Granty i projekty

Pracownicy Katedry Konserwacji Zabytków są aktywnymi uczestnikami wielu grantów naukowych i dydaktycznych, w tym m.in.:

  • UNINET Cultural Heritage: University Network for Cultural Heritage – Integrated Protection, Management and Use - http://uninet.pollub.pl/
  • EduGame: Innovative Educational Tools for Management in Heritage Protection –  gamification in didactic process - http://edugame.pollub.pl/