Prace Dyplomowe

Spis prac dyplomowych - Katedra Remontów i Konserwacji Zabytków

 • Adaptacja Fortu III Łuczyce do funkcji turystycznej, inż. Małgorzata Gaweł, 2006r
 • Analiza iniekcyjnych metod wykonywania izolacji wtórnych, Łukasz Żyguła, 2006r
 • Badania skuteczności środków powierzchniowo wzmacniających masy stiukowe na przykładzie dekoracji architektoniczno – rzeźbiarskiej Jana Chrzciciela Falconiego  Izolacje wykonywane metodami iniekcyjnymi. Analiza błędów projektowych i wykonawczych, Roman Gontarz, 2005r
 • Ocena skuteczności osuszania budynków metoda DRYMASTER, Krzysztof Skibniewski, 2006r
 • Parki tematyczne jako forma zagospodarowania zabytkowych XIX – wiecznych zespołów obronnych w Polsce, tom I, tom II, mgr inż. arch. Marcin Górski, 2006r
 • Propozycja modernizacji budynku w technologii uprzemysłowionej na przykładzie 11 – kondygnacyjnego budynku w systemie WBLŻ na osiedlu im. ST. Moniuszki S.M.Czechów w Lublinie, Paweł Małyska, 2005r
 • Przegląd i ocena metod pomiaru zawilgocenia zabytkowych murów, Paweł Skomorowski, 2005r
 • Przegląd i ocena wiarygodności metod pomiarowych zawilgocenia materiałów budowlanych, Robert Martyniuk, 2006r
 • Techniczne i technologiczne problemy naprawy stropów na przykładzie Archiwum Państwowego w Lublinie, Piotr Sadłowski, Tomasz Pryszczepa, 2006r
 • W Kaplicy Tyszkiewiczów w Kościele oo. Dominikanów w Lublinie, Ernest Zieliński, 2006r
 • Wpływ techniki poboru próbki na zniekształcenie wyniku pomiaru wilgotności, Paweł Kłos, 2006r
 • Sole w obiektach budowlanych. Badania zasolenia murów z opoki wapnistej, Marta  Tomalak – Nowaczyk, 2006
 • System funkcjonowania działu gwarancji i jakości jako służby wsparcia w przedsiębiorstwie budowlanym, Jerzy Dobrowolski, 2010
 • Ocena stanu technicznego z koncepcją prac remontowych muru ogrodzeniowego z opoki wapnistej założenia kościelnego parafii Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Krzczonowie, Marcin Adamczyk, 2009
 • Ocena stanu technicznego z koncepcją remontu budynku dworca kolejowego w Motyczu, Przemysław Kielar, 2009
 • Techniczne możliwości dociepleń wielkiej płyty, Mariusz Kasperek, 2009
 • Współczynnik sezonowego zapotrzebowania na energię cieplną. Analiza wielkości teoretycznych oraz wielkości potwierdzonych na przykładzie dwóch budynków wielorodzinnych, Grzegorz Duda, 2009
 • Współczynnik sezonowego zapotrzebowania na energię cieplną. Analiza wielkości teoretycznych oraz wielkości potwierdzonych doświadczalnie na przykładzie dwóch budynków wielorodzinnych, Ewa Kłyż, 2009
 • Analiza porównawcza systemów wykonania hydroizolacji poziomej metodami iniekcji, Tadeusz Łuniewski, 2010
 • Projekt oraz technologia wykonania izolacji termicznej na przykładzie kolektorów podpieckowych w Zakładach Azotowych Puławy S.A., Tomasz Stefanek, 2010
 • Korozja biologiczna materiałów drewnianych. Analiza kosztów prac impregnacyjnych i zwalczających korozję, Marek Szczepaniuk, 2010
 • Ocena stanu technicznego i zakres prac naprawczych murów obronnych klasztoru w Leśnej Podlaskiej, Ryszard Żebrowski, 2010
 • Ocena i analiza optymalnej technologii wykonania budynku jednorodzinnego, Marcin Kielar, 2010
 • Analiza porównawcza tradycyjnego systemu odwadniania dachów oraz podciśnieniowego systemu Geberit Pluvia na wybranym przykładzie, Dariusz Sawicki, 2010
 • Analiza nowoczesnych systemów drenażu opaskowego, Joanna Lipska, 2010
 • Ocena stanu technicznego, propozycja napraw oraz dobór technologii naprawczych dla wybranego budynku mieszkalnego, zabytkowego, Wojciech Męczyński, 2010
 • Projekt technologiczno - ekonomiczny remontu „Willi Górskiego” przy ul. Górskiego 7 w Nałęczowie, Przemysław Kozień, 2009
 • Ocena stanu technicznego drewnianego budynku mieszkalnego w Tyczynie z propozycją napraw, Marek Kopaczyński, 2009
 • Ocena stanu technicznego budynku „Syndykatu Rolniczego” w Puławach wraz z propozycjami jego remontów, Andrzej Pochwatka, 2009
 • Ocena stanu technicznego zabytkowego obiektu drewnianego „Zagrody Starskiej” w Biłgoraju z propozycją napraw, Tomasz Sachar, 2009
 • Ocena jakości przeprowadzonych prac remontowych na wybranych obiektach Starego Miasta w Lublinie, Aneta Jurkowska, 2009
 • Analiza kosztów wykonania izolacji poziomych metodami chemicznymi, Wojciech Lewtak, 2010
 • Systemy drenażowe. Analiza kosztów wykonania, Beata Izdebska, 2010
 • Ocena stanu prac termoizolacyjnych metodą termowizji, Małgorzata Garwolińska-Góralczyk, 2010
 • Dom energooszczędny projekt domu dostępnego, Tomasz Maziarczyk, 2013
 • Adaptacja bożnic do współczesnych funkcji użytkowych na przykładzie wybranych obiektów z terenu Lubelszczyzny, Sławomir Rapa, Piotr Sławiński, 1998r.
 • Ewolucja poglądów na konserwację ruin na przykładzie zamków w Kazimierzu Dolnym i Janowcu, Arkadiusz Rafał Sierociuk, 2001r
 • Modernizacja i adaptacja zabytkowego budynku szkoły specjalnej w Łukowie na poradnię psychologiczno – pedagogiczną, Jakub Chruściel, 2003r
 • Koncepcja zabezpieczenia trwałej ruiny zamku w Krupe, inż. Teresa Lewczuk, 2004r
 • Zabezpieczenie i wzmocnienie wieży południowo – wschodniej zamku w Janowcu, Adriana Ciołek, Luiza Baran, 2007r
 • Analiza wieży w Wojciechowie obejmująca: ocenę stanu technicznego, sprawdzenie nośności więźby dachowej, projekt wzmocnienia stropu, Małgorzata Postrach, 2007r
 • Badanie właściwości fizycznych i cech wytrzymałościowych mas sztukatorskich dekoracji powstałych w okresie renesansu lubelskiego, Sabina Grzegorczyk, 2007r
 • Techniczne problemy związane z utrzymaniem zabytkowej elewacji i portyku kamiennego na przykładzie Pałacu Czartoryskich w Puławach, Rafał Szczepaniak, 2005r
 • Adaptacja zabytkowego dworu w Jabłonce na ośrodek seminaryjno – konferencyjny, Jakub Chruściel, Jarosław Domański, 2005
 • Konserwacja i remont murów, wypraw tynkarskich, detali kamiennych na przykładzie wirydarza klasztornego oo. Dominikanów w Lublinie, Bartosz Woźnica, 2006r
 • Obiekt fortyfikacyjny „ Prochownia” w Zamościu – inwentaryzacja, ocena stanu technicznego, koncepcja adaptacji, Rafał Kaziród, 2008r
 • Badania właściwości fizycznych mas sztukatorskich użytych do wykonania dekoracji w gabinecie Franciszki Krasińskiej z wieży z zamku w Janowcu na tle innych dekoracji powstałych w Polsce w XVII w., Kinga Doraczyńska, 2006r
 • Korozja zbrojenia jako jeden z czynników niszczących dekoracje sztukatorskie na przykładzie prezbiterium i kaplicy Świętej Trójcy w Kościele ŚŚ. Piotra i Pawła w Krakowie, Kazimierz Piotr Zawiślak, 2006r
 • Adaptacja budynków szpitalnych z lat 50 – tych i 60 – tych w świetle wymogów stawianych przez warunki techniczne i dyrektywy unijne na podstawie wybranego obiektu „ Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej” w Rykach, Katarzyna Wróbel, 2008r
 • Badania składu zabytkowych XVII – wiecznych zapraw sztukatorskich, za pomocą analizy chemicznej , Artur Makowski, 2008r
 • Koncepcja renowacji zabytkowych elewacji ceglanych na przykładzie budynku gospodarczo – technicznego w Pruszkowie, Monika Pyszniak, 2008r
 • Ocena stanu technicznego i możliwości modernizacji osiedla Piastowskie w Lublinie” , Grzegorz Piskorski, 2008r 
 • Charakterystyka i ocena stanu technicznego zabudowy z opoki wapnistej w rejonie gminy Piaski”, Jakub Pawlik, 2008r
 • Charakterystyka i ocena stanu technicznego budownictwa z opoki wapnistej na terenie gminy Kazimierz Dolny i jej okolic, Gabriel Pawelec,2008r
 • Młodzieżowy Dom Kultury w Lublinie – inwentaryzacja, ocena stanu technicznego, koncepcja adaptacji, Dawid Polski, Łukasz Skiba, 2006r
 • System nadbudowy budynków wielorodzinnych, Jolanta Augustyniak, 2008r
 • Remont i modernizacja kamienicy przy ulicy Górnej w Lublinie, Artur Grosman, 2008r
 • Koncepcja remontu i adaptacji dworu w Maszowie, Małgorzata Andrzejewska, 2007r
 • Ocena stanu technicznego i koncepcja naprawy zabytkowych oficyn Biblioteki im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, Tomasz Ilczuk, Łukasz Kopczyński, 2007
 • Koncepcja rekonstrukcji synagogi w Lubartowie, Grzegorz Klej, Marek Smok, 2009
 • Ocena stanu technicznego wraz z adaptacją budynku dydaktyczno – naukowego zakładu „Biochemii” U.P. w Lublinie, inż. Daniel Zielonka, 2008r 
 • Adaptacja kamienicy przy ulicy Krakowski Przedmieście 9 / Zielona 6, Agata Kossowska, 2007r
 • Uwarunkowania wytworzenia warstw hydrofobowych w zaprawach stosowanych w murach z opoki wapiennej, Paweł Sobiech, 2009
 • Analiza skuteczności izolacji wtórnych wykonywanych metodami chemicznymi na przykładzie wybranych obiektów sakralnych Zamojszczyzny, Sławomir Krupa, 2007r
 • Zabytkowa cerkiew w Sosnowicy – ocena stanu technicznego i koncepcja prac remontowych, Urszula Mrozek, 2007r
 • Przyczepność tynków z gotowych mas tynkarskich, Adam Chadaj, 2009
 • Czynniki wpływające na przyspieszoną destrukcję zabytkowych sztukaterii i wypraw tynkarskich na przykładzie synagogi w Zamościu. Koncepcja prac remontowych, Bujak vel Bujakowska Natalia, 2006r
 • Ariańskie Kaplice Grobowe w Krupem i Beresteczku. Ocena stanu technicznego i zalecenia prac naprawczych, Aleksander Żołyniak, 2008r
 • Ocena możliwości i zastosowanie preparatów wzmacniających na bazie kwasu ortokrzemowego do wzmocnienia mas sztukatorskich, Przemysław Trela i Tomasz Sachar, 2008r 
 • Ocena stanu technicznego oraz remont Zespołu Dworskiego w Brzezicach, Agnieszka Dekiel i Maciej Bielak, 2008r
 • Ocena stanu tynków na przykładzie wybranych obiektów zabytkowych w Kazimierzu Dolnym nad Wisła, Joanna Śmieciuch, 2008r
 • Ocena stanu technicznego i koncepcja prac remontowych zabytkowej synagogi we Włodawie, Magdalena Mituła i Agnieszka Skwarzyńska, 2006r
 • Charakterystyka i ocena stanu technicznego zabudowy z opoki wapnistej w rejonie gminy Trawniki, Maciej Parcheta, 2008r  
 • Przegląd metod dociepleń – modernizacja budynku, Krzysztof Kozak, 2007r
 • Przyczepność tynku wapiennego na wapnie hydratyzowanym do podłoża z opoki wapnistej, Małgorzata Moskalik, 2008r 
 • Adaptacja i rewaloryzacja kamienicy przy Alejach Racławickich 6 w Lublinie, Marcin Baran, 2008r
 • Analiza parametrów warunkujących możliwość iniekcji w opoce wapnistej, Sławomir Kuśmierz i Łukasz Szuster, 2008r
 • Przyczepność tynków z gotowanych mas tynkarskich, Hubert Prządka, 2009
 • Projekt konserwacji i modernizacji synagogi w Bychawie, Marta Grzegorczyk, 2009
 • Adaptacja dworu w Kęble na potrzeby ośrodka wychowawczego dla dzieci niepełnosprawnych, Maciej Orłowski, 2008r
 • Modernizacja i adaptacja drewnianego dworca kolejowego w Gołębiu, Tomasz Sidorowicz, 2010
 • Ocena stanu technicznego i projekt remontu dworu w Zaburzu, Michał Warda, 2009
 • Skuteczność hydrofobizacji emulsjami silikonowymi opoki wapnistej, Jarosław Broś, 2010
 • Studium historyczno – konserwatorskie, ekspertyza i projekt adaptacji zabytkowego zespołu podominikańskiego w Klimontowie, Agata Wójtowicz, Katarzyna Wentland, 2009
 • Ocena stanu technicznego oraz projekt remontu i adaptacji dworu w Siedliszczkach, Marcin Figiel, 2010
 • Ocena stanu technicznego oraz projekt adaptacji i remontu pałacyku miejskiego „Generałówka” w Zamościu, Agnieszka Wytrykus, 2010
 • Ocena stanu technicznego i projekt remontu zabytkowego dworu w Suchodołach, Monika Tymińska, 2010
 • Ocena stanu technicznego i projekt remontu kościoła św. Trójcy w Podhajcach na Ukrainie, Zofia Tomaszewska, Przemysław Sawicki, 2010
 • Ocena stanu technicznego pałacu w Łysołajach oraz koncepcja modernizacji obiektu według wymogów ministerstwa zdrowia, Piotr Chuchla, 2010
 • Ocena stanu technicznego pałacu w Bronicach i koncepcji remontu, Rafał Semczuk, 2010
 • Ocena stanu technicznego, zalecenia remontu oraz adaptacja pałacu w Stryjnie, gm. Rynczewice, Tomasz Dubis, 2010
 • Ocena stanu technicznego oraz projekt remontu i adaptacji dworu w Zalutyniu, Jarosław Dieduch, 2010
 • Ocena stanu technicznego i projekt remontu dworu „Bernatówka” w Dysie, Joanna Bicz, 2010
 • Ocena stanu technicznego i projekt remontu zabytkowego dworu w Siedliskach, Róża Małyska, 2010
 • Ocena stanu technicznego „białego domku” na terenie Państwowego Muzeum na Majdanku. Stropy i nadproża w budownictwie tradycyjnym, Karol Łyda. 2011
 • Inwentaryzacja i ocena stanu technicznego budynku krematorium na terenie Państwowego Muzeum na Majdanku w Lublinie. Metody napraw żelbetu. Dominik Rachoń, Łukasz Sawa, 2011
 • Inwentaryzacja i ocena stanu technicznego budynku baraku nr 39 na terenie Państwowego Muzeum na Majdanku w Lublinie. Łączniki, złącza i połączenia konstrukcji drewnianych. Łukasz Pruchnicki, 2011
 • Ocena stanu technicznego baraku typu „L” nr 23 w Państwowym Muzeum na Majdanku. Metody impregnacji oraz środki ochrony jako zabezpieczenie drewna przed korozją biologiczną. Marcin Kasprzak, Tomasz Sokołowski, 2011
 • Inwentaryzacja i ocena stanu technicznego baraku nr 16 na terenie Państwowego Muzeum na Majdanku. Drewno klejone warstwowo. Katarzyna Rutyńska, 2011
 • Ocena stanu technicznego baraku nr 13 na terenie Państwowego Muzeum na Majdanku. Korozja biologiczna drewna. Monika Ligęza, 2011
 • Ocena stanu technicznego baraku typu „L” nr 24 w Państwowym Muzeum na Majdanku. Ochrona przeciwpożarowa, instalacje odgromowe i elektryczne. Albert Kowalik, Paweł Kulikowski, 2011
 • Dokumentacja budowlana i ocena stanu technicznego baraku nr 21 w Państwowym Muzeum na Majdanku. Zagadnienie izolacyjności cieplnej przegród budowlanych. Marek Krysiński, 2011
 • Inwentaryzacja i ocena stanu technicznego wież strażniczych nr VIII, XI i XIII w Państwowym Muzeum na Majdanku. Renata Spaczyńska, 2011
 • Ocena stanu technicznego baraku nr 41 Państwowego Muzeum na Majdanku z analizą drewna jako materiału konstrukcyjnego. Jarosław Kołodziejczyk, Paweł Mietlicki, 2011
 • Ocena stanu technicznego baraku nr 56 w Państwowym Muzeum na Majdanku. Przegląd przez powszechnie stosowane pokrycia dachowe, obróbki blacharskie oraz rodzaje orynnowania. Michał Kotuła, 2011
 • Ocena stanu technicznego oraz koncepcja modernizacji kamienicy w śródmieściu Lublina. Zygmunt Świć, 2006.
 • Przyczepność tynków z gotowych mas tynkarskich. Adam Chadaj, 2009
 • Budynek Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowe w Chełmie. Przemysław Janicki, Grzegorz Nafalski, 2009
 • Współczynnik sezonowego zapotrzebowania na energię cieplną. Analiza wielkości teoretycznych oraz wielkości potwierdzonych doświadczalnie na przykładzie dwóch budynków wielorodzinnych. Robert Król, 2009
 • Ocena stanu technicznego, remont i adaptacja hali przemysłowej na magazyn logistyczny wraz z dobudową części socjalno-biurowej w Chełmie przy ul. Fabrycznej 7. Jacek Oleszczuk, 2010
 • Adaptacja kamienicy na hotel położonej w Sandomierzu przy ul. Rynek 19. Piotr Lejman, 2010
 • Projekt budynku usługowego z apteką ogólnodostępną i funkcją mieszkalną. Ireneusz Sadoń, 2010
 • Modernizacja i rozbudowa budynku miejsko gminnego ośrodka kultury, sportu i rekreacji w Sokołowie Małopolskim. Wojciech Kusak, 2010
 • Projekt architektoniczno-budowlany salonu samochodowego. Krzysztof Taczalski, 2010
 • Modernizacja i adaptacja drewnianego dworca kolejowego w Puławach. Sylwia Niebrzegowska, 2010
 • Modernizacja i adaptacja budynku Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej. Andrzej Wroński, Paweł Szymczuk, 2010
 • Zabytkowe mury wolnostojące – zniszczenia, konserwacja i ochrona. Mateusz Tkacz, 2011.
