Prace dyplomowe

Spis prac dyplomowych -  Katedra Remontów i Konserwacji Zabytków    
  1. Adaptacja bożnic do współczesnych funkcji użytkowych na przykładzie wybranych obiektów z terenu Lubelszczyzny, Sławomir Rapa, Piotr Sławiński, dr hab. inż. Bogusław Szmygin, prof. PL, 1998r.
  2. Ewolucja poglądów na konserwację ruin na przykładzie zamków w Kazimierzu Dolnym i Janowcu, Arkadiusz Rafał Sierociuk, dr hab. inż. Bogusław Szmygin, prof. PL, 2001r
  3. Modernizacja i adaptacja zabytkowego budynku szkoły specjalnej w Łukowie na poradnię psychologiczno – pedagogiczną, Jakub Chruściel, dr hab. inż. Bogusław Szmygin, prof. PL, 2003r
  4. Koncepcja zabezpieczenia trwałej ruiny zamku w Krupe, inż. Teresa Lewczuk, dr hab. inż. Bogusław Szmygin, prof. PL 2004r
  5. Zabezpieczenie i wzmocnienie wieży południowo – wschodniej zamku w Janowcu, Adriana Ciołek, Luiza Baran, dr hab. inż. Bogusław Szmygin, prof. PL 2007r
  6. Analiza wieży w Wojciechowie obejmująca: ocenę stanu technicznego, sprawdzenie nośności więźby dachowej, projekt wzmocnienia stropu, Małgorzata Postrach, dr hab. inż. Bogusław Szmygin, prof. PL 2007r
  7. Badanie właściwości fizycznych i cech wytrzymałościowych mas sztukatorskich dekoracji powstałych w okresie renesansu lubelskiego, Sabina Grzegorczyk, 2007r
  8. Techniczne problemy związane z utrzymaniem zabytkowej elewacji i portyku kamiennego na przykładzie Pałacu Czartoryskich w Puławach, Rafał Szczepaniak, dr hab. inż. Bogusław Szmygin, prof. PL 2005r
  9. Adaptacja zabytkowego dworu w Jabłonce na ośrodek seminaryjno – konferencyjny, Jakub Chruściel, Jarosław Domański, dr hab. inż. Bogusław Szmygin, prof. PL 2005
  10. Konserwacja i remont murów, wypraw tynkarskich, detali kamiennych na przykładzie wirydarza klasztornego oo. Dominikanów w Lublinie, Bartosz Woźnica, dr hab. inż. Bogusław Szmygin, prof. PL 2006r
  11. Obiekt fortyfikacyjny „ Prochownia” w Zamościu – inwentaryzacja, ocena stanu technicznego, koncepcja adaptacji, Rafał Kaziród, dr inż. arch. Jacek Knothe, 2008r
  12. Badania właściwości fizycznych mas sztukatorskich użytych do wykonania dekoracji w gabinecie Franciszki Krasińskiej z wieży z zamku w Janowcu na tle innych dekoracji powstałych w Polsce w XVII w., Kinga Doraczyńska, dr hab. inż. Bogusław Szmygin, prof. PL, 2006r
  13. Korozja zbrojenia jako jeden z czynników niszczących dekoracje sztukatorskie na przykładzie prezbiterium i kaplicy Świętej Trójcy w Kościele ŚŚ. Piotra i Pawła w Krakowie, Kazimierz Piotr Zawiślak, dr hab. inż. Bogusław Szmygin, prof. PL, 2006r
  14. Adaptacja budynków szpitalnych z lat 50 – tych i 60 – tych w świetle wymogów stawianych przez warunki techniczne i dyrektywy unijne na podstawie wybranego obiektu „ Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej” w Rykach, Katarzyna Wróbel, dr hab. inż. Bogusław Szmygin, prof. PL, 2008r
  15. Badania składu zabytkowych XVII – wiecznych zapraw sztukatorskich, za pomocą analizy chemicznej , Artur Makowski, dr hab. inż. Bogusław Szmygin, prof. PL, 2008r
  16. Koncepcja renowacji zabytkowych elewacji ceglanych na przykładzie budynku gospodarczo – technicznego w Pruszkowie, Monika Pyszniak, dr inż. Danuta Barnat-Hunek, 2008r
  17. Ocena stanu technicznego i możliwości modernizacji osiedla Piastowskie w Lublinie” , Grzegorz Piskorski, dr hab. inż. Bogusław Szmygin, prof. PL, 2008r
  18. Charakterystyka i ocena stanu technicznego zabudowy z opoki wapnistej w rejonie gminy Piaski”, Jakub Pawlik, dr hab. inż. Bogusław Szmygin, prof. PL, 2008r
  19. Charakterystyka i ocena stanu technicznego budownictwa z opoki wapnistej na terenie gminy Kazimierz Dolny i jej okolic, Gabriel Pawelec, dr hab. inż. Bogusław Szmygin, prof. PL, 2008r
  20. Młodzieżowy Dom Kultury w Lublinie – inwentaryzacja, ocena stanu technicznego, koncepcja adaptacji, Dawid Polski, Łukasz Skiba, dr hab. inż. Bogusław Szmygin, prof. PL, 2006r
  21. System nadbudowy budynków wielorodzinnych, Jolanta Augustyniak, dr inż. arch. Jacek Knothe, 2008r
  22. Remont i modernizacja kamienicy przy ulicy Górnej w Lublinie, Artur Grosman, dr hab. inż. Bogusław Szmygin, prof. PL, 2008r
  23. Koncepcja remontu i adaptacji dworu w Maszowie, Małgorzata Andrzejewska, dr hab. inż. Bogusław Szmygin, prof. PL, 2007r
  24. Ocena stanu technicznego i koncepcja naprawy zabytkowych oficyn Biblioteki im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, Tomasz Ilczuk, Łukasz Kopczyński, dr hab. inż. Bogusław Szmygin, prof. PL, 2007
  25. Koncepcja rekonstrukcji synagogi w Lubartowie, Grzegorz Klej, Marek Smok, dr inż. arch. Jacek Knothe, 2009
  26. Ocena stanu technicznego wraz z adaptacją budynku dydaktyczno – naukowego zakładu „Biochemii” U.P. w Lublinie, inż. Daniel Zielonka, dr hab. inż. Bogusław Szmygin, prof. PL 2008r
  27. Adaptacja kamienicy przy ulicy Krakowski Przedmieście 9 / Zielona 6, Agata Kossowska, dr hab. inż. Bogusław Szmygin, prof. PL, 2007r
  28. Uwarunkowania wytworzenia warstw hydrofobowych w zaprawach stosowanych w murach z opoki wapiennej, Paweł Sobiech, dr hab. inż. Bogusław Szmygin, prof. PL, 2009
  29. Analiza skuteczności izolacji wtórnych wykonywanych metodami chemicznymi na przykładzie wybranych obiektów sakralnych Zamojszczyzny, Sławomir Krupa, dr hab. inż. Bogusław Szmygin, prof. PL, 2007r
  30. Zabytkowa cerkiew w Sosnowicy – ocena stanu technicznego i koncepcja prac remontowych, Urszula Mrozek, dr hab. inż. Bogusław Szmygin, prof. PL 2007r
  31. Przyczepność tynków z gotowych mas tynkarskich, Adam Chadaj, dr hab. inż. Bogusław Szmygin, prof. PL, 2009
  32. Czynniki wpływające na przyspieszoną destrukcję zabytkowych sztukaterii i wypraw tynkarskich na przykładzie synagogi w Zamościu. Koncepcja prac remontowych, Bujak vel Bujakowska Natalia, dr hab. inż. Bogusław Szmygin, prof. PL ,2006r
  33. Ariańskie Kaplice Grobowe w Krupem i Beresteczku. Ocena stanu technicznego i zalecenia prac naprawczych, Aleksander Żołyniak, 2008r
  34. Ocena możliwości i zastosowanie preparatów wzmacniających na bazie kwasu ortokrzemowego do wzmocnienia mas sztukatorskich, Przemysław Trela i Tomasz Sachar, dr hab. inż. Bogusław Szmygin, prof. PL ,2008r
  35. Ocena stanu technicznego oraz remont Zespołu Dworskiego w Brzezicach, Agnieszka Dekiel i Maciej Bielak, dr hab. inż. Bogusław Szmygin, prof. PL, 2008r
  36. Ocena stanu tynków na przykładzie wybranych obiektów zabytkowych w Kazimierzu Dolnym nad Wisła, Joanna Śmieciuch, dr hab. inż. Bogusław Szmygin, prof. PL, 2008r
  37. Ocena stanu technicznego i koncepcja prac remontowych zabytkowej synagogi we Włodawie, Magdalena Mituła i Agnieszka Skwarzyńska, dr hab. inż. Bogusław Szmygin, prof. PL, 2006r
  38. Charakterystyka i ocena stanu technicznego zabudowy z opoki wapnistej w rejonie gminy Trawniki, Maciej Parcheta, dr hab. inż. Bogusław Szmygin, prof. PL, 2008r
  39. Przegląd metod dociepleń – modernizacja budynku, Krzysztof Kozak, dr hab. inż. Bogusław Szmygin, prof. PL, 2007r
