Ekspertyzy

1.     Opinie o innowacyjności materiałów i technologii budowlanych.

2.     Analiza statystyczna wybranych zagadnień (np. przy ustalaniu cen ofertowych przedsięwzięć budowlanych).

3.     Analiza techniczno – ekonomiczna rozwiązań materiałowo – konstrukcyjnych obiektów budowlanych.

4.     Wielokryterialna ocena stanu obiektu budowlanego wraz ze wskazaniem zakresu i technologii napraw.