 • Ocena stanu technicznego wraz z adaptacją budynku warsztatów terapii zajęciowej w Krasnymstawie. Wojciech Zgórski, 2011
 • Ocena stanu technicznego wraz z adaptacją budynku administracyjno-biurowego znajdującego się w Białej Podlaskiej przy ulicy Krótkiej. Maciej Żelisko, 2011 
 • Ocena stanu technicznego, zalecenia napraw izolacji przeciwwilgociowych w budynku Willi nr 22 w Dęblinie przy ul. Pułku „Kraków”. Hubert Prządka, 2011
 • Ocena stanu technicznego oraz projekt adaptacji i remontu oficyny kamienicy przy ul. Radziwiłłowskiej 5 w Lublinie. Jerzy Jańczak, 2011
 • Ocena stanu technicznego i koncepcja adaptacji poddasza pałacu w Bystrzycy. Paweł Skoczylas, 2009
 • Zamek w Krupem jako trwała ruina – analiza stanu zachowania oraz koncepcja konserwacji. Iwona Siekierska, Katarzyna Siwek, 2011
 • Ocena stanu technicznego oraz projekt adaptacji i remontu kamienicy przy ul. Żeromskiego 9 w Zamościu. Grzegorz Makaj, 2011
 • Ocena stanu technicznego oraz projekt remontu kasyna wojskowego w Puławach. Sławomir Kozak, 2011
 • Ocena stanu technicznego, projekt remontu i adaptacji Domu Ogrodnika w Dęblinie. Konrad Badaj, 2011
 • Ocena stanu technicznego, projekt adaptacji i remontu dworku w Pszczelej Woli. Joanna Martinka, 2011
 • Ocena stanu technicznego, remont i adaptacja Starej Szkoły w Narolu. Anna Kozłowska, 2011
 • Projekt konstrukcji stalowej estakady. Sławomir Borkowski, 2011
 • Ocena stanu technicznego, koncepcja remontu oraz adaptacja kamienicy w Lublinie. Rafał Wolski, 2011
 • Ocena stanu technicznego i projekt remontu kamienicy przy ulicy Grodzkiej 24. Damian Adamczyk, 2011
 • Ocena stanu technicznego i projekt remontu kamienicy przy ul. Karkowskie Przedmieście 34. Tomasz Palak, 2011
 • Ocena stanu technicznego zamku Krzyżtopór. Koncepcja zabezpieczeń ruin zamku oraz projekt adaptacji części zamku na cele obsługi turystycznej. Malwina Łacińska, Beata Miszczuk, 2012
 •  Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Przegalinach Dużych. Monika Pawlukiewicz, 2012
 • Ocena stanu technicznego i projekt remontu budynku mieszkalnego przy ul. Brzeskiej 17 w Białej Podlaskiej. Krzysztof Mikucewicz, 2012
 • Zabezpieczenie korony murów obronnych zamku w Liwie. Sylwester Zieńczuk, 2012
 • Ocena stanu technicznego zamku w Ćmielowie. Koncepcja zabezpieczeń ruin zamku oraz projekt zadaszenia części zamku. Łukasz Turkowski, 2012
 • Analiza archiwalnej dokumentacji, stanu technicznego oraz projekt tarasu widokowego na zamku w Bobrownikach. Marek Krysiński, 2012
 • Ocena stanu technicznego oraz koncepcja konserwacji Kaplicy Ariańskiej w zespole pałacowym Gardzienice. Grzegorz Jakimiak, 2012
 • Ocena stanu technicznego zamku w Rabsztynie na wzgórzu zamkowym. Paweł Mietlicki, 2012
 • Ocena stanu technicznego i projekt zabezpieczenia przeciwwilgotnościowego eremu nr 16 w zespole Pokamedulskim. Paweł Przyborowski, 2012
 • Ocena stanu technicznego oraz koncepcja konserwacji kaplicy Ariańskiej w zespole pałacowym Gardzienice. Grzegorz Jakimiak, 2013
