Doradztwo

1.     Dobór rozwiązań materiałowo technologicznych w aspekcie istotnych kryteriów dla inwestora i wykonawcy.

2.     Prognozowanie czasu realizacji przedsięwzięć budowlanych z uwzględnieniem ryzyka wystąpienia opóźnień.

3.     Wspomaganie w wyborze zakresu remontu ze względu na różne kryteria oceny budynku mieszkalnego.

4.     Wspomaganie decyzji deweloperskich w przygotowaniu inwestycji mieszkaniowych.

5.     Optymalizacja harmonogramów budowlanych z uwzględnieniem różnych ograniczeń i kryteriów.

6.     Wdrażanie nowoczesnych koncepcji zarządzania przedsiębiorstwem i przedsięwzięciem budowlanym.

7.     Optymalizacja procesów logistycznych przedsiębiorstw budowlanych.

8.     Modelowanie i prognozowanie wydajności oraz kosztu pracy sprzętu budowlanego.