7/2 p. 25-34.
 25. Gołębiowska B., Pieczka A., Franus Wojciech; 2006: Olivenite-adamite solid solution from oxidation zone in Rędziny (The West Sudetes, Poland). Mineralogia Polonica, vol. 37/2 p. 97-107.
 26. Franus Wojciech, Klinik J., Franus Małgorzata; 2004: Mineralogical characteristic and textural properties of acid activated glauconite. Mineralogia Polonica, vol. 35/2, p. 53-63.
 27. Franus Wojciech, Manecki A., Wieser T.; 2000: Rancieite from clinoptilolite-montmorillonite claystones of the Skole Unit (Polish Flysch Carpathians). Mineralogia Polonica, vol. 31/2, p. 59-73.
 28. Rajchel J., Franus Wojciech, Franus Małgorzata2001: Mineralogical characteristics of the Main Tuffite Horizon from Harta in the Skole Unit (Flysch Carpathians). Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego, 396, p.128-129.
 29. Franus Wojciech, Rajchel J.; 1999: Malachit, chryzokola i galena z czerwonych łupków z Trójcy /og/ formacji pstrych łupków /fm/ w jednostce skolskiej. Przegląd Geologiczny, vol. 47/12, p. 1108-1116.
 30. Franus Wojciech1999: (Sr,Ba) phillipsite-Ca and chabasite from “Józef” basalt deposit in Zaręba (Lower Silesia, Poland). Mineralogia Polonica, vol. 30/1, p. 17-31.
 31. Franus Wojciech1998: Stilbite from Przedborowa (Lower Silesia, Poland). Mineralogia Polonica, vol. 29/2, p. 63-70.
 32. Gołębiowska B., Pieczka A., Franus Wojciech1998: Conichalcite, clinotyrolite and tyrolite (Ca – Cu arsenates) from Rędziny (Lower Silesia, Poland). Mineralogia Polonica, vol. 29/2, p. 13-22.