dr hab. inż. Grzegorz Golewski, prof. PL

Katedra Konstrukcji Budowlanych

Wydział Budownictwa i Architektury

Politechnika Lubelska

ul. Nadbystrzycka 40

20-618, Lublin

Tel: (+48) 81 5384394

Fax: (+48) 81 5384390

pok. 427

E-mail: g.golewski@pollub.pl

Zainteresowania naukowe

  • Konstrukcje betonowe
  • Konstrukcje żelbetowe
  • Procesy pękania w betonie

Działalność dydaktyczna

  • ,,Konstrukcje betonowe” wykłady, ćwiczenia projektowe, 
  • „Konstrukcje żelbetowe obciążone dynamicznie” wykłady, ćwiczenia projektowe;
  • „Żelbetowe konstrukcje przemysłowe” wykłady, ćwiczenia projektowe;
  • ,,Konstrukcyjne elementy prefabrykowane" ćwiczenia laboratoryjne;
  • „Seminarium dyplomowe”;
  • Promotor prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich