Pracownicy

Pracownicy jednostki:

 • prof. dr hab. inż. Bogusław Szmygin – kierownik Katedry Konserwacji Zabytków, dziekan WBiA
 • dr inż. Anna Życzyńska, prof. PL, prodziekan ds. kształcenia
 • prof. dr hab. inż. arch. Petro Rychkov
 • dr hab. inż. arch. Mykola Bevz, prof. PL
 • dr inż. Jerzy Adamczyk
 • dr inż. Maciej Trochonowicz
 • dr inż. Bartosz Szostak
 • dr Beata Klimek
 • mgr inż. arch. Katarzyna Drobek
 • mgr inż. Ewa Banak

Współpracownicy jednostki:

 • dr inż. arch. Grażyna Michalska
 • mgr inż. Grzegorz Dyś
 • mgr inż. Tomasz Nicer
 • mgr inż. Michał Szymaniak

Sekretariat

 • mgr Katarzyna Choroś