dr hab. inż. Marta Słowik, prof. PL

prof. PL

Politechnika Lubelska

Wydział Budownictwa i Architektury

Katedra Konstrukcji Budowlanych

ul. Nadbystrzycka 40

20-608, Lublin

tel: (+48) 81 5384392

fax: (+48) 81 5384390

e-mail: m.slowik@pollub.pl

Droga  naukowa

1989    Magister inżynier budownictwa, Politechnika Lubelska, Wydział Inżynierii Budowlanej i Sanitarnej;

2000    Doktor nauk technicznych w dyscyplinie budownictwo, Politechnika Lubelska, Wydział Inżynierii Budowlanej i Sanitarnej;

2017    Doktor habilitowany nauk technicznych w dyscyplinie budownictwo, Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Lądowej.

Zainteresowania naukowe

  • Konstrukcje z betonu słabo zbrojonego;
  • Badania doświadczalne elementów betonowych i żelbetowych;
  • Nośność strefy przypodporowej w belkach żelbetowych bez zbrojenia poprzecznego;
  • Mechanika pękania;
  • Analiza procesów związanych z powstawaniem i propagacją rys w konstrukcjach z betonu, w tym analiza wyników obliczeń numerycznych przeprowadzonych metodą elementów skończonych.

Działalność dydaktyczna

  • “Konstrukcje betonowe” wykłady, ćwiczenia projektowe, ćwiczenia laboratoryjne;
  • „Konstrukcje żelbetowych obiektów przemysłowych” wykłady, ćwiczenia projektowe;
  • „Concrete structures” wykłady, ćwiczenia projektowe, ćwiczenia laboratoryjne prowadzone w języku angielskim;
  • „Seminarium dyplomowe”;
  • Promotorstwo prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich;

Działalność inżynierska

Ekspertyzy techniczne dotyczące oceny stanu technicznego i nośności konstrukcji żelbetowych; Ocena techniczna jakości betonu w obiektach budowlanych.

Znajomość języków obcych

angielski, rosyjski

Przynależność do organizacji i związków

Członek Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa;

Członek Komitetu Nauki PZITB;

Członek European Structural Integrity Society (Technical Committee No 03: Fatigue of Engineering Materials and Structures);

  Członek Polskiej Grupy Mechaniki Pękania.

Załączniki: