Dydaktyka

Prowadzone przedmioty:

  • Racjonalizacja zużycia energii cieplnej

          KARTA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU - Racjonalizacja zużycia energii

  • Certyfikacja energetyczna budynków

          KARTA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU - Świadectwa energetyczne obiektów budowlanych

  • Instalacje budowlane

          KARTA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU - Instalacje budowlane


Zajęcia dydaktyczne prowadzone na studiach podyplomowych:

  • Podstawy prawne
  • Ocena stanu ochrony cieplnej budynku
  • Ocena systemów ogrzewania i przygotowania ciepłej wody
  • Auditing energetyczny
  • Metodyka obliczania zapotrzebowania na energię cieplną budynku
  • Metodologia określania charakterystyki energetycznej budynku
  • Seminarium dyplomowe