 • Sposoby ochrony korony murów, analiza archiwalnej dokumentacji, stanu technicznego oraz projektu tarasu widokowego na zamku Toruń-Dybów. Jarosław Kołodziejczyk, 2012
 • Analiza i badania materiałów stosowanych do wykonania izolacji cieplnych od wewnątrz pomieszczeń. Mateusz Truczyński, 2012
 • Ocena stanu technicznego i projekt modernizacji gmachu biblioteki głównej Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie. Anna Gajosz, Karolina Kwaśniak, 2013
 • Ocena stanu technicznego i projekt modernizacji gmachu biblioteki głównej Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie - Załączniki. Anna Gajosz, Karolina Kwaśniak, 2013
 • Ocena stanu technicznego dworku w Zaburzu oraz koncepcji prac naprawczych. Rafał Toruń, 2013
 • Analiza wpływu wilgotności i temperatury powietrza na wartość współczynnika przewodności cieplnej λ materiałów termomodernizacyjnych stosowanych wewnątrz pomieszczeń. Beata Witek, Marcin Chwiej, 2013
 • Ocena stanu technicznego i koncepcja remontu warsztatów kultury w Lublinie. Przemysław Sołdek, 2013
 • Badanie możliwości wykorzystania betonu komórkowego o niskiej gęstości do ociepleń wewnętrznych. Katarzyna Kucio, 2013
 • Ocena stanu technicznego i koncepcja adaptacji internatu przy Zapole Szkół nr 1 im. B. Głowackiego w Tomaszowie Lubelskim. Emil Szuran, 2013
 • Ocena stanu technicznego i koncepcja prac remontowo-konserwatorskich drewnianego kościoła w Rossoszu oraz projekt świetlicy przyparafialnej . Agata Skarżycka, dr hab. inż. prof. Pl Bogusław Szmygin , 2013
 • Ocena stanu technicznego i zalecenia prac naprawczych zabytkowego dworu w Romanowie - Muzeum im. Józefa Ignacego Kraszewskiego. Paweł Chliczuk , dr hab. inż. prof. Pl Bogusław Szmygin , 2013
 • Ocena stanu technicznego , badania i odbudowa pałacu w Łaszczowie . Mateusz Kyć , dr hab. inż. prof. Pl Bogusław Szmygin , 2013
 • Ocena stanu technicznego i projekt modernizacji oraz rozbudowy szkoły podstawowej nr 1 w Lubartowie. Piotr Piesta , dr hab. inż. prof. Pl Bogusław Szmygin , 2013
 • Ocena stanu technicznego i projekt remontu modernistycznej willi w Puławach. Karol Grzesiowski , dr hab. inż. prof. Pl Bogusław Szmygin , 2013
 • Ocena stanu technicznego wraz z koncepcją adaptacji młyna w Dorohuczy na budynek mieszkalny . Marcin Kozak , dr hab. inż. prof. Pl Bogusław Szmygin , 2013
 • Ocena stanu technicznego i projekt remontu budynku starostwa powiatowego w Puławach . Honorata Kułaga , Małgorzata Zielińska , dr hab. inż. prof. Pl Bogusław Szmygin , 2014
 • Analiza stanu technicznego i projekt remontu zabytkowego budynku dawnego instytutu Maryjskiego. Emil Hołysz , dr inż. Maciej Trochonowicz , 2014
 • Ocena stanu technicznego i projekt remontu budynku po byłej plebanii w Domanicach . Piotr Cabaj , dr inż. Maciej Trochonowicz , 2014
 • Ocena stanu technicznego , projekt remontu i adaptacji dworu starościńskiego w Krasnymstawie. Ryszard Bryła , dr inż. Maciej Trochonowicz , 2014