Publikacje od roku 2012

Artykuły(11)

1Badania i ocena wytrzymałości betonu w żelbetowej konstrukcji realizowanego budynku / Runkiewicz LeonardSzerafin Jerzy // MATERIAŁY BUDOWLANE - 2012, nr 12, s. 54-56 [MNiSW: 6]
2Detale projektowe jako jedna z przyczyn wad pierwotnych żelbetowych stropów w garażu wielostanowiskowym /Szerafin JerzyHalicka Anna // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2016, nr 2, vol. 15, s. 13-18 [MNiSW: 6]
3Konsekwencje wyboru norm projektowych dla zużycia materiału na przykładzie dźwigara dachowego z drewna klejonego / Czerski DariuszSzerafin Jerzy // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2011, nr 8, s. 27-34 [MNiSW: 2]
4Konsekwencje wyboru norm projektowych dla zużycia materiału na przykładzie żelbetowego stropu płaskiego /Kargol WioletaSzerafin Jerzy // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2011, nr 8, s. 35-45 [MNiSW: 2]
5Ocena jakości stropów żelbetowych za pomocą obciążeń próbnych / Runkiewicz LeonardSzerafin Jerzy // PORADNIK INSPEKTORA NADZORU KIEROWNIKA BUDOWY I INWESTORA - 2013, nr 2, s. 27-34
6Projektowanie konstrukcji budowlanych z uwagi na warunki pożarowe jako podstawa bezpieczeństwa ludzi i mienia w czasie pożaru obiektu budowlanego / Grabias MarekHalicka AnnaSnela MałgorzataSzerafin Jerzy // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2016, nr 3, vol. 15, s. 21-28 [MNiSW: 6]
7Przykład oceny wytrzymałości betonu w żelbetowej konstrukcji realizowanego budynku / Runkiewicz LeonardSzerafin Jerzy // PORADNIK INSPEKTORA NADZORU KIEROWNIKA BUDOWY I INWESTORA - 2012, nr 4, s. 31-39
8Stosowanie badań za pomocą obciążeń próbnych do oceny jakości stropów żelbetowych / Runkiewicz LeonardSzerafin Jerzy // MATERIAŁY BUDOWLANE - 2013, nr 3, s. 45-46 [MNiSW: 6]
9Uchybienia wykonawcze podczas remontu zbiorników na wodę wpływające na ich trwałość / Halicka AnnaSzerafin Jerzy// OCHRONA PRZED KOROZJA - 2016, nr 6, vol. 59, s. 218-221 [MNiSW: 12]
10Wpływ niektórych parametrów reologicznych cementowej mieszanki iniekcyjnej na skuteczność naprawy betonu /Szerafin Jerzy // PRZEGLAD BUDOWLANY - 2014, nr 5, s. 66-68 [MNiSW: 4]
11Zabezpieczanie konstrukcji budynków przed skutkami wystąpienia obciążeń wyjątkowych / Szerafin JerzyDąbek Anna,Dyś NataliaWyszyńska Katarzyna Zaniuk Ilona // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2013, nr 4, vol. 12, s. 51-60 [MNiSW: 3]

Monografie (1)

1Dyspersje cementowe w procesie iniekcyjnej naprawy defektów betonu / Szerafin Jerzy.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2011, 103 s.- (Monografie-Politechnika Lubelska) [MNiSW: 20]

Projekty wynalazcze (1)

1Sposób badania iniekcyjności materiału naprawczego / Szerafin Jerzy // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, vol. 41, 10, s. 37-37 [MNiSW: 2]

Rozdzialy(3)

1Analityczny opis przepływu dyspersji cementowej w przewodach kołowych / Szerafin JerzyZaprawa Paweł // W:Projektowanie i