Publikacje od roku 2012

Artykuły(25)

1Analiza odporności na pękanie betonów z dodatkiem popiołów lotnych i mikrokrzemionki / Gil DamianGolewski Grzegorz// MATERIAŁY BUDOWLANE - 2016, nr 11, s. 116-117 [MNiSW: 8]
2Analiza odporności na pękanie, przy trzecim modelu pękania betonów z dodatkiem popiołów lotnych / Golewski Grzegorz // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2013, nr 3, vol. 12, s. 145-152 [MNiSW: 3]
3Analiza procesów pękania w kompozytach betonowych z dodatkiem popiołów lotnych / Golewski Grzegorz // MATERIAŁY BUDOWLANE - 2011, nr 10, s. 39-42 [MNiSW: 6]
4Analiza rozkładu nanotwardości w warstwie stykowej kruszywo-zaczyn betonów z dodatkiem popiołów lotnych /Golewski Grzegorz // MATERIAŁY BUDOWLANE - 2016, nr 11, s. 38-39 [MNiSW: 8]
5Analiza wytrzymałości na ściskanie betonów z dodatkiem krzemionkowych popiołów lotnych oraz nanodomieszki C-S-H Szostak BartoszGolewski Grzegorz // MATERIAŁY BUDOWLANE - 2016, nr 11, s. 48-49 [MNiSW: 8]
6An analysis of shear fracture toughness KIIc and microstructure in concretes containing fly-ash / Sadowski Tomasz,Golewski Grzegorz // CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS - 2014, vol. 51, s. 207-214 [MNiSW: 40]
7Badania odporności na pękanie kompozytów betonowych w młodym wieku z dodatkiem popiołów lotnych Golewski Grzegorz // PRZEGLAD BUDOWLANY - 2012, nr 3, s. 38-42 [MNiSW: 3]
8Badanie promieniotwórczości naturalnej betonu z różnym dodatkiem krzemionkowego popiołu lotnego Golewski Grzegorz // CEMENT WAPNO BETON - 2015, nr 2, vol. 20, s. 106-114 [MNiSW: 15]
9Konstrukcja żelbetowego garażu naziemnego obliczanego jako ustrój płytowo-słupowy MES / Golewski Grzegorz //DROGOWNICTWO - 2011, nr 6, vol. 0, s. 204-208 [MNiSW: 5]
10Macroscopic evaluation of fracture processes in fly ash concrete Golewski GrzegorzSadowski Tomasz // SOLID STATE PHENOMENA - 2016, vol. 254, s. 188-193
11Makroskopowa ocena pękania w betonach z popiołami lotnymi / Golewski Grzegorz // MATERIAŁY BUDOWLANE - 2015, nr 11, s. 210-212 [MNiSW: 8]
12Numerical modelling crack propagation under Mode II fracture in plain concretes containing siliceous fly-ash additive using XFEM method / Golewski GrzegorzGolewski PrzemysławSadowski Tomasz // COMPUTATIONAL MATERIALS SCIENCE - 2012, vol. 62, s. 75-78 [MNiSW: 30]
13Numeryczne modelowanie pracy sprężonych stropowych płyt kanałowych z otworami / Golewski PrzemysławGolewski Grzegorz // MATERIAŁY BUDOWLANE - 2011, nr 5, vol. 0, s. 18-21 [MNiSW: 6]
14Ocena promieniotwórczości naturalnej krzemionkowych popiołów lotnych i betonów z ich dodatkiem / Golewski Grzegorz // MATERIAŁY BUDOWLANE - 2014, nr 11, s. 30-32 [MNiSW: 6]
15Odporność na pękanie a mikrostruktura w betonach z dodatkiem popiołów lotnych / Golewski Grzegorz // MATERIAŁY BUDOWLANE - 2013, nr 10, s. 28-30 [MNiSW: 6]
16Odporność na pękanie przy skręcaniu betonu z popiołami lotnymi / Golewski Grzegorz // MATERIAŁY BUDOWLANE - 2016, nr 10, s. 28-29 [MNiSW: 8]
17Rozwiązania konstrukcyjne żelbetowych garaży wielostanowiskowych Golewski Grzegorz // MATERIAŁY BUDOWLANE - 2015, nr 2, s. 17-19 [MNiSW: 8]
18Specyfika kształtowania i wykonywania monolitycznych kielichowych stóp fundamentowych / Golewski Grzegorz //MATERIAŁY BUDOWLANE - 2012, nr 3, s. 57-60 [MNiSW: 6]
19A study of mode III fracture toughness in young and mature concrete with flya ash additive / Golewski Grzegorz,Sadowski Tomasz // SOLID STATE PHENOMENA - 2016, vol. 254
20Wykorzystanie programu T-FLEX w rozwiązywaniu zagadnień wytrzymałości materiałów / Golewski GrzegorzGolewski Przemysław // PRZEGLAD BUDOWLANY - 2012, nr 9, s. 14-20 [MNiSW: 3]
21Wykorzystanie programu T-FLEX w rozwiązywaniu zagadnień wytrzymałości materiałów na przykładzie belki zginanej / Golewski PrzemysławGolewski Grzegorz // POSTEPY NAUKI I TECHNIKI / ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2012, nr 13, s. 37-46 [MNiSW: 4]
22Zastosowanie nanowgłębnika Berkovicha do badań warstw stykowych w betonach z dodatkiem popiołów lotnych /Golewski Grzegorz // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2014, nr 2, vol. 13, s. 85-92 [MNiSW: 3]
23Zastosowanie systemu aramis w badaniach odporności na pękanie kompozytów betonowych modyfikowanych dodatkiem popiołów lotnych / Golewski Grzegorz // KOMPOZYTY - 2011, nr 1, vol. 0, s. 3-8 [MNiSW: 7]
24Żelbetowe belki podsuwnicowe / Golewski Grzegorz // MATERIAŁY BUDOWLANE - 2012, nr 10, s. 3-5 [MNiSW: 6]
25Związek makroskopowej odporności na pękanie z wielkością mikrorys w betonach z dodatkiem popiołów lotnych /Golewski Grzegorz // PRZEGLAD BUDOWLANY - 2016, nr 5, s. 25-27 [MNiSW: 5]

