Pracownicy

Kierownik Katedry Konstrukcji Budowlanych

dr hab. inż. Anna Halicka, prof. PL

    pok. 428, tel. /81/ 53 84 390

Sekretariat Katedry

Anna Sadło

    pok. 429, tel. /81/ 53 84 391

Zespół

dr inż. Wiesława Banachewicz

     pok. 423, tel. /81/ 53 84 377

dr hab. inż. Grzegorz Golewski, prof. PL

    pok. 427, tel. /81/ 53 84 394 

dr inż. Marcin Górecki

    pok. 422, tel. /81/ 53 84 388

dr inż. Marek Grabias

    pok. 424, tel. /81/ 53 84 393

dr inż. Marta Słowik

    pok. 425, tel. /81/ 53 84 392

dr inż. Piotr Smarzewski

    pok. 427, tel. /81/ 53 84 394

dr inż. Małgorzata Snela

    pok. 422, tel. /81/ 53 84 388

dr inż. Jerzy Szerafin

    pok. 425, tel. /81/ 53 84 392

mgr inż. Dominika Franczak

    pok. 424, tel. /81/ 53 84 393

mgr inż. Łukasz Jabłoński

    pok. 424, tel. /81/ 53 84 393

mgr inż. Ilona Szewczak

    pok. 422, tel. /81/ 53 84 388

mgr inż. Łukasz Mika

    pok. 423, tel. /81/ 53 84 377

mgr inż. Marcin Samborski

    pok. 424, tel. /81/ 53 84 393

 Katedrę wspomagają swoim doświadczeniem emerytowani pracownicy naukowo-dydaktyczni:

 

-         dr hab. inż. Jakub Mames

-         dr inż. Wiesław Nurek