Publikacje, badania - Teresa Szymura

Uwaga: aktualny spis publikacji wszystkich pracowników uczelni znajduje się na http://pub.pollub.pl/

Wybrane publikacje

Szymura T.: Chemia w inżynierii materiałów budowlanych. Część 1. Seria Podręczniki - Politechnika Lubelska, Lublin, 2012.

Szymura T.: Composition Reconstitution of Concrete and Mortars Based on Portland and Expansive Cements. Physiochemical Problems of Mineral Processing, 48(1), 2012, 227-238.

Szymura T., Barnat-Hunek D.: Środki przeciw graffiti. Materiały Budowlane, 9, 2011 s. 29-31.

Barnat-Hunek D., Szymura T., Zabezpieczanie obiektów kamiennych przed korozją powodowaną wilgocią, Lwów, 2011.

Szymura T.: Problem osadów w układzie wody chłodzącej, Chłodnictwo, 9, 2010, pp.22-28.

Szymura T.: Woda chłodnicza, Chłodnictwo, 3, 2009, pp.12-16.

Szymura T.: Deposits In Water - Based Cooling Systems Physicochemical Problems of Mineral Processing, 42, 2008, pp. pp.131-140. (lista fil.)

SzymuraT.: Research On Incrustation In A Model Evaporative Cooler, Physicochemical Problems of Mineral Processing, 40, 2006, pp. 99-108. (lista fil.)

Szymura T.: Kamień Kotłowy w Wodnych Układach Chłodniczych, Chłodnictwo, 1-2, 2006, pp.19-23.

Szymura T.: Osady w Wodnych Układach Chłodniczych, II Kongres Inżynierii Środowiska, Materiały Konferencyjne, t. I, Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN, 2005, vol. 32, pp. 289-297.

Szymura T., Pomorska K., Zastosowanie Modelu Chłodnicy Wyparnej do Badań inkrustacji, VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Ustronie 2005, Zeszyty Naukowe Politechniki Koszalińskiej, 57, 2005, pp. 761-772.

Szymura T.: Pomorska K., Zastosowanie Soli Amonowych w Układach Wody Chłodniczej, Chłodnictwo, 1-2, 2005, pp. 22-28.

Szymura T.: Pomorska K., Układy Wody Chłodzącej cz. 2 , Przemysł Chemiczny, 3, 2004, pp. 126-130. (lista fil.)

Szymura T.: Pomorska K., Układy Wody Chłodzącej cz. 1 , Przemysł Chemiczny, 2, 2004, pp. 74-79.(lista fil.)

Szymura T. - współautorka skryptu dydaktycznego; Laboratorium Chemiczne, Wydawnictwo PL 1998 r.

Szymura T., Szymański W.: Stabilizacja wody solami amonowymi w amoniakalnych chłodniach wyparnych. Mat. Międz. Konf. "Chemia w Ochronie Środowiska" Wyd. Ucz. 1993 r.

Pollo I. , Szymura T. , Szymański W.: Wstępne doświadczenia nad regeneracją MnO-4 zużytego w procesie absorpcji tlenków azotu. Mat. Międzynarodowej Konf. "Chemia w Ochronie Środowiska" Wyd. Ucz. 1993 r.

Współautorka ; Encyklopedia Surowców Mineralnych . Kraków 1993 r.

Szymura T.: Amoniewyj metod pogotowki chołodilnej wody - korrozjonnyje problemy . Materiały V Międzynarodowej Konf. "Wodopodgotowka , wodnyj reżim i korozja w TES i JES . Burgas 1982 r.

Szymura T. , Zagórski K.: Nowyj metod podgotowki wody dla energeticzeskich celej. Materiły z Międzynarodowej Konferencji "Toplo i jadrenoenergijni problemy na NRB. Warna 1981 r.

Zagórski K., Szymura T.: Ekonomiczne usuwanie kamienia z instalacji wodnych. Eksploatacja Maszyn. 10/78

Zagórski K., Strzelczyk W., Szymura T., Jaśkiewicz Z.: Materiały do ćwiczeń laboratoryjnych i rachunkowych z chemii sanitarnej II. Skrypt dydaktyczny.W.U. Politechniki Lubelskiej.

Zagórski K., Warszawa Z., Szymura T.: Sposób usuwania węglanowego kamienia i zapobieganie jego powstawaniu w wodno-chłodniczych instalacjach przemysłowych. Patent PRL 102 517 , 1978 r.