  40. Przyczepność tynku wapiennego na wapnie hydratyzowanym do podłoża z opoki wapnistej, Małgorzata Moskalik, dr hab. inż. Bogusław Szmygin, prof. PL, 2008r
  41. Adaptacja i rewaloryzacja kamienicy przy Alejach Racławickich 6 w Lublinie, Marcin Baran, dr inż. arch. Jacek Knothe, 2008r
  42. Analiza parametrów warunkujących możliwość iniekcji w opoce wapnistej, Sławomir Kuśmierz i Łukasz Szuster, dr hab. inż. Bogusław Szmygin, prof. PL, 2008r
  43. Przyczepność tynków z gotowanych mas tynkarskich, Hubert Prządka, dr hab. inż. Bogusław Szmygin, prof. PL, 2009
  44. Projekt konserwacji i modernizacji synagogi w Bychawie, Marta Grzegorczyk, prof.,dr hab.inż.arch. Mykola Bevz, 2009
  45. Adaptacja dworu w Kęble na potrzeby ośrodka wychowawczego dla dzieci niepełnosprawnych, Maciej Orłowski, dr hab. inż. arch. Elżbieta Przesmycka, prof. PL 2008r
  46. Modernizacja i adaptacja drewnianego dworca kolejowego w Gołębiu, Tomasz Sidorowicz, dr hab. inż. Bogusław Szmygin, prof. PL 2010
  47. Ocena stanu technicznego i projekt remontu dworu w Zaburzu, Michał Warda, prof.,dr hab. inz. arch. Mykola Bevz 2009
  48. Skuteczność hydrofobizacji emulsjami silikonowymi opoki wapnistej, Jarosław Broś, dr hab. inż. Bogusław Szmygin, prof. PL, 2010
  49. Studium historyczno – konserwatorskie, ekspertyza i projekt adaptacji zabytkowego zespołu podominikańskiego w Klimontowie, Agata Wójtowicz, Katarzyna Wentland, dr hab. inż. Bogusław Szmygin, prof. PL, 2009
  50. Ocena stanu technicznego oraz projekt remontu i adaptacji dworu w Siedliszczkach, Marcin Figiel, prof., dr hab. inz. arch. Mykola Bevz 2010
  51. Ocena stanu technicznego oraz projekt adaptacji i remontu pałacyku miejskiego „Generałówka” w Zamościu, Agnieszka Wytrykus, dr hab. inż. Bogusław Szmygin, prof. PL 2010
  52. Ocena stanu technicznego i projekt remontu zabytkowego dworu w Suchodołach, Monika Tymińska, dr hab. inż. Bogusław Szmygin, prof. PL, 2010
  53. Ocena stanu technicznego i projekt remontu kościoła św. Trójcy w Podhajcach na Ukrainie, Zofia Tomaszewska, Przemysław Sawicki, prof., dr hab. inz. arch. Mykola Bevz, 2010
  54. Ocena stanu technicznego pałacu w Łysołajach oraz koncepcja modernizacji obiektu według wymogów ministerstwa zdrowia, Piotr Chuchla, dr hab. inż. Bogusław Szmygin, prof. PL 2010
  55. Ocena stanu technicznego pałacu w Bronicach i koncepcji remontu, Rafał Semczuk, dr hab. inż. Bogusław Szmygin, prof. PL 2010
  56. Ocena stanu technicznego, zalecenia remontu oraz adaptacja pałacu w Stryjnie, gm. Rynczewice, Tomasz Dubis, dr hab. inż. Bogusław Szmygin, prof. PL 2010
  57. Ocena stanu technicznego oraz projekt remontu i adaptacji dworu w Zalutyniu, Jarosław Dieduch, prof., dr hab. inz. arch. Mykola Bevz 2010
  58. Ocena stanu technicznego i projekt remontu dworu „Bernatówka” w Dysie, Joanna Bicz, prof., dr hab. inz. arch. Mykola Bevz 2010
  59. Ocena stanu technicznego i projekt remontu zabytkowego dworu w Siedliskach, Róża Małyska, dr hab. inż. Bogusław Szmygin, prof. PL 2010
  60. Ocena stanu technicznego „białego domku” na terenie Państwowego Muzeum na Majdanku. Stropy i nadproża w budownictwie tradycyjnym, Karol Łyda, mgr inż. Tomasz Nicer 2011
  61. Inwentaryzacja i ocena stanu technicznego budynku krematorium na terenie Państwowego Muzeum na Majdanku w Lublinie. Metody napraw żelbetu. Dominik Rachoń, Łukasz Sawa, mgr inż. Tomasz Nicer 2011
  62. Inwentaryzacja i ocena stanu technicznego budynku baraku nr 39 na terenie Państwowego Muzeum na Majdanku w Lublinie. Łączniki, złącza i połączenia konstrukcji drewnianych. Łukasz Pruchnicki, mgr inż. Tomasz Nicer 2011
  63. Ocena stanu technicznego baraku typu „L” nr 23 w Państwowym Muzeum na Majdanku. Metody impregnacji oraz środki ochrony jako zabezpieczenie drewna przed korozją biologiczną. Marcin Kasprzak, Tomasz Sokołowski, mgr inż. Tomasz Nicer 2011
  64. Inwentaryzacja i ocena stanu technicznego baraku nr 16 na terenie Państwowego Muzeum na Majdanku. Drewno klejone warstwowo. Katarzyna Rutyńska, mgr inż. Tomasz Nicer 2011
  65. Ocena stanu technicznego baraku nr 13 na terenie Państwowego Muzeum na Majdanku. Korozja biologiczna drewna. Monika Ligęza, mgr inż. Tomasz Nicer, 2011
  66. Ocena stanu technicznego baraku typu „L” nr 24 w Państwowym Muzeum na Majdanku. Ochrona przeciwpożarowa, instalacje odgromowe i elektryczne. Albert Kowalik, Paweł Kulikowski, mgr inż. Tomasz Nicer, 2011
  67. Dokumentacja budowlana i ocena stanu technicznego baraku nr 21 w Państwowym Muzeum na Majdanku. Zagadnienie izolacyjności cieplnej przegród budowlanych. Marek Krysiński, mgr inż. Tomasz Nicer, 2011
  68. Inwentaryzacja i ocena stanu technicznego wież strażniczych nr VIII, XI i XIII w Państwowym Muzeum na Majdanku. Renata Spaczyńska, mgr inż. Tomasz Nicer, 2011
  69. Ocena stanu technicznego baraku nr 41 Państwowego Muzeum na Majdanku z analizą drewna jako materiału konstrukcyjnego. Jarosław Kołodziejczyk, Paweł Mietlicki, mgr inż. Tomasz Nicer, 2011
  70. Ocena stanu technicznego baraku nr 56 w Państwowym Muzeum na Majdanku. Przegląd przez powszechnie stosowane pokrycia dachowe, obróbki blacharskie oraz rodzaje orynnowania. Michał Kotuła, mgr inż. Tomasz Nicer, 2011
  71. Ocena stanu technicznego oraz koncepcja modernizacji kamienicy w śródmieściu Lublina. Zygmunt Świć, dr hab. inż. Bogusław Szmygin, prof. PL, 2006.
  72. Przyczepność tynków z gotowych mas tynkarskich. Adam Chadaj, dr hab. inż. Bogusław Szmygin, prof. PL, 2009
  73. Budynek Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowe w Chełmie. Przemysław Janicki, Grzegorz Nafalski, dr hab. inż. Bogusław Szmygin, prof. PL, 2009
  74. Współczynnik sezonowego zapotrzebowania na energię cieplną. Analiza wielkości teoretycznych oraz wielkości potwierdzonych doświadczalnie na przykładzie dwóch budynków wielorodzinnych. Robert Król, dr hab. inż. Bogusław Szmygin, prof. PL, 2009
  75. Ocena stanu technicznego, remont i adaptacja hali przemysłowej na magazyn logistyczny wraz z dobudową części socjalno-biurowej w Chełmie przy ul. Fabrycznej 7. Jacek Oleszczuk, dr hab. inż. Bogusław Szmygin, prof. PL, 2010
  76. Adaptacja kamienicy na hotel położonej w Sandomierzu przy ul. Rynek 19. Piotr Lejman, dr hab. inż. Bogusław Szmygin, prof. PL, 2010
  77. Projekt budynku usługowego z apteką ogólnodostępną i funkcją mieszkalną. Ireneusz Sadoń, mgr inż. Tomasz Nicer, 2010
  78. Modernizacja i rozbudowa budynku miejsko gminnego ośrodka kultury, sportu i rekreacji w Sokołowie Małopolskim. Wojciech Kusak, mgr inż. Tomasz Nicer, 2010
  79. Projekt architektoniczno-budowlany salonu samochodowego. Krzysztof Taczalski, mgr inż. Tomasz Nicer, 2010
  80. Modernizacja i adaptacja drewnianego dworca kolejowego w Puławach. Sylwia Niebrzegowska, dr hab. inż. Bogusław Szmygin, prof. PL, 2010
  81. Modernizacja i adaptacja budynku Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej. Andrzej Wroński, Paweł Szymczuk, mgr inż. Tomasz Nicer, 2010
  82. Zabytkowe mury wolnostojące – zniszczenia, konserwacja i ochrona. Mateusz Tkacz, dr hab. inż. Bogusław Szmygin, prof. PL, 2011.
