mgr inż. Michał Tomczak

Michał Tomczak
asystent

opiekun Koła Naukowego Technologii Budownictwa
AEDIFICATIO

pokój 521
tel. 81 538 4441
m.tomczak@pollub.pl

Terminy poprawkowe dla studentów stacjonarnych:
I termin poprawkowy: 07.02.2018 (środa), godz. 11.00-13.00, p. 521
II termin poprawkowy: 15.02.2018 (czwartek), godz. 11.00-13.00, p. 521.

Terminy poprawkowe dla studentów niestacjonarnych:
I termin poprawkowy: 04.02.2018 (niedziela), godz. 13.00-14.00, p. 521
II termin poprawkowy: 10.02.2018 (sobota), godz. 15.00-16.00, p. 521.

Publikacje, badania