Wdrożenia i licencje

  1. Wdrożenie prac badawczo-rozwojowych opartych na rozwiązaniu patentowym nr 226803 „Zastosowanie funkcjonalnych dodatków mineralnych w produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych”. BikoSerwis Sp. z o.o. sp. k, ul. Zakładowa 13, 26-052 Nowiny k/Kielc.  Umowa 3/2018;
  2. Wdrożenie prac badawczo-rozwojowych opartych na rozwiązaniu patentowym nr 226802 „Zastosowanie funkcjonalnych dodatków mineralnych w produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych”. Centrum Badań Laboratoryjnych „Cebel” Sp. z o.o. ul. Antoniny Grygowej 23, 20-260 Lublin. Umowa 13/2017;
  3. Wdrożenie prac badawczo-rozwojowych opartych na rozwiązaniu patentowym nr 224734 „Linia demonstracyjna do produkcji materiałów na bazie zeolitów syntetycznych” – Patent nr 224734, BikoSerwis sp. z o.o. sp. k, ul. Zakładowa 13, 26-052 Nowiny k/Kielc. Umowa 18A/NN/2016 z dnia 19.02.2016;
  4. Wdrożenie prac badawczo-rozwojowych opartych na rozwiązaniu patentowym nr 224734 „Innowacyjna technologia produkcji zeolitów z popiołów lotnych” - Betotechnika Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 10, 22-550 Werbkowice. Umowa 57/NN/2014 z dnia 1.07.2014;
  5. Udzielenie licencji niewyłącznej - patent nr 224734  „Innowacyjna technologia produkcji zeolitów z popiołów lotnych” - BikoSerwis sp. z o.o. sp. k, ul. Zakładowa 13, 26-052 Nowiny k/Kielc. Umowa 226/NN/2016 z dnia 08.11.2016
  6. Udzielenie licencji niewyłącznej - patent nr 224734   „Innowacyjna technologia produkcji zeolitów z popiołów lotnych” - Przedsiębiorstwo Produkcji Materiałów Budowlanych Niemce S.A, ul. Ceramiczna 6, 21-025 Niemce. Umowa 54/NN/2015 z dnia 15.06.2015 
  7. Udzielenie licencji niewyłącznej - patent nr 224734   „Innowacyjna technologia produkcji zeolitów z popiołów lotnych” - Stachema Polska Sp. z o.o. ul. Żwirki i Wigury 47, 21-040 Świdnik. Umowa 22/NN/2014 z dnia 30.04.2014

aktualizacja  16.03.2018