Publikacje, badania - Robert Bucoń

Uwaga: aktualny spis publikacji wszystkich pracowników uczelni znajduje się na http://pub.pollub.pl/

Publikacje 2011

Bucoń R., Sobotka A.: Rozmyty model decyzyjny wyboru zakresu robót remontowych budynków mieszkalnych. Abstract, VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Modelowanie Preferencji a Ryzyko '11", 3-5 kwietnia 2011, Ustroń, s. 8

Bucoń R., Jaśkowski P.: Określanie istotności wymagań eksploatacyjnych przy ocenie przydatności użytkowej budynków mieszkalnych z zastosowaniem rozmytego rozszerzenia metody AHP. Abstract, VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Modelowanie Preferencji a Ryzyko '11", 3-5 kwietnia 2011, Ustroń, s. 6

Publikacje 2010

Jaśkowski P., Biruk S., Bucoń R.: Assessing contractor selection criteria weights with fuzzy AHP method application in group decision environment. Automation in Construction, 19 (2), 2010, 120-126

Publikacje 2009

Jaśkowski P., Bucoń R., Biruk S.: Ocena wielokryterialna ofert i wykonawców budowlanych w procedurach przetargowych z zastosowaniem rozmytego rozszerzenia metody AHP. Materiały Konferencji Naukowo-Technicznej „Inżynieria Procesów Budowlanych”, Wisła 2009, Politechnika Śląska w Gliwicach, 181-188

Bucoń R.: Zastosowanie rozszerzonej rozmytej metody AHP do ustalania istotnosci kryteriów oceny stanu eksploatacyjnego obiektów mieszkalnych. Materiały VI. Konferencji Naukowo-Technicznej „Problemy przygotowania i realizacji inwestycji budowlanych”, Puławy 19-21 października 2009, 223-232

Publikacje 2008

Bucoń R.: Ocena przydatności do użytkowania budynku mieszkalnego. Przegląd Budowlany, 2008, nr 12, s. 31-34

Bucoń R.: Ocena stanu użyteczności budynku mieszkalnego w warunkach niepewności rozmytej. Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej nr 91. Seria: Studia i materiały nr 20. Technologia i Zarządzanie w budownictwie. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2008, 309-317 Zeszyty naukowe Politechniki Wrocławskiej

Publikacje 2007

Bucoń R.: Metody wyznaczania okresu użytkowania obiektów budowlanych. Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa. Warsztaty Inżynierów Budownictwa „Problemy przygotowania i realizacji inwestycji budowlanych”, Puławy 19-21.04.2007

Bucoń R.: Zautomatyzowane systemy wznoszenia obiektów budowlanych. Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa. Warsztaty Inżynierów Budownictwa „Problemy przygotowania i realizacji inwestycji budowlanych”, Puławy 19-21.04.2007

Publikacje 2006

Bucoń R., Sobotka A.:Niezawodność eksploatacyjna obiektów budowlanych. Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej nr 87 Seria: Studia i materiały nr 18 Technologia i Zarządzanie w budownictwie. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2006, s.265-272

Publikacje 2005

Biruk S., Bucoń R.: Automatyzacja w budownictwie. Poradnik Inspektora Nadzoru, Kierownika Budowy i Inwestora. WACETOB 12/05, s. 14-18

Bucoń R., Sobotka A.: Zastosowanie FMEA w zarządzaniu utrzymaniem obiektów budowlanych. Materiały Konferencji naukowo-technicznej pt. "Budownictwo polskie rok po wstąpieniu do Unii Europejskiej, Gdańsk 9-11 czerwca 2005 r., Zeszyty naukowe Politechniki Gdańskiej. Budownictwo Lądowej nr 61, str 153-160

Publikacje 2004

Sobotka A., Bucoń R.: Kierunki rozwoju metod przewidywania okresu użytkowania obiektów budowlanych, Problemy Rozwoju Miast, 3/2005, s. 58-67

Biruk S., Bucoń R.: Automatyzacja w budownictwie, Przegląd Budowlany, 2004, nr 12, s. 30-33

Biruk S., Sobotka A., Bucoń R.: Zastosowania automatyzacji w budownictwie. Konferencja Naukowa-Zarządzanie Procesami Inwestycyjnymi w Budownictwie, Kraków, 13-15 maja 2004, materiały konferencyjne, s. 19-26

Publikacje 2003

Bucoń R.: Budownictwo z ziemi, Twój Poradnik Budowlany nr 3/25 2003, s.41-42

Bucoń R.: Budownictwo energooszczędne, Twój Poradnik Budowlany nr 3/25 2003, s. 38-39

Bucoń R.: Zastosowanie nowoczesnych technik wykonania izolacji w budynkach istniejących, Twój Poradnik Budowlany, 4/02-1/03 2003, s. 35-38

Sobotka A., Bucoń R.: Badanie energochłonności skumulowanej materiałów budowlanych w aspekcie zrównoważonego rozwoju, Konferencja Naukowa " Ekologia w inżynierii procesów budowlanych, Lublin-Kazimierz Dolny, 24-26.04.2003, s. 53-58

Bucoń R.: Dworek szlachecki w Dysie, Twój Poradnik Budowlany nr 4/02-1/03, s.86-88