Dydaktyka

Pracownicy Katedry prowadzą zajęcia na studiach kierunku Budownictwo:
  • z zakresu konstrukcji betonowych:
-Konstrukcje betonowe
-Żelbetowe konstrukcje inżynierskie
-Budownictwo przemysłowe
-Konstrukcje prefabrykowane, sprężone i zespolone
-Technologia prefabrykacji budowlanej
-Prefabrykacja elementów żelbetowych i sprężonych
  • z zakresu konstrukcji metalowych:
-Konstrukcje metalowe
-Stalowe konstrukcje inżynierskie
-Stalowe konstrukcje przemysłowe
  • z zakresu konstrukcji drewnianych:

-  Drewniane konstrukcje inżynierskie

  • z zakresu konstrukcji murowych:
-  Konstrukcje murowe
  • z zakresu ogólnych zagadnień konstrukcyjnych:

-Awarie i naprawy konstrukcji budowlanych

-Awarie zabytkowych konstrukcji budowlanych

-Bezpieczeństwo pożarowe konstrukcji