Monografie (2)

1Procesy pękania w betonie z dodatkiem krzemionkowych popiołów lotnych Golewski Grzegorz[Red:] Golewski Grzegorz.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2015, 314 s.
2Reinforced concrete structures loaded dynamically / Golewski Grzegorz[Red:] Golewski Grzegorz.- Lublin: Poliechnika Lubelska, 2016, 114 s.

Projekty wynalazcze (2)

1Urządzenie do badania odporności na pękanie betonu, zwłaszcza przy skręcaniu [Patent nr (11) 223460 (21) 404402] / Golewski Grzegorz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, 10, s. 2806-2806 [MNiSW: 25]
2Urządzenie do badania odporności na pękanie betonu, zwłaszcza przy skręcaniu [Zgłoszenie nr (21) 404402] /Golewski Grzegorz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, vol. 43, 1, s. 35-35 [MNiSW: 2]

Referaty (8)

13-D crack propagation under fracture mode II in cement concrete containing fly-ash additive / Golewski Grzegorz,Golewski PrzemysławSadowski Tomasz // W: 21st International Workshop on Computational Mechanics of Materials, August 22-24, 2011, University of Limerick, Ireland - 2011, s. 163-163
2Analiza procesów pękania w betonach z dodatkiem popiołów lotnych w ich procesie dojrzewania / Golewski Grzegorz // W: 2 Międzynarodowa Konferencja Naukowa, 4 Krajowa Konferencja Naukowa "Trwałość i skuteczność napraw obiektów budowlanych" 19-21 listopada 2014 r., Poznań - 2014
3Crack paths propagation under Mode II fracture in concrete composites containing fly-ash additive / Golewski Grzegorz,Golewski PrzemysławSadowski Tomasz // W: 4th International Conference on "Crack Paths" (CP 2012) Gaeta, Italy, 19 - 21 September, 2012 - 2012, s. 66-66
4The effect of fly ash addition from hard coal combustion on the fracture processes of cement concretes Golewski GrzegorzSadowski Tomasz // W: 3rd International Conference on Competitive Materials and Technology Processes Miskolc-Lillafüred, Hungary , October 6-10, 2014 : Book of Abstracts - 2014, s. 264-264
5Experimental investigation and numerical modeling fracture processes under Mode II in concrete composites containing fly-ash additive at early age / Golewski GrzegorzSadowski Tomasz // W: 4th International Conference on Advanced Materials and Structures (AMS 2011), Timisoara, Romania, OCT 27-28, 2011 - 2012, s. 158-163 [MNiSW: 10]
6Macroscopic evaluation fracture processes in fly ash concrete / Golewski GrzegorzSadowski Tomasz // W: 6th International Conference on Advanced Materials and Structures (AMS 2015), 16-17 October 2015, Timisoara, Romania : [abstracts] - 2015, s. 22-22
7Mode III fracture analysis of concretes containing fly ash / Golewski GrzegorzSadowski Tomasz // W: ICCS19 - 19th International Conference on Composite Structures, Porto, Portugalia, 5-8 September 2016 : proceedings - 2016, s. 24-25
8A study of fracture toughness at Mode III in young and mature concrete with fly ash additive / Golewski Grzegorz,Sadowski Tomasz // W: 6th International Conference on Advanced Materials and Structures, 16-17 October 2015, Timisoara, Romania : [abstracts]- 2015, s. 21-21

Rozdzialy(1)

1Analiza procesów pękania w betonach z dodatkiem popioów lotnych w ich procesie dojrzewania / Golewski Grzegorz // W:Trwałe metody naprawcze w obiektach betonowych; [Red:] Błaszczyński TomaszSiewczyńska Monika - Wrocław: Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, 2015, s. 65-75