Publikacje, badania - Michał Tomczak

Publikacje 2019:

Tomczak, M., Biruk, S., & Jaskowski, P. (2019). Selection of Construction Products Suppliers According to the Condorcet Criterion. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering (Vol. 471, No. 11, p. 112068). https://doi.org/10.1088/1757-899X/471/11/112068

Tomczak, M. (2019). Modeling of the harmonization method for executing a multi-unit construction project. Open Engineering, 9(1), 282-291. https://doi.org/10.1515/eng-2019-0036

Publikacje 2018:

Tomczak, M., & Jaśkowski, P. (2018). Application of type-2 interval fuzzy sets to contractor qualification process. KSCE Journal of Civil Engineering, 22(8), 2702-2713. https://doi.org/10.1007/s12205-017-0431-2

Bucoń, R., & Tomczak, M. (2018). Decision-making model supporting the process of planning expenditures for residential building renovation. Technological and Economic Development of Economy, 24(3), 1200-1214. https://doi.org/10.3846/20294913.2016.1213208

Publikacje 2017:

Biruk S., Bucoń R., Jaśkowski P., Rogalska M., Rzepecki Ł., Tomczak M., Decision-making in construction project management: Problems and methods. Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, Lublin 2017.

Tomczak M., Rzepecki Ł., Evaluation of Supply Chain Management Used in Civil Engineering,  IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 245 (7), 072005. DOI: 10.1088/1757-899X/245/7/072005.

Bucoń R., Tomczak M., Analysis of green solutions for new residental projects. Czasopismo Techniczne, 2017, Vol. 4, p. 61-69.

Jaśkowski P., Tomczak M., Problem minimalizacji przestojów w pracy brygad generalnego wykonawcy w harmonogramowaniu przedsięwzięć budowlanych. Przegląd Naukowy - Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 2017, 26(2), 193-201. DOI: 10.22630/PNIKS.2017.26.2.17.

Publikacje 2016:

Bucoń R., Tomczak M., Multicriteria optimization of building renovation. Proceedings of the 24th International Academic Conference, Barcelona August 2016, page 43.

Tomczak M., Bucoń R., Constructability and plant utilisation: the case of facade scaffolding system selection. Proceedings of the 24th International Academic Conference, Barcelona August 2016, page 375.

Tomczak M., Bucoń R., Propozycja metodyki oceny ryzyka czasu i kosztu realizacji przedsięwzięć budowlanych. Autobusy - Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe 6/2016, 1782-1788.

Bucoń R., Tomczak M., Supporting building administrator's decisions in determining maintenance costs of residental buildings. Engineering Structures and Technologies 8(1), 15-22, DOI: 10.3846/2029882X.2016.1170641

Publikacje 2015:

Tomczak M., Bucoń R., Milk runs model with overtime: application to cluster supply chain. Budownictwo i Architektura nr 14 (4), 139-147.

Bucoń R., Tomczak M., Multi-criteria decision model for supporting residental building maintenance. ICOCEE - Cappadocia 2015 - International Conference on Civil and Environmental Engineering, Nevsehir, Turkey, 20-23 May 2015, 1030-1038.

Tomczak M., Bucoń R., Multi-objective decision model of supplies performed by means of distribution center for small and medium construction enterprises. ICOCEE - Capadoccia 2015 - International Conference on Civil and Environmental Engineering, Nevsehir, Turkey, 20-23 May 2015, 917-924.

Płoszaj A., Świderczuk K., Tomczak M., Wpływ czasu wibrowania na właściwości betonów wysokowartościowych. Nowe nurty w nauce młodych. [Red.] Jasińska Monika, Karczewska-Czapska Maryla, Jabłonka Ryszard, Bobryk Adam, Sosnowski Jacek, Pietrusińska Agnieszka, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Siedlce, 2015, 373-378.

Publikacje 2014:

Tomczak M., Bucoń R., Modelowanie procesów logistycznych w produkcji i dystrybucji mieszanki betonowej. Logistyka 6/2014, 10659-10667, CD-ROM.

Bucoń R., Tomczak M., Określanie kosztów utrzymania wielorodzinnego budynku mieszkalnego. Logistyka 6/2014, 2356-2362, CD-ROM.

Biruk S., Tomczak M., Optymalizacja procesu transportu w dystrybucji mieszanki betonowej. Budownictwo i Architektura nr 13 (4), 335-342.

Tomczak M., Model decyzyjny dostaw realizowanych przez centrum dystrybucyjne dla potrzeb małych i średnich przedsiębiorstw budowlanych. Logistyka nr 3, 6358-6366, CD-ROM.

Jaśkowski P., Tomczak M., Assignment problem and its extensions for construction project scheduling. Technical Transactions.Civil Engineering 2-B nr 111 (6), 241-248.

Publikacje 2013:

Tomczak M., Problemy w logistyce małych i średnich przedsiębiorstw budowlanych. TTS Technika Transportu Szynowego nr 10/2013, 637-645, CD-ROM.