Pracownicy

Kierownik Katedry:

dr hab. inż. Bogusław Szmygin, prof. PL

Sekretariat:

mgr Katarzyna Choroś

Pracownicy naukowo-dydaktyczni:

dr hab. inż. Bogusław Szmygin, prof. PL
prof. dr hab. inż. arch. Lech Kłosiewicz
dr hab. inż. arch. Mykola Bevz, prof. PL
dr hab. inż. arch. Petro Rychkov, prof. PL
dr inż. Jerzy Adamczyk
dr inż. arch. Jacek Knothe
dr inż. Piotr Surmacz
dr inż. Anna Życzyńska
dr inż. Maciej Trochonowicz
mgr Beata Klimek
mgr inż. Bartosz Szostak

Nauczyciele akademiccy współpracujący z Katedrą:

dr inż. arch. Grażyna Michalska
mgr inż. Tomasz Nicer
mgr inż. Michał Mysiak
mgr inż. Paweł Mietlicki