  83. Ocena stanu technicznego wraz z adaptacją budynku warsztatów terapii zajęciowej w Krasnymstawie. Wojciech Zgórski, dr hab. inż. Bogusław Szmygin, prof. PL, 2011
  84. Ocena stanu technicznego wraz z adaptacją budynku administracyjno-biurowego znajdującego się w Białej Podlaskiej przy ulicy Krótkiej. Maciej Żelisko, 2011
  85. Ocena stanu technicznego, zalecenia napraw izolacji przeciwwilgociowych w budynku Willi nr 22 w Dęblinie przy ul. Pułku „Kraków”. Hubert Prządka, dr hab. inż. Bogusław Szmygin, prof. PL, 2011
  86. Ocena stanu technicznego oraz projekt adaptacji i remontu oficyny kamienicy przy ul. Radziwiłłowskiej 5 w Lublinie. Jerzy Jańczak, dr hab. inż. Bogusław Szmygin, prof. PL, 2011
  87. Ocena stanu technicznego i koncepcja adaptacji poddasza pałacu w Bystrzycy. Paweł Skoczylas, dr hab. inż. Bogusław Szmygin, prof. PL, 2009
  88. Zamek w Krupem jako trwała ruina – analiza stanu zachowania oraz koncepcja konserwacji. Iwona Siekierska, Katarzyna Siwek, dr hab. inż. Bogusław Szmygin, prof. PL, 2011
  89. Ocena stanu technicznego oraz projekt adaptacji i remontu kamienicy przy ul. Żeromskiego 9 w Zamościu. Grzegorz Makaj, dr hab. inż. Bogusław Szmygin, prof. PL,2011
  90. Ocena stanu technicznego oraz projekt remontu kasyna wojskowego w Puławach. Sławomir Kozak, dr hab. inż. Bogusław Szmygin, prof. PL, 2011
  91. Ocena stanu technicznego, projekt remontu i adaptacji Domu Ogrodnika w Dęblinie. Konrad Badaj, dr hab. inż. Bogusław Szmygin, prof. PL, 2011
  92. Ocena stanu technicznego, projekt adaptacji i remontu dworku w Pszczelej Woli. Joanna Martinka, dr hab. inż. Bogusław Szmygin, prof. PL, 2011
  93. Ocena stanu technicznego, remont i adaptacja Starej Szkoły w Narolu. Anna Kozłowska, dr hab. inż. Bogusław Szmygin, prof. PL, 2011
  94. Projekt konstrukcji stalowej estakady. Sławomir Borkowski, dr inż. Wesława Nurka, 2011
  95. Ocena stanu technicznego, koncepcja remontu oraz adaptacja kamienicy w Lublinie. Rafał Wolski, dr hab. inż. Bogusław Szmygin, prof. PL, 2011
  96. Ocena stanu technicznego i projekt remontu kamienicy przy ulicy Grodzkiej 24. Damian Adamczyk, prof., dr hab. inz. arch. Mykola Bevz, 2011
  97. Ocena stanu technicznego i projekt remontu kamienicy przy ul. Karkowskie Przedmieście 34. Tomasz Palak, prof., dr hab. inz. arch. Mykola Bevz,2011
  98. Ocena stanu technicznego zamku Krzyżtopór. Koncepcja zabezpieczeń ruin zamku oraz projekt adaptacji części zamku na cele obsługi turystycznej. Malwina Łacińska, Beata Miszczuk, dr hab. inż. Bogusław Szmygin, prof. PL, 2012
  99. Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Przegalinach Dużych. Monika Pawlukiewicz, dr hab. inż. Bogusław Szmygin, prof. PL, 2012
  100. Ocena stanu technicznego i projekt remontu budynku mieszkalnego przy ul. Brzeskiej 17 w Białej Podlaskiej. Krzysztof Mikucewicz, dr hab. inż. Bogusław Szmygin, prof. PL, 2012
  101. Zabezpieczenie korony murów obronnych zamku w Liwie. Sylwester Zieńczuk, dr hab. inż. Bogusław Szmygin, prof. PL, 2012
  102. Ocena stanu technicznego zamku w Ćmielowie. Koncepcja zabezpieczeń ruin zamku oraz projekt zadaszenia części zamku. Łukasz Turkowski, dr hab. inż. Bogusław Szmygin, prof. PL, 2012
  103. Analiza archiwalnej dokumentacji, stanu technicznego oraz projekt tarasu widokowego na zamku w Bobrownikach. Marek Krysiński, dr hab. inż. Bogusław Szmygin, prof. PL, 2012
  104. Ocena stanu technicznego oraz koncepcja konserwacji Kaplicy Ariańskiej w zespole pałacowym Gardzienice. Grzegorz Jakimiak, dr hab. inż. Bogusław Szmygin, prof. PL, 2012
  105. Ocena stanu technicznego zamku w Rabsztynie na wzgórzu zamkowym. Paweł Mietlicki, dr hab. inż. Bogusław Szmygin, prof. PL, 2012
  106. Ocena stanu technicznego i projekt zabezpieczenia przeciwwilgotnościowego eremu nr 16 w zespole Pokamedulskim. Paweł Przyborowski, dr hab. inż. Bogusław Szmygin, prof. PL, 2012
  107. Ocena stanu technicznego oraz koncepcja konserwacji kaplicy Ariańskiej w zespole pałacowym Gardzienice. Grzegorz Jakimiak, dr hab. inż. Bogusław Szmygin, prof. PL, 2013
  108. Sposoby ochrony korony murów, analiza archiwalnej dokumentacji, stanu technicznego oraz projektu tarasu widokowego na zamku Toruń-Dybów. Jarosław Kołodziejczyk, dr hab. inż. Bogusław Szmygin, prof. PL, 2012
  109. Analiza i badania materiałów stosowanych do wykonania izolacji cieplnych od wewnątrz pomieszczeń. Mateusz Truczyński, dr inż. Maciej Trochonowicz, 2012
  110. Ocena stanu technicznego i projekt modernizacji gmachu biblioteki głównej Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie. Anna Gajosz, Karolina Kwaśniak, dr hab. inż. Bogusław Szmygin, prof. PL, 2013
  111. Ocena stanu technicznego i projekt modernizacji gmachu biblioteki głównej Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie - Załączniki. Anna Gajosz, Karolina Kwaśniak, dr hab. inż. Bogusław Szmygin, prof. PL, 2013
  112. Ocena stanu technicznego dworku w Zaburzu oraz koncepcji prac naprawczych. Rafał Toruń, dr inż. Jerzy Szerafin, 2013
  113. Analiza wpływu wilgotności i temperatury powietrza na wartość współczynnika przewodności cieplnej λ materiałów termomodernizacyjnych stosowanych wewnątrz pomieszczeń. Beata Witek, Marcin Chwiej, dr inż. Maciej Trochonowicz 2013
  114. Ocena stanu technicznego i koncepcja remontu warsztatów kultury w Lublinie. Przemysław Sołdek, dr hab. inż. Bogusław Szmygin, prof. PL, 2013
  115. Badanie możliwości wykorzystania betonu komórkowego o niskiej gęstości do ociepleń wewnętrznych. Katarzyna Kucio, dr inż. Maciej Trochonowicz, 2013
  116. Ocena stanu technicznego i koncepcja adaptacji internatu przy Zapole Szkół nr 1 im. B. Głowackiego w Tomaszowie Lubelskim. Emil Szuran, dr hab. inż. Bogusław Szmygin, prof. PL, 2013
  117. Ocena stanu technicznego i koncepcja prac remontowo-konserwatorskich drewnianego kościoła w Rossoszu oraz projekt świetlicy przyparafialnej . Agata Skarżycka, dr hab. inż. prof. Pl Bogusław Szmygin , 2013
  118. Ocena stanu technicznego i zalecenia prac naprawczych zabytkowego dworu w Romanowie - Muzeum im. Józefa Ignacego Kraszewskiego. Paweł Chliczuk , dr hab. inż. prof. Pl Bogusław Szmygin , 2013
  119. Ocena stanu technicznego , badania i odbudowa pałacu w Łaszczowie . Mateusz Kyć , dr hab. inż. prof. Pl Bogusław Szmygin , 2013
  120. Ocena stanu technicznego i projekt modernizacji oraz rozbudowy szkoły podstawowej nr 1 w Lubartowie. Piotr Piesta , dr hab. inż. prof. Pl Bogusław Szmygin , 2013
  121. Ocena stanu technicznego i projekt remontu modernistycznej willi w Puławach. Karol Grzesiowski , dr hab. inż. prof. Pl Bogusław Szmygin , 2013
  122. Ocena stanu technicznego wraz z koncepcją adaptacji młyna w Dorohuczy na budynek mieszkalny . Marcin Kozak , dr hab. inż. prof. Pl Bogusław Szmygin , 2013
  123. Ocena stanu technicznego i projekt remontu budynku starostwa powiatowego w Puławach . Honorata Kułaga , Małgorzata Zielińska , dr hab. inż. prof. Pl Bogusław Szmygin , 2014
  124. Analiza stanu technicznego i projekt remontu zabytkowego budynku dawnego instytutu Maryjskiego. Emil Hołysz , dr inż. Maciej Trochonowicz , 2014
  125. Ocena stanu technicznego i projekt remontu budynku po byłej plebanii w Domanicach . Piotr Cabaj , dr inż. Maciej Trochonowicz , 2014
  126. Ocena stanu technicznego , projekt remontu i adaptacji dworu starościńskiego w Krasnymstawie. Ryszard Bryła , dr inż. Maciej Trochonowicz , 2014
  127. Inwentaryzacja, ocena stanu technicznego i koncepcja remontu cerkwi pw. Przeniesienie relikwii Świętego Mikołaja w Króliku Wołowskim. Karol Łyda, dr hab. inż. arch. Mykola Bevz, 2013
  128. Inwentaryzacja, adaptacja, remont zabytkowej kamienicy przy ulicy Kapucyńskiej 5 w Lublinie. Kamila Sikora, dr Inż. Maciej Trochonowicz,2014
  129. Inwentaryzacja, adaptacja i remont kamienicy przy ulicy Kapucuńskiej 1A, Agata Nogalska, Mateusz Michalczyk, dr hab. inż. Bogusław Szmygin, prof. PL, 2014
  130. Remont, modernizacja, adaptacja istniejącego budynku oświaty na pensjonat w Nowej Wsi (gm Turobin). Artur Grosman, dr inż. Maciej Trochonowicz, 2014
  131. Wpływ wartości współczynnika podatności podłoża na wynik wymiarowania płyty fundamentowej. Michał Fabijański, dr inż. Maciej Trochonowicz, 2014
  132. Inwentaryzacja, adaptacja i remont zabytkowego budynku w Wojszynie na obiekt agroturystyczny. Michał Syta, dr inż. Maciej Trochonowicz, 2014
  133. Zabytkowe stropy w kamienicach Lublina. Karol Kuranc, dr inż. Maciej Trochonowicz, 2014
  134. Inwentaryzacja, adaptacja i remont zabytkowej kamienicy w Lublinie przy ulicy Kościuszki 4. Marta Rosnau-Mizak, Michał Szymaniak, dr hab. inż. Bogusław Szmygin, Prof. PL, 2014
  135. Inwentaryzacja, adaptacja i remont zabytkowej kamienicy w Lublinie przy ulicy Narutowicza 11. Konrad Chojnacki, Jakub Krzos, dr inż. Maciej Trochonowicz, 2014
  136. Wpływ wartości współczynnika podatności podłoża na wynik wymiarowania płyty fundamentowej. Grzegorz Białek, dr inż. Maciej Trochonowicz, 2014
  137. Wpływ wartości współczynnika podatności podłoża na wynik wymiarowania płyty fundamentowej. Kamil Wierzchoń, dr inż. Maciej Trochonowicz, 2014
  138. Ocena stanu technicznego pozostałości fortyfikacji w Sielcu oraz koncepcja prac zabezpieczających. Kamil Karasiński, dr hab. inż. Bogusław Szmygin, prof. PL, 2014
  139. Inwentaryzacja, adaptacja i remont budynku Kalafoniarni na terenie Muzeum Przyrody i Techniki im. Jana Pazdura w Starachowicach. Katarzyna Garbarczyk, dr inż. Maciej Trochonowicz, 2014
  140. Nośność zabytkowych konstrukcji murowych na przykładzie wybranych zabytkowych kamienic. Rafał Dietrych, dr inż. Maciej Trochonowicz, 2014
  141. Ocena stanu technicznego oraz projekt remontu i adaptacji kamienicy przy ulicy Grodzkiej 24 w Lublinie. Agnieszka Kowalska, dr hab. inż. Bogusław Szmygin, prof, PL, 2014
  142. Ocena stanu technicznego ruiny zamku w Kryłowie. Piotr Majder, dr hab. inż. Bogusław Szmygin, prof., PL 2014
  143. Właściwości fizyko-mechaniczne tynków renowacyjnych z dodatkiem zeolitu i żużla wielkopiecowego. Właściwości fizyko-mechaniczne tynków renowacyjnych z dodatkiem keramzytu i zeolitu. Jan Bławucki, Łukasz Broniarek, dr inż. Danuta Barnat - Hunek, mgr Beata Klimek, 2014
  144. Badanie obciążenia solami budowlanymi murów z cegły ceramicznej analiza rozkładu zasolenia. Joanna Marciniak, dr inż. Maciej Trochonowicz, 2014
  145. Projekt nadbudowy i remontu budynku mieszkalnego zlokalizowanego w Rejowcu Fabrycznym ulica Leśna 70. Paweł Adam Modrzyński, dr hab. inż. Bogusław Szmygin, prof. PL, 2014
  146. Ocena stanu technicznego, projekt remontu oraz adaptacji kamienicy przy ulicy Peowiaków 5 w Lublinie. Bartosz Szostak, Konrad Tota, dr inż. Maciej Trochonowicz, 2014
  147. Ocena stanu technicznego i projekt adaptacji zabytkowej kamienicy w Lublinie przy ulicy 3 maja 22. Krystian Sosnowski, Maciej Trochonowicz, 2015
  148. Ocena stanu technicznego i projekt adaptacji zabytkowej kamienicy w Lublinie przy ulicy 3 maja 8. Agnieszka Sochaj, dr hab. inż. Bogusław Szmygin, prof., PL 2015
  149. Ocena stanu technicznego, koncepcja prac zabezpieczających i remontowych w gorzelni w Wierzchowinach. Anna Maria Skubisz, Agnieszka Stopa, dr hab. inż. Bogusław Szmygin, prof., PL 2015
  150. Ocena stanu technicznego i projekt remontu kamienicy śródmiejskiej przy ulicy Wesołej 38 w Kielcach. Patrycja Rutkowska, dr inż. Maciej Trochonowicz, 2015
  151. Ocena stanu technicznego i projekt remontu zabytkowej kamienicy w Lublinie przy ul. Niecałej 10, Agnieszka Wilkoławska, dr inż. Maciej Trochonowicz, 2015
  152. Ocena stanu technicznego oraz projekt adaptacji zabytkowej kamienicy przy ul. Wieniawskiej 8 w Lublinie. Kamila Iwaniec, dr hab. inż. Bogusław Szmygin, prof., PL 2015
  153. Inwentaryzacja , remont i adaptacja zabytkowej kamienicy w Kazimierzu Dolnym. Aneta Popiołek, dr hab. inż. Bogusław Szmygin, prof., PL 2015
  154. Ocena stanu technicznego, adaptacji i modernizacji zabytkowego budynku pałacu w Srebrzyszczu. Bartosz Gregorowicz, dr hab. inż. Bogusław Szmygin, prof., PL 2015
  155. Ocena stanu technicznego, projekt remontu oraz adaptacji willi Marianówka w Nałęczowie. Piotr Chołody, dr inż. Maciej Trochonowicz, 2015
  156. Inwentaryzacja, remont i adaptacja zabytkowego dworu w Strzelcach (gmina Białopole). Artur Łomański, dr inż. Maciej Trochonowicz, 2015
  157. Ocena stanu technicznego i projekt remontu zabytkowej kamienicy w Lublinie przy ulicy 3-go Maja 16. Michał Smołecki, dr inż. Maciej Trochonowicz, 2015
  158. Ocena stanu technicznego i projekt remontu zabytkowej kamienicy w Lublinie przy ulicy 3 Maja 8. Daniel Siwczak, dr hab. inż. Bogusław Szmygin, prof., PL 2015
  159. Ocena stanu technicznego i projekt remontu zabytkowej kamienicy w Lublinie przy ul. 3 Maja 22. Kamila Rodzajewska, dr inż. Maciej Trochonowicz, 2015
  160. Ocena stanu technicznego i projekt adaptacji zabytkowej kamienicy w Lublinie przy ulicy 3 Maja 16. Maciej Fornal, dr inż. Maciej Trochonowicz, 2015
  161. Inwentaryzacja, adaptacja i remont zabytkowej kamienicy w Lublinie przy ulicy Narutowicza 11. Konrad Chojnacki, Jakub Krzos, dr inż. Maciej Trochonowicz, 2014
  162. Analiza wpływu wilgotności i temperatury powietrza na wartość współczynnika przewodności cieplnej λ w drewnie. Nina Kołodziejczuk, dr inż. Maciej Trochonowicz, 2015
  163. Ocena stanu technicznego, koncepcja prac zabezpieczających i remontowych w gorzelni w Wierzchowinach. Anna Maria Skubisz, Agnieszka Stopa, dr inż. Maciej Trochonowicz, 2015
  164. Ocena stanu technicznego, adaptacji i modernizacji zabytkowego budynku pałacu w Srebrzyszczu. Bartosz Gregorewicz, dr inż. Maciej Trochonowicz, 2015
  165. Ocena stanu technicznego i projekt remontu zabytkowej kamienicy w Lublinie przy ul. Wieniawskiej 8. Małgorzata Skrzypek, dr inż. Maciej Trochonowicz, 2015
  166. Ocena stanu technicznego i projekt odtworzenia budynku szkoły w Wolicy Śniatyckiej na cele mieszkaniowe. Radosław Mokrosz, dr inż. Maciej Trochonowicz, 2016
  167. Ocena stanu technicznego, koncepcja adaptacji poddasza i odtworzenie elewacji w dawnej letniej rezydencji biskupów prawosławnych w Stańkowie. Anna Chrost-Misiec, dr inż. Maciej Trochonowicz, 2016
  168. Ocena stanu technicznego i adaptacja budynku inwentarskiego na magazyn chemiczny w „BIOWET” Puławy. Łukasz Wyłupek, dr inż. Maciej Trochonowicz, 2016
  169. Ocena stanu technicznego i projekt remontu budynku inwentarskiego w „BIOWET PUŁAWY”. Damian Włodarczyk, dr inż. Maciej Trochonowicz, 2016
  170. Ocena stanu technicznego i projekt adaptacji budynku kotłowni na terenie „BIOWET PUŁAWY” na lecznicę weterynaryjną. Michał Zawadzki, dr inż. Maciej Trochonowicz, 2016
  171. Ocena stanu technicznego i projekt remontu budynku laboratoryjno-inwentarskiego w „BIOWET” Puławy. Arkadiusz Pawlas, dr hab. inż. Bogusław Szmygin, 2016
  172. Ocena stanu technicznego i adaptacja szkoły podstawowej w Podzamczu na ośrodek dla uchodźców. Jarosław Iwko, dr hab. inż. Bogusław Szmygin, 2016
  173. Projekt adaptacji poddasza zabytkowej kamienicy przy ulicy Grodzkiej 17B w Lublinie na cele mieszkalne. Dominik Czarnas, dr inż. Maciej Trochonowicz, 2016
  174. Ocena stanu technicznego i projekt remontu budynku kotłowni na terenie „BIOWET PUŁAWY”. Arkadiusz Zdybel, dr hab. inż. Bogusław Szmygin, 2016
  175. Analiza porównawcza badań wilgotnościowych metoda chemiczną w stosunku do badań grawimetrycznych wybranych materiałów budowlanych. Daniel Lisiecki, dr inż. Maciej Trochonowicz, 2016
  176. Określenie parametrów wytrzymałościowych drewna sosnowego na podstawie nieniszczącego badania sklerometrycznego drewna. Mateusz Kowalczyk, dr inż. Maciej Trochonowicz, 2016
  177. Ocena stanu technicznego i projekt adaptacji poddasza zabytkowej kamienicy przy ulicy Grodzkiej 17C w Lublinie. Paweł Zielonka, dr inż. Maciej Trochonowicz, 2016
  178. Ocena stanu technicznego i projekt remontu zabytkowej kamienicy przy ul. Grodzka 17B w Lublinie. Beata Parcheta, dr inż. Maciej Trochonowicz, 2016
  179. „BIOWET” Puławy. Błażej Płecha, dr hab. inż. Bogusław Szmygin, 2016
  180. Ocena stanu technicznego i koncepcja remontu kamienicy przy placu Łuczkowskiego 5 w Chełmie. Agnieszka Malinowska, dr hab. inż. Bogusław Szmygin, 2016
  181. Inwentaryzacja, ocena stanu technicznego, projekt adaptacji budynku szkoły w Majdanie Obleszcze na Dom Seniora. Witold Żaba, dr hab. inż. Bogusław Szmygin, 2016
  182. Inwentaryzacja, ocena stanu technicznego i koncepcja prac remontowych dworu w Kolonii Zamek. Michał Wołoszynek, dr inż. Maciej Trochonowicz, 2016
  183. Ocena stanu technicznego i projekt adaptacji zabytkowej kamienicy w Lublinie przy ul. Niecałej 10. Agata Zawadzka, dr inż. Maciej Trochonowicz, 2015
  184. Ocena stanu technicznego i projekt remontu zabytkowej kamienicy w Lublinie przy ulicy Kołłątaja 4, Magdalena Kmiecik, dr hab. inż. Bogusław Szmygin, prof. PL, 2015
  185. Ocena stanu technicznego, koncepcja prac remontowych i koncepcja rewitalizacji kwartału ulic: Lubartowska – Cyrulicza – Furmańska – Tysiąclecia, Justyna Siudaj, dr hab. inż. Bogusław Szmygin, prof. PL, 2015
  186. Ocena stanu technicznego i projekt adaptacji zabytkowej kamienicy w Lublinie przy ul. 3 Maja 12, dr hab. inż. Bogusław Szmygin, prof. PL, 2015
  187. Ocena stanu technicznego i koncepcja prac remontowych pałacu w podzamczu, Krystyna Parcheta, dr hab. inż. Bogusław Szmygin, prof. PL,2016
  188. Ocena stanu technicznego zabytkowej kamiennicy przy ul. Grodzkiej 17C w Lublinie, projekt remontu i adaptacji piwnic na winiarnię, dr inż. Maciej Trochonowicz, 2016
  189. Inwentaryzacja, ocena stanu technicznego i koncepcja prac adaptacyjnych starej plebani w Modliborzycach na Dom Samotnej Matki, Krzysztof Dolecki, dr inż. Maciej Trochonowicz, 2016
  190. Wpływ rodzaju oraz wilgotności podłoża na przyczepność izolacji wodnych, Bartosz Hyliński, dr inż. Maciej Trochonowicz, 2016
  191. Ocena stanu technicznego i projekt remontu Dworu Niwińskich w Stawie Noakowskim, Mateusz Tkaczyk, dr inż. Maciej Trochonowicz, 2016
  192. Opis techniczny, ocena stanu technicznego oraz koncepcja rozbudowy Laboratorium Badania Jakości Produktów Pszczelich na terenie „BIOWET” Puławy, Agnieszka Samołyk, dr hab. inż. Bogusław Szmygin, prof. PL, 2016
  193. Korozja siarczanowa zaczynów cementowych modyfikowanych zeolitami, Tomasz Mitura, dr hab. Inż. Wojciech Franus, prof. PL, 2016
  194. Kompleksowa termomodernizacja budynku kliniki położniczej dla zwierząt w Lublinie przy ulicy Głębokiej 30, Kamil Nowak, dr inż. Anna Życzyńska, 2016
  195. Ocena stanu technicznego, projekt remontu i adaptacji budynku mieszkalnego przy ul. 11- Listopada w Parczewie, Jakub Ignatowicz, dr inż. Maciej Trochonowicz,
  196. Projekt rewitalizacji korony ziemnej donżonu Twierdzy Kłodzko, Mateusz Rataj, dr inż. Maciej Trochonowicz, 2017
  197. Projekt remontu zabytkowego budynku „Czerwonej karczmy” przy ulicy Turystycznej 2 w Lublinie, Milena Klimek, dr inż. Maciej Trochonowicz, 2017
  198. Ocena stanu technicznego, projekt remontu, koncepcja adaptacji i prac konserwatorskich byłej gorzelni w wsi Sawiejki (Rejon Lachowicki, Białoruś), Dzmitry Traskouski, dr hab. inż. Bogusław Szmygin, prof. PL, 2017
  199. Ocena stanu technicznego i projekt adaptacji zabytkowego budynku przy ulicy Turystycznej 2 w Lublinie na karczmę, Małgorzata Kosińska, dr inż. Maciej Trochonowicz, 2017
  200. Projekt remontu i adaptacji kazamat Donżonu Twierdzy Kłodzko na strzelnicę sportową, Paweł Kluger, dr inż. Maciej Trochonowicz, 2017
  201. Ocena stanu technicznego i projekt adaptacji południowej części Donżonu Twierdzy Kłodzko na winiarnię, Konrad Pyszniak, dr inż. Maciej Trochonowicz, 2017
  202. Ocena stanu technicznego i projekt adaptacji wschodniej części Donżonu Twierdzy Kłodzko na centrum odnowy biologicznej, Filip Miotła, dr inż. Maciej Trochonowicz, 2017
  203. Ocena stanu technicznego i projekt remontu elewacji dziedzińca Donżonu Twierdzy Kłodzko, Maciej Romaniuk, dr inż. Maciej Trochonowicz, 2017
  204. Projekt remontu zabytkowej kamienicy przy ulicy Legionów 14 w Tarnowie, Anna Alberska, dr inż. Maciej Trochonowicz, 2017
  205. Projekt remontu i adaptacji północno-zachodniej części Donżonu Twierdzy Kłodzki na schronisko młodzieżowe, Iwona Czarnota, dr inż. Maciej Trochonowicz, 2017
  206. Ocena stanu technicznego i projekt remontu wschodniej hali produkcyjnej wytwórni win owocowych na terenie Twierdzy Kłodzko, Mateusz Skrobowski, dr inż. Maciej Trochonowicz, 2017
  207. Ocena stanu technicznego, projekt remontu budynku kasyna milicyjnego przy alei Józefa Piłsudskiego we Włodawie, Magdalena Kinach, dr inż. Maciej Trochonowicz, 2017
  208. Ocena stanu technicznego, projekt remontu oraz koncepcja adaptacji zabytkowego spichlerza w zespole dworskim w Roskoszy, Grzegorz Gromysz, dr hab. inż. Bogusław Szmygin, prof. PL, 2017
  209. Ocena stanu technicznego i projekt remontu zachodniej hali produkcyjnej wytwórni win owocowych na terenie Twierdzy Kłodzko, Łukasz Sławiński, dr inż. Maciej Trochonowicz, 2017
  210. Ocena stanu technicznego i projekt remontu budynku starej plebanii w Karczewicach Prywatnych, dr hab. inż. Bogusław Szmygin, prof. PL, 2017
  211. Ocena stanu technicznego i projekt remontu i koncepcja adaptacji budynku gospodarczego w miejscowości Izdebno kolonia gminy Łaskarzew, na terenie byłego majątku ziemskiego, Marcin Wojda, dr hab. inż. Bogusław Szmygin, prof. PL, 2017
  212. Ocena stanu technicznego i projekt remontu dworu w zespole dworsko-parkowym w kolonii Łopiennik Dolny, Paweł Miciuła, dr hab. inż. Bogusław Szmygin, prof. PL, 2017
  213. Wpływ wilgotności i zmiany objętości na współczynnik przewodzenia ciepła λ wełny mineralnej, Rafał Klekot, dr inż. Maciej Trochonowicz, 2017
  214. Ocena stanu technicznego i projekt adaptacji zabytkowego spichlerza w Miedzyrzecu Podlaskim, Ewelina Muszyńska, dr inż. Maciej Trochonowicz, 2017
  215. Ocena stanu technicznego i projekt remontu zabytkowej stajni zegarowej w Zespole Państwowej Stadniny Koni w Janowie Podlaskim, Sylwia Paczuska, dr hab. inż. Bogusław Szmygin, prof. PL, 2017
  216. Ocena stanu technicznego, inwentaryzacja oraz remont zabytkowej plebanii w Końskowoli, Ilona Siudaj, dr hab. inż. Bogusław Szmygin, prof. PL, 2017
  217. Ocena stanu technicznego i projekt remontu poddasza pałacu w Krzesimowie, Cezary Kołtunowicz, dr inż. Maciej Trochonowicz, 2017
  218. Inwentaryzacja, ocena stanu technicznego i projekt remontu dawnej rządcówki w Stawkach, Piotr Głogowski, dr inż. Maciej Trochonowicz, 2018
  219. Ocena stanu technicznego i projekt remontu dworu w Lublinie ul. Wesoła 8 – część wschodnia, Adrianna Dzido, dr hab. inż. Bogusław Szmygin, prof. PL, 2018
  220. Ocena stanu technicznego i projekt remontu części północno-wschodniej Pałacu Szlubowskich w Branicy Radzyńskiej, Tomasz Sokół, dr hab. inż. Bogusław Szmygin, prof. PL, 2018
  221. Ocena stanu technicznego i projekt remontu dworu w Radoryżu Smolanym, Sebastian Mroczek, dr hab. inż. Bogusław Szmygin, prof. PL, 2018
  222. Wpływ wilgotności powietrza i temperatury badania na wartość współczynnika przewodzenia ciepła materiałów drewnopochodnych, Monika Galas, dr inż. Maciej Trochonowicz, 2018
  223. Wpływ wilgotności podłoży ceramicznych na wytrzymałość na odrywanie mikrozapraw stosowanych jako izolacje przeciwwodne, Karolina Grabias, dr inż. Maciej Trochonowicz, 2018
  224. Analiza porównawcza zginania prostego belek zbrojonych stalą zbrojeniową a prętami z włókien szklanych i bazaltowych, Piotr Pietrak, dr inż. Maciej Trochonowicz, 2018
  225. Ocena stanu technicznego i projekt adaptacji dworu w Żelechowie, Paula Maria Grabowska, dr inż. Maciej Trochonowicz, 2018
  226. Ocena stanu technicznego i projekt remontu budynku kierownika kolejki wąskotorowej Garbów Cukrownia w Zagrodach, Mateusz Matras, dr inż. Maciej Trochonowicz, 2018
  227. Inwentaryzacja, ocena stanu technicznego i projekt remontu dawnego pałacu w Kolonii Surhów, Albert Kazimierczuk, dr hab. inż. Bogusław Szmygin, prof. PL, 2018
  228. Ocena stanu technicznego i projekt adaptacji budynku starego szpitala w Końskowoli, Robert Goździkowski, dr inż. Maciej Trochonowicz, 2018
  229. Ocena stanu technicznego i projekt remontu oficyny przy zespole willowym „Willa Uciecha” w Nałęczowie, Mateusz Kruk, dr inż. Maciej Trochonowicz, 2018
  230. Ocena systemów odwilgacania ścian w obiektach zabytkowych – technologia SCHOMBURG, Piotr Kimak, dr inż. Bogusław Szmygin, 1999
  231. Analiza iniekcyjnych metod wykonywania izolacji wtórnych, Łukasz Żyguła, 2006
  232. Ocena skuteczności osuszania budynków metoda DRYMASTER, Krzysztof Skibniewski, 2006
  233. Wpływ techniki poboru próbki na zniekształcenie wyniku pomiaru wilgotności, Paweł Kłos, 2006r
  234. Przegląd i ocena metod pomiaru zawilgocenia zabytkowych murów, Paweł Skomorowski, 2005
  235. Sole w obiektach budowlanych. Badania zasolenia murów z opoki wapnistej, Marta Tomalak – Nowaczyk, 2006
  Spis prac dyplomowych -  Katedra Remontów i Konserwacji Zabytków - Archiwum WBiA
  1. Adaptacja Fortu III Łuczyce do funkcji turystycznej, inż. Małgorzata Gaweł, 2006
  2. Badania skuteczności środków powierzchniowo wzmacniających masy stiukowe na przykładzie dekoracji architektoniczno – rzeźbiarskiej Jana Chrzciciela Falconiego
  3. Parki tematyczne jako forma zagospodarowania zabytkowych XIX – wiecznych zespołów obronnych w Polsce, tom I, tom II, mgr inż. arch. Marcin Górski, 2006
  4. Propozycja modernizacji budynku w technologii uprzemysłowionej na przykładzie 11 – kondygnacyjnego budynku w systemie WBLŻ na osiedlu im. ST. Moniuszki S. M. Czechów w Lublinie, Paweł Małyska, 2005
  5. Techniczne i technologiczne problemy naprawy stropów na przykładzie Archiwum Państwowego w Lublinie, Piotr Sadłowski, Tomasz Pryszczepa, 2006
  6. W Kaplicy Tyszkiewiczów w Kościele oo. Dominikanów w Lublinie, Ernest Zieliński, 2006
  Spis prac podyplomowych -  Katedra Remontów i Konserwacji Zabytków
  1. System funkcjonowania działu gwarancji i jakości jako służby wsparcia w przedsiębiorstwie budowlanym, Jerzy Dobrowolski, 2010
  2. Ocena stanu technicznego z koncepcją prac remontowych muru ogrodzeniowego z opoki wapnistej założenia kościelnego parafii Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Krzczonowie, Marcin Adamczyk, 2009
  3. Ocena stanu technicznego z koncepcją remontu budynku dworca kolejowego w Motyczu, Przemysław Kielar, 2009
  4. Techniczne możliwości dociepleń wielkiej płyty, Mariusz Kasperek, 2009
  5. Współczynnik sezonowego zapotrzebowania na energię cieplną. Analiza wielkości teoretycznych oraz wielkości potwierdzonych na przykładzie dwóch budynków wielorodzinnych, Grzegorz Duda, 2009
  6. Współczynnik sezonowego zapotrzebowania na energię cieplną. Analiza wielkości teoretycznych oraz wielkości potwierdzonych doświadczalnie na przykładzie dwóch budynków wielorodzinnych, Ewa Kłyż, 2009
  7. Analiza porównawcza systemów wykonania hydroizolacji poziomej metodami iniekcji, Tadeusz Łuniewski, 2010
  8. Projekt oraz technologia wykonania izolacji termicznej na przykładzie kolektorów podpieckowych w Zakładach Azotowych Puławy S.A., Tomasz Stefanek, 2010
  9. Korozja biologiczna materiałów drewnianych. Analiza kosztów prac impregnacyjnych i zwalczających korozję, Marek Szczepaniuk, 2010
  10. Ocena stanu technicznego i zakres prac naprawczych murów obronnych klasztoru w Leśnej Podlaskiej, Ryszard Żebrowski, 2010
  11. Ocena i analiza optymalnej technologii wykonania budynku jednorodzinnego, Marcin Kielar, 2010
  12. Analiza porównawcza tradycyjnego systemu odwadniania dachów oraz podciśnieniowego systemu Geberit Pluvia na wybranym przykładzie, Dariusz Sawicki, 2010
  13. Analiza nowoczesnych systemów drenażu opaskowego, Joanna Lipska, 2010
  14. Ocena stanu technicznego, propozycja napraw oraz dobór technologii naprawczych dla wybranego budynku mieszkalnego, zabytkowego, Wojciech Męczyński, 2010
  15. Projekt technologiczno - ekonomiczny remontu „Willi Górskiego” przy ul. Górskiego 7 w Nałęczowie, Przemysław Kozień, 2009
  16. Ocena stanu technicznego drewnianego budynku mieszkalnego w Tyczynie z propozycją napraw, Marek Kopaczyński, 2009
  17. Ocena stanu technicznego budynku „Syndykatu Rolniczego” w Puławach wraz z propozycjami jego remontów, Andrzej Pochwatka, 2009
  18. Ocena stanu technicznego zabytkowego obiektu drewnianego „Zagrody Starskiej” w Biłgoraju z propozycją napraw, Tomasz Sachar, 2009
  19. Ocena jakości przeprowadzonych prac remontowych na wybranych obiektach Starego Miasta w Lublinie, Aneta Jurkowska, 2009
  20. Analiza kosztów wykonania izolacji poziomych metodami chemicznymi, Wojciech Lewtak, 2010
  21. Systemy drenażowe. Analiza kosztów wykonania, Beata Izdebska, 2010
  22. Ocena stanu prac termoizolacyjnych metodą termowizji, Małgorzata Garwolińska-Góralczyk, 2010
  23. Dom energooszczędny projekt domu dostępnego, Tomasz Maziarczyk, 2013
  Spis prac dyplomowych inżynierskich-  Katedra Remontów i Konserwacji Zabytków
  1. Ocena stanu technicznego drewnianego młyna w miejscowości Dzierzkowice Rynek. Korozja biologiczna drewna, Marcin Kowalski, dr hab. inż. Bogusław Szmygin, prof. PL, 2011
  2. Inwentaryzacja i ocena stanu technicznego kaplicy rektoralnej w Nałęczowie. Styl Zakopiański. Mariusz Krzewiński, dr hab. inż. Bogusław Szmygin, prof. PL, 2012
  3. Ocena stanu technicznego kościoła drewnianego w miejscowości Wola Gałęzowska. Metody impregnacji drewna. Marcin Dudziak, dr hab. inż. Bogusław Szmygin, prof. PL, 2012
  4. Ocena stanu technicznego więźby dachowej w kościele p.w. św. Ducha w Lublinie. Konstrukcje tradycyjnych więźb dachowych. Michał Kowalik, dr hab. inż. Bogusław Szmygin, prof. PL, 2012
  5. Ocena stanu technicznego więźby dachowej kościoła nawrócenia św. Pawła w Lublinie. Wzmocnienie i naprawa konstrukcji drewnianych. Maciej Gazda, dr hab. inż. Bogusław Szmygin, prof. PL, 2012
  6. Ocena stanu technicznego drewnianej ogranistówki w miejscowości Zakrzówek. Charakterystyka stropów drewnianych. Marcin Janik, dr hab. inż. Bogusław Szmygin, prof. PL, 2012
  7. Inwentaryzacja i ocena stanu technicznego wiatraka z Zygmuntowa na terenie Muzeum Wsi Lubelskiej. Rafał Dietrych, mgr inż. Tomasz Nicer, 2013
  8. Inwentaryzacja i ocena stanu technicznego obory ze wsi Huta Dzierążyńska na terenie Muzeum Wsi Lubelskiej. Anna Zawadzka, mgr inż. Tomasz Nicer,  2013
  9. Inwentaryzacja i ocena stanu technicznego chałupy z Bukowej na terenie Muzeum Wsi Lubelskiej. Damian Włodarczyk, mgr inż. Tomasz Nicer,  2013
  10. Inwentaryzacja i ocena stanu technicznego okólnika z Żabna na terenie Muzeum Wsi Lubelskiej. Bartosz Szostak, Michał Szymaniak, mgr inż. Tomasz Nicer,  2013
  11. Inwentaryzacja i ocena stanu technicznego chałupy z Brzezin na terenie Muzeum Wsi Lubelskiej. Agata Nogalska , mgr inż. Tomasz Nicer,  2013
  12. Inwentaryzacja i ocena stanu technicznego chałupy z Głodna na terenie Muzeum Wsi Lubelskiej. Ewelina Sulowska, mgr inż. Tomasz Nicer,  2013
  13. Inwentaryzacja i ocena stanu technicznego dzwonnicy w miejscowości Pławanice. Rafał Klekot, mgr inż. Tomasz Nicer,  2013
  14. Inwentaryzacja i ocena stanu technicznego okólnika z Urzędowa – Bęczyna zlokalizowanego w Muzeum Wsi Lubelskiej. Łukasz Rzepecki, mgr inż. Tomasz Nicer,  2013
  15. Inwentaryzacja i ocena stanu technicznego chałupy z Karczmisk na terenie Muzeum Wsi Lubelskiej. Adam Osiecki, mgr inż. Tomasz Nicer,  2013
  16. Inwentaryzacja i ocena stanu technicznego chałupy z Tarnogóry na terenie Muzeum Wsi Lubelskiej. Piotr Głowacki, mgr inż. Tomasz Nicer,  2013
  17. Inwentaryzacja i ocena stanu technicznego stodoły ze wsi Bukowa na terenie Muzeum Wsi Lubelskiej. Monika Zawadzka, mgr inż. Tomasz Nicer,  2013
  18. Inwentaryzacja i ocena stanu technicznego chałupy z Korytkowa na terenie Muzeum Wsi Lubelskiej. Konrad Tota, mgr inż. Tomasz Nicer,  2013
  19. Inwentaryzacja i ocena stanu technicznego chałupy z Gozdu Lipińskiego na terenie Muzeum Wsi Lubelskiej. Mateusz Romanek, mgr inż. Tomasz Nicer, 2013
  20. Inwentaryzacja i ocena stanu technicznego stodoły drewnianej z Brzezin na terenie Muzeum Wsi Lubelskiej. Kamila Sikora, mgr inż. Tomasz Nicer,  2013
  21. Inwentaryzacja i ocena stanu technicznego chałupy z Błonia na terenie Muzeum Wsi Lubelskiej. Łukasz Zienkiewicz, mgr inż. Tomasz Nicer,  2013
  22. Inwentaryzacja i ocena stanu technicznego Chałupy z Janiszowa na terenie Muzeum Wsi Lubelskiej. Julia Studzińska, mgr inż. Tomasz Nicer,  2013
  23. Inwentaryzacja i ocena stanu technicznego chałupy z Huty Dzierążyńskiej na terenie Muzeum Wsi Lubelskiej. Anna Ceglińska, mgr inż. Tomasz Nicer,  2013
  24. Inwentaryzacja i ocena stanu technicznego zagrody drewnianej ze wsi Niemce w Muzeum Wsi Lubelskiej. Patrycja Rutkowska, mgr inż. Tomasz Nicer,  2013
  25. Inwentaryzacja i ocena stanu technicznego chałupy z Niemiec na terenie Muzeum Wsi Lubelskiej. Marta Rosnau, mgr inż. Tomasz Nicer,  2013
  26. Inwentaryzacja i ocena stanu technicznego chałupy z Teodorówki na terenie Muzeum Wsi Lubelskiej. Sebastian Kaczmarek, mgr inż. Tomasz Nicer,  2013
  27. Inwentaryzacja i ocena stanu technicznego chałupy z Urzędowa na terenie Muzeum Wsi Lubelskiej. Emil Sawa, Konrad Skomorowski, mgr inż. Tomasz Nicer,  2013
  28. Inwentaryzacja i ocena stanu technicznego stodoły z Rogowa na terenie Muzeum Wsi Lubelskiej. Mateusz Michalczyk, mgr inż. Tomasz Nicer,  2013
  29. Inwentaryzacja i ocena stanu technicznego chaty z Żabna na terenie Muzeum Wsi Lubelskiej. Katarzyna Rutkowska, mgr inż. Tomasz Nicer,  2013
  30. Inwentaryzacja , ocena stanu technicznego oraz propozycja napraw kaplicy na zamku w Janowcu . Klaudia Suzonowicz , mgr inż. Tomasz Nicer 2014
  31. Inwentaryzacja i ocena stanu technicznego " Domu z Puław " na terenie Muzeum Nadwiślańskiego . Kamil Polak , mgr inż. Tomasz Nicer 2014
  32. Inwentaryzacja , ocena stanu technicznego oraz propozycje napraw muru pałacu Firlejów na zamku w Janowcu. Rafał Ślusarski , mgr inż. Tomasz Nicer 2014
  33. Analiza porównawcza wymiarowania stropów żelbetowych na przebice wg PN-EN-1992-1-1:2008. Krystian Sosnowski , mgr inż. Tomasz Nicer 2014
  34. Analiza porównawcza wymiarowania słupów żelbetowych według normy PN-B-03264:2002. Anna Sobczuk , mgr inż. Tomasz Nicer 2014
  35. Inwentaryzacja i ocena stanu technicznego spichlerza z Kurowa na terenie Muzeum Nadwiślańskiego . Rafał Gołkiewicz , dr inż. Maciej Trochonowicz 2014
  36. Ocena stanu technicznego dworku przy zespole dworsko-parkowym na Felinie, Lublin ( A/967/1-3) . Przemysław Franciszek Stachurski , dr hab. inż. prof. Pl Bogusław Szmygin , 2014
  37. Inwentaryzacja i ocena stanu technicznego dworu z Żyrzyna na terenie Muzeum Wsi Lubelskiej . Jacek Wojciechowicz , Wojciech Wnuk , mgr inż. Tomasz Nicer 2014
  38. Inwentaryzacja i ocena stanu technicznego cerkwi z Tarnoszyna na terenie Muzeum Wsi Lubelskiej . Agnieszka Wilkoławska , mgr inż. Tomasz Nicer 2014
  39. Inwentaryzacja i ocena stanu technicznego szkoły z Bełżyca na terenie Muzeum Wsi Lubelskiej. Agnieszka Sochaj , dr inż. Maciej Trochonowicz 2014
  40. Inwentaryzacja i ocena stanu technicznego stodoły z Wylągów na terenie Muzeum Nadwiślańskiego. Małgorzata Jankowska , dr inż. Maciej Trochonowicz 2014
  41. Inwentaryzacja i ocena stanu technicznego spichlerza dworskiego z Turki na terenie Muzeum Wsi Lubelskiej. Karolina Kiszka , mgr inż. Tomasz Nicer 2014
  42. Inwentaryzacja i ocena stanu technicznego spichlerza dworskiego z Piotrowic Wielkich na terenie Muzeum Wsi Lubelskiej . Kamila Iwaniec , mgr inż. Tomasz Nicer 2014
  43. Inwentaryzacja i ocena stanu technicznego okulnika z Teodorówki na terenie Muzeum Wsi Lubelskiej. Magdalena Gosk , mgr inż. Tomasz Nicer 2014
  44. Projekt konstrukcji więźby dachowej budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Kazimierzu Dolnym . Edyta Stromidło , mgr inż. Tomasz Nicer 2014
  45. Analiza porównawcza wymiarowania słupów żelbetowych wg normy PN-84/B-03264 . Jakub Drewniak , mgr inż. Tomasz Nicer 2014
  46. Inwentaryzacja i ocena technicznego dworku z Moniak na terenie Muzeum Nadwiślańskiego . Wojciech Królikowski , Mateusz Kopyść , mgr inż. Tomasz Nicer 2014
  47. Analiza porównawcza wymiarowania stropów żelbetowych na przebicie wg PN-B-03264:2002 . Marcin Samborski , mgr inż. Tomasz Nicer 2014
  48. Analiza porównawcza wymiarowania stropów żelbetowych na przebicie wg PN-84/B-03264 . Łukasz Rokicki , mgr inż. Tomasz Nicer 2014
  49. Inwentaryzacja i ocena stanu technicznego spichlerza spod Lodowa na terenie Muzeum Nadwiślańskiego .Michał Sawczuk i Michał Smołecki , dr inż. Maciej Trochonowicz 2014
  50. Inwentaryzacja i ocena stanu technicznego kamienicy przy ul. Lubartowskiej 21. Daniel Siwczak, mgr inż. Tomasz Nicer, 2014
  51. Ocena stanu technicznego i zgodności z dokumentacją, analiza statyczna więźby stodoły z Tyszowiec na terenie Muzeum Wsi Lubelskiej. Dominik Czarnas, mgr inż. Tomasz Nicer, 2014
  52. Inwentaryzacja, ocena stanu technicznego, projekt remontu więźby dachowej i stropu poddasza w kamienicy przy ul. Orlej 4 w Lublinie. Maciej Proszewski, mgr inż. Tomasz Nicer, 2014
  53. Projekt instalacji grzewczej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym. Karol Bartosz Stropek, dr inż. Anna Życzyńska, 2014
  54. Inwentaryzacja, ocena stanu technicznego, projekt wymiany stropu na ogniotrwałe w kamienicy przy ul. Sądowej 12 w Lublinie. Anna Paluch, dr inż. Maciej Trochonowicz, 2015
  55. Inwentaryzacja, ocena stanu technicznego, projekt remontu więźby dachowej w kamienicy przy ul. Staszica 10 w Lublinie. Arkadiusz Pawlas, dr inż. Maciej Trochonowicz, 2015
  56. Ocena stanu technicznego, analiza nośności więźby i stropu Harasiewiczówki na terenie Muzeum Wsi Lubelskiej, Tomasz Dzido, dr inż. Maciej Trochonowicz, 2015
  57. Inwentaryzacja, ocena stanu technicznego i projekt remontu więźby dachowej w kamienicy przy ul. Niecałej 16 w Lublinie. Łukasz Wyłupek, dr inż. Maciej Trochonowicz, 2015
  58. Ocena stanu technicznego i zgodności z dokumentacją techniczną stropów szkoły z Bobrownik na terenie Muzeum Wsi Lubelskiej. Daniel Lisiecki, mgr inż. Tomasz Nicer, 2015
  59. Inwentaryzacja, ocena stanu technicznego, projekt wymiany i wzmocnień stropów w kamienicy przy ul. Sądowej 4. Jarosław Janaszek, dr inż. Maciej Trochonowicz, 2015
  60. Inwentaryzacja, ocena stanu technicznego, projekt wymiany i wzmocnień stropów w kamienicy przy ul. Orla 4. Błażej Płecha, mgr inż. Tomasz Nicer, 2015
  61. Inwentaryzacja, ocena stanu technicznego i projekt remontu klatki schodowej w kamienicy przy ul. Orlej 4 w Lublinie. Łukasz Onuszko, mgr Tomasz Nicer. 2015
  62. Inwentaryzacja i ocena stanu technicznego zabytkowej dzwonnicy drewnianej z Lubyczy Królewskiej na terenie Muzeum Wsi Lubelskiej. Paweł Zielonka, dr inż. Maciej Trochonowicz, 2015
  63. Ocena stanu technicznego i zgodności z dokumentacją techniczną więźby i stropów remizy z Wilkowa na terenie Muzeum Wsi Lubelskiej. Paweł Mitrut, mgr inż.. Tomasz Nicer, 2015
  64. Inwentaryzacja, ocena stanu technicznego i projekt remontu więźby dachowej w kamienicy przy ul. Sądowej 4 w Lublinie. Jakub Dadas, dr inż. Maciej Trochonowicz, 2015
  65. Ocena stanu technicznego i zgodności z dokumentacja techniczną więźb dachowych domów Jaworskich i Libhaberów z Siedliszcza na terenie Muzeum Wsi Lubelskiej. Michał Zawadzki, mgr inż. Tomasz Nicer, 2015
  66. Inwentaryzacja, ocena stanu technicznego, analiza konstrukcji stropów drewnianej plebani we Frampolu. Monika Anna Makowska, dr inż. Maciej Trochonowicz, 2015
  67. Inwentaryzacja, ocena stanu technicznego, analiza nośności konstrukcji więźby dachowej kamienicy przy ul. Sądowej 12 w Lublinie. Marta Olszak, dr inż. Maciej Trochonowicz, 2015
  68. Ocena stanu technicznego i zgodności z dokumentacją techniczną więźby dachowej szkoły z Bobrownik na terenie Muzeum Wsi Lubelskiej. Mateusz Kowalczyk, mgr inż. Tomasz Nicer, 2015
  69. Inwentaryzacja, ocena stanu technicznego, projekt windy wewnętrznej w kamienicy przy ul. Sądowej 12 w Lublinie. Monika Sójka, dr inż. Maciej Trochonowicz, 2015
  70. Inwentaryzacja, ocena stanu technicznego i projekt remontu klatki schodowej w kamienicy przy ul. Niecałej 16 w Lublinie. Damian Włodarczyk, dr inż. Maciej Trochonowicz, 2015
  71. Ocena stanu technicznego i zgodności z dokumentacją  techniczną stropów Ratusza z Głuska na terenie Muzeum Wsi Lubelskiej. Adam Sokołowski, mgr inż. Tomasz Nicer, 2015
  72. Ocena stanu technicznego i zgodności z dokumentacją techniczną więźby dachowej ratusza z Głuska na terenie Muzeum Wsi Lubelskiej. Stefan Glijer, mgr inż. Tomasz Nicer, 2015
  73. Inwentaryzacja, ocena stanu technicznego i projekt remontu klatki schodowej w kamienicy przy ul. Sądowej 4 w Lublinie. Mateusz Jaskowski, dr inż. Maciej Trochonowicz, 2015
  74. Inwentaryzacja, ocena stanu technicznego i projekt wymiany stropów w kamienicy przy ul. Staszica 10 w Lublinie. Marcela Skomorowska, dr inż. Maciej Trochonowicz, 2015
  75. Inwentaryzacja, ocena stanu technicznego, analiza konstrukcji więźby dachowej drewnianej plebani we Frampolu. Adrian Flis, dr inż. Maciej Trochonowicz, 2015
  76. Ocena stanu technicznego i zgodności z dokumentacja techniczną stropów domów Jaworskich i Libhaberów z Siedliszcza na terenie Muzeum Wsi Lubelskiej. Arkadiusz Zdybel, mgr inż. Tomasz Nicer, 2015
  77. Inwentaryzacja, ocena stanu technicznego, analiza nośności konstrukcji murowych w kamienicy przy ul. Staszica 10 w Lublinie. Agnieszka Samołyk, dr inż. Maciej Trochonowicz, 2015
  78. Ocena stanu technicznego i zgodności z dokumentacją, więźby i stropów domu z Wąwolnicy na terenie Muzeum Wsi Lubelskiej. Kryspin Damian Gutek, mgr inż. Tomasz Nicer, 2015
  79. Ocena stanu technicznego i zgodności z dokumentacją, analiza statyczna więźby stodoły z Kamionki na terenie Muzeum Wsi Lubelskiej. Rafał Ciesielczuk, mgr inż. Tomasz Nicer, 2015
  80. Remont i modernizacja budynku w konstrukcji tradycyjnej. Marcin Bednarski, mgr inż. Tomasz Nicer, 2015
  81. Adaptacja i rozbudowa świetlicy wiejskiej. Arkadiusz Gajownik, mgr inż. Tomasz Nicer, 2016
  82. Remont i adaptacja budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Łukowcu. Sławomir Kusyk, mgr inż. Tomasz Nicer, 2016
  83. Ocena stanu technicznego i projekt remontu budynku mieszkalnego w Janowcu. Natalia Zofia Walczak, dr inż. Maciej Trochonowicz, 2016
  84. Remont i modernizacja zabytkowego budynku drewnianego w Rąblowie. Grzegorz Birski, mgr inż. Tomasz Nicer
  85. Remont, adaptacja i modernizacja budynku mieszkalnego w miejscowości Niezdów 80. Karol Kocon, mgr inż. Tomasz Nicer, 2016
  86. Remont i adaptacja budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Majdanie Surhowskim. Albert Kazimierczuk, mgr Tomasz Nicer 2016
  87. Remont i modernizacja budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Marysinie przy ul. Szarugi. Paweł Puliński, dr inż. Maciej Trochonowicz, 2016
  88. Remont, adaptacja budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Lublinie. Kamil Czajka, mgr inż. Tomasz Nicer
  89. Ocena stanu technicznego, inwentaryzacja oraz remont obiektu pałacowego w Bończy. Mateusz Skrobowski, dr inż. Maciej Trochonowicz, 2016
  90. Remont, modernizacja i adaptacja budynku mieszkalnego w Górnej Owczarni k. Opola Lubelskiego. Filip Miotła, dr inż. Maciej Trochonowicz, 2016
  91. Ocena stanu technicznego, inwentaryzacja oraz remont budynku wieży ciśnień w stadninie ogierów Białka. Mateusz Rajtar, dr inż. Maciej Trochonowicz, 2016
  92. Ocena stanu technicznego, inwentaryzacja i remont kamienicy w Lublinie przy ul. Lubartowskiej 73. Daniel Goral, dr inż. Maciej Trochonowicz, 2016
  93. Ocena stanu technicznego, inwentaryzacja i modernizacja domu jednorodzinnego w Kraczewicach Prywatnych 80. Aleksandra Chruścicka, mgr inż. Tomasz Nicer, 2016
  94. Modernizacja stacji obsługi pojazdów w Lublinie na terenie dawnej fabryki Daewoo. Bartosz Dryll, mgr inż. Tomasz Nicer, 2016
  95. Ocena stanu technicznego, inwentaryzacja oraz adaptacja budynku plebanii w Kurowie. Ilona Patrycja Siudaj, mgr inż. Tomasz Nicer, 2016
  96. Ocena stanu technicznego, inwentaryzacja oraz remont dworku w Rybaczewicach. Łukasz Sławiński, dr inż. Maciej Trochonowicz, 2016
  97. Ocena stanu technicznego, inwentaryzacja i remont murowanego domu jednorodzinnego w Domaszewnicy 141. Anna Jurek, dr inż. Maciej Trochonowicz, 2016
  98. Inwentaryzacja, ocena stanu technicznego i remont stropu nad piwnicami w kamienicy mieszkalnej. Joanna Poluchowicz-Adamowska, mgr inż. Tomasz Nicer, 2016
  99. Ocena stanu technicznego, inwentaryzacja oraz adaptacja konstrukcji dachu obiektu pałacowego w Bończy. Konrad Pyszniak, dr inż. Maciej Trochonowicz, 2016
  100. Remont, przebudowa i adaptacja budynku mieszkalnego jednorodzinnego we Włodawie. Piotr Głogowski, mgr inż. Tomasz Nicer, 2016
  101. Inwentaryzacja, ocena stanu technicznego, projekt wymiany i wzmocnień stropów w kamienicy przy ul. Niecałej 16 w Lublinie. Ewelina Rębowicz, dr inż. Maciej Trochonowicz, 2015
  102. Ocena stanu technicznego, inwentaryzacja i remont kamienicy murowanej w Biłgoraju przy ul. Tadeusza Kościuszki 14. Małgorzata Kosińska, dr inż. Maciej Trochonowicz, 2016
  103. Remont i modernizacja obiektu Ośrodka Kultury Samorządowej w Żółkiewce. Łukasz Michał Chwała, mgr inż. Tomasz Nicer, 2016
  104. Ocena stanu technicznego, inwentaryzacja oraz adaptacja poddasza na użytkowe w budynku przy ul. Radzikowskiej 38 w Lublinie. Maciej Romaniuk, dr inż. Maciej Trochonowicz, 2016
  105. Ocena stanu technicznego, inwentaryzacja i remont wybranych elementów budynku mieszkalnego w Lublinie przy ul. Reymonta 6. Jakub Szostak, dr inż. Maciej Trochonowicz, 2016
  106. Inwentaryzacja, ocena stanu technicznego, modernizacja obiektu wymiennikowni ciepła w Łęcznej przy ul. Kapitana Żabickiego 16. Karolina Dudek, mgr inż. Tomasz Nicer, 2016
  107. Poprawa izolacyjności cieplnej przegród budowlanych na przykładzie budynku laboratoryjnego nr 2 zakładów Biowet w Puławach. Piotr Maksymiec, dr inż. Anna Życzyńska, 2016
  108. Remont i adaptacja budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Wierzchowiskach. Chyliński Szymon, mgr inż. Tomasz Nicer, 2016
  109. Remont i adaptacja budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Kondratach. Jacek Głowala, mgr inż. Tomasz Nicer, 2016
  110. Remont, adaptacja i modernizacja budynku wielorodzinnego mieszkalnego w Radomiu przy ul. Grzybowskiej 5. Cezary Tomasz Kołtunowicz, mgr inż. Tomasz Nicer, 2016
  111. Remont i adaptacja budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Bogucinie. Paulina Futa, mgr inż. Tomasz Nicer, 2016
  112. Projekt napraw oraz wymiana stropu poddasza w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w miejscowości Rudka Kozłowiecka. Monika Brzozowska, mgr inż. Bartosz Szostak, 2016
  113. Analiza porównawcza badań wilgotności metodami pośrednią i bezpośrednią dla wybranych materiałów posadzkowych. Marek Lackorzyński, dr inż. Maciej Trochonowicz, 2016
  114. Projekt rozbudowy budynku biurowo – usługowego przy ulicy Vetterów 1 w Lublinie. Maciej Szabała, mgr inż. Tomasz Nicer, 2016
  115. Projekt wymiany stropu i więźby dachowej w budynku mieszkalnym w miejscowości Bełżyce. Paulina Grymulska, mgr inż. Bartosz Szostak, 2017
  116. Inwentaryzacja, ocena stanu technicznego oraz projekt remontu dachu domu jednorodzinnego przy ul. Jana Kochanowskiego 4 w Zwierzyńcu. Agnieszka Mazurkiewicz, mgr inż. Bartosz Szostak, 2017
  117. Inwentaryzacja, ocena stanu technicznego oraz adaptacja fragmentu donżonu Twierdzy Kłodzko. Kinga Toruń, mgr inż. Bartosz Szostak, 2017
  118. Adaptacja poddasza nieużytkowego w budynku mieszkalnym w miejscowości Babczyna. Adrian Parzyszek, mgr inż. Bartosz Szostak, 2017
  119. Inwentaryzacja, ocena stanu technicznego oraz projekt wymiany konstrukcji dachu w zabytkowym dworze znajdującym się w Woli Osowińskiej. Paweł Sowa, mgr inż. Bartosz Szos