Oferta dla przemysłu

W ramach działalności technicznej i usługowej pracownicy katedry prowadzą:

· wykłady i szkolenia na temat projektowania i realizacji konstrukcji budowlanych (w tym szkolenia na temat norm),

· badania elementów konstrukcji obiektów budowlanych,

· ekspertyzy dotyczące konstrukcji budowlanych.