Publikacje

Niniejszy dział zawiera punktowane publikacje pracowników Katedry Konserwacji Zabytków


2009:

   Publikacje w czasopismach:

 • Życzyńska A, Kosmala G.: Uwarunkowania ekonomiczne zasilania obszarów miejskich gazem ziemnym sieciowym; Gaz, Woda i Technika Sanitarna, nr 4/2009, s. 2-5
 • Życzyńska A.: Nierównomierność rozbioru gazu sieciowego; Gaz, Woda i Technika Sanitarna, nr 3/2009, s. 2-5
 • Życzyńska A.: Wpływ systemu ogrzewania i przygotowania ciepłej wody na charakterystykę energetyczną budynku; Gaz, Rynek Energii, nr 6/2009, s. 46-54
 • Ostańska A.: Badania społeczne jako podstawowy aspekt rewitalizacji osiedli; Przegląd Budowlany, nr 3/2009, s. 48-53
 • Ostańska A.: Badania stanu technicznego jednym z podstawowych aspektów rewitalizacji osiedli z budynkami prefabrykowanymi; Przegląd Budowlany, nr 4/2009, s. 38-46
 • Ostańska A, Grudzińska M.: Rewitalizacja osiedli z budynkami wielkoblokowymi w aspekcie analizy energetycznej; Przegląd Budowlany, nr 6/2009, s. 37-42
 • Ostańska A.: Stan techniczny i analiza energetyczna jako podstawowe aspekty rewitalizacji osiedli z budynkami wielkopłytowymi; Przegląd Budowlany, nr 9/2009, s. 40-47

   Monografie:

 • Ostańska A.: Podstawy metodologii tworzenia programów rewitalizacji dużych osiedli mieszkaniowych wzniesionych w technologii uprzemysłowionej na przykładzie osiedla im. St. Moniuszki w Lublinie; Lublin, Politechnika Lubelska, vol 1, 2009
 • Szmygin B., Bohm A., Dobosz P., Jaskanis P., Purchla J.: Raport o systemie ochrony dziedzictwa kulturowego w Polsce po 1989; Warszawa, Narodowe Centrum Kultury, 2009

   Rozdziały w monografiach:

 • Ostańska A.: Badania społeczne przyczynkiem do opracowania programu rewitalizacji osiedli z budynkami prefabrykowanymi; Rewaloryzacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych, Zielona Góra, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, tom 5, 2009, s.435-446
 • Trochonowicz M.: Problematyka oceny stanu wilgotności w obiektach adaptowanych do współczesnej funkcji; Adaptacja obiektów zabytkowych do współczesnych funkcji użytkowych, Lublin, Lubelskie Towarzystwo Naukowe, Międzynarodowa Rada Ochrony Zabytków ICOMOS, Politechnika Lubelska, 2009, s. 159-172
 • Szmygin B.: Analiza obiektu zabytkowego jako element adaptacji do współczesnych funkcji użytkowych - metodologia Światowego Dziedzictwa; Adaptacja obiektów zabytkowych do współczesnych funkcji użytkowych, Lublin, Lubelskie Towarzystwo Naukowe, Międzynarodowa Rada Ochrony Zabytków ICOMOS, Politechnika Lubelska, 2009, s. 129-136
 • Szmygin B.: Can a world which has ceased to exit be protected. The Jewish district in Lublin; Reclaiming memory. Urban regeneration in the Jewish quarters of Central European cities, Kraków, International Cultural Centre, 2009, s. 263-287
 • Szmygin B.: Ochrona ruin historycznych w Polsce - próba podsumowania współczesnych problemów; Zamki, grody, ruiny - waloryzacja i ochrona, ICOMOS, 2009, s. 13-27
 • Klimek B., Barnat-Hunek D., Bevz M.: Przyczyny uszkodzeń zabytkowych elementów kamiennych (na przykładzie Lwowa, Kazimierza Dolnego, Janowca); Fortece, Centralne historyczno-kulturalne wydawnictwo, 2009, s. 566-581


2010:

   Publikacje w czasopismach:

 • Życzyńska A.: Zapotrzebowanie na energię pierwotną do przygotowania ciepłej wody w budynkach mieszkalnych; Ciepłownictwo, ogrzewnictwo, wentylacja, nr 4/2010, s.130-134
 • Życzyńska A.: Wykorzystanie termowizji do oceny stanu technicznego izolacji sieci ciepłowniczej; Ciepłownictwo, ogrzewnictwo, wentylacja, nr 7-8/2010, s.238-240
 • Szmygin B., Trochonowicz M.: Osiedle "dyrekcja" w Chełmie - ocena założenia po 80 latach od rozpoczęcia budowy; Budownictwo i Architektura, nr 6/2010, s. 119-135
 • Klimek B.: Badania materiałoznawcze zapraw integralną częścią badań architektonicznych zabytków; Budownictwo i Architektura, nr 7/2010, s. 35-42
 • Trochonowicz M.: Wilgoć w obiektach budowlanych. Problematyka badań wilgotnościowych; Budownictwo i Architektura, nr 7/2010, s. 131-144
 • Bevz M.: Edukacja konserwatorsko-architektoniczna na Politechnice Lwowskiej; Architektura. Rocznik Uniwersytetu Narodowego, nr 674/2010, s. 268-280
 • Bevz M.: Katedra restauracji i rekonstrukcji zabytków architektonicznych; Litteris at Artibus. Kijów-Lwów: Logos, 2010, s. 53-56
 • Adamczyk J., Olchowik J.M., Tomaszewski R.: Możliwości zapewnienia ciepłej wody przy pomocy kolektorów słonecznych na przykładzie instalacji zrealizowanej w Tuchowie; Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, seria: Budownictwo i Inżynieria Środowiska, nr 4/2010, zeszyt 57
 • Adamczyk J., Olchowik J.M., Tomaszewski R., Adamczyk M.: Możliwości zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło przy zastosowaniu rolet okiennych zewnętrznych; Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, seria: Budownictwo i Inżynieria Środowiska, nr 4/2010, zeszyt 57
 • Adamczyk J., Olchowik J.M., Tomaszewski R.: Analiza klimatyczna Polski południowo-wschodniej a możliwości wykorzystania energii słońca; Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, seria: Budownictwo i Inżynieria Środowiska, nr 4/2010, zeszyt 57
 • Adamczyk J.: Wykorzystanie ciepła promieniowania słonecznego do przygotowania ciepłej wody w budynku szpitala w Częstochowie; Teoria i praktyka w instalacjach, nr 1/2010

   Monografie:

 • Szmygin B., Haspel J.: Zabytki drugiej połowy XX wieku - waloryzacja, ochrona, konserwacja - Das Erbe der Nachkriegszeit Erhalten und Erneuern - Denkmale der Moderne und Gegenmoderne; Warszawa, Berlin, ICOMOS Polska - ICOMOS Deutschland, 2010
 • Szmygin B.: Trwała ruina II. Problemy utrzymania i adaptacji. Ochrona, konserwacja i adaptacja zabytkowych murów; Lublin-Warszawa, Politechnika Lubelska, 2010
 • Klymeniuk T., Konsulowa N., Bevz M., Kowalczuk H.: Grafika projektowania architektonicznego; Politechnika Lwowska, Wydanie drugie, uzup., 2010

   Rozdziały w monografiach:

 • Szmygin B.: Formal analysis of doctrinal texts in heritage protection; Conservation and Preservation. Interaction between Theory and Practise; Firenze, Edizioni Polistampa, 2008 (ed. 2010), s. 97-106
 • Szmygin B.: La riconstrucione della citta storiche in Polonia; Restauro e reconstruzione L'esempio della Polonia; Roma, Quaderni Arco. Restauro Storia e Tecnica, 2010, s. 35-48
 • Szmygin B.: World Heritage List - Challanges and Threats; World Heritage for Tomorrow: What, How and For Whom?; Cottbus, BTU, 2010, s. 17-20
 • Szmygin B.: Transformation of the heritage protection system in Poland after 1989; Protecting and safeguarding cultural heritage. The systems of management of the cultural heritage in the Visegrad countries; Kraków, ICC, 2010, s. 23-25
 • Szmygin B.: Dziedzictwo przemysłowe - uwarunkowania, ograniczenia i możliwości ochrony; Zakres i granice ingerencji konserwatorskiej w adaptacji obiektów i zespołów przemysłowych; Łódź, Prorevita, 2010
 • Szmygin B.: Paradigm shift in heritage protection; Conservation Turn-Return to Conservation. Challenges and Chances in a Changing World; Prague, International Scientific Theory Committee, 2010
 • Bevz M., Prysiaznyi K.: Badania cegły w zabytkach miasta Żółkwi; Praca zbiorowa. Międzynarodowe centrum ochrony dóbr kultury w Żółkwi; Żółkiew, DIAZ, 2010, s. 85-88
 • Szmygin B., Nicer T.: Problem nośności murów w trwałej ruinie; Trwała ruina II. Problemy utrzymania i adaptacji. Ochrona, konserwacja i adaptacja zabytkowych murów; Lublin, Politechnika Lubelska, 2010
 • Trochonowicz M.: Obiekty murowe w ruinie, wpływ czynników degradujących na ich zachowanie;Trwała ruina II. Problemy utrzymania i adaptacji. Ochrona, konserwacja i adaptacja zabytkowych murów; Lublin, Politechnika Lubelska, 2010
 • Klimek B.: Zabezpieczenie reliktów elementów dekoracji sztukatorskich na przykładzie prac wykonanych na zamku w Janowcu n/Wisłą - problematyka konserwatorska; Trwała ruina II. Problemy utrzymania i adaptacji. Ochrona, konserwacja i adaptacja zabytkowych murów; Lublin, Politechnika Lubelska, 2010

   Międzynarodowe projekty badawcze:

 • Improvement of the existing protection and management systems for sites inscribed on the UNESCO World Heritage List - preparation of statements of outstanding universal values and monitoring indicators, based on Norwegian and Polish experiences. Kierownik merytoryczny projektu: Szmygin B. Projekt realizowany w latach 2010-2011. Instytucje realizujące: PKN ICOMOS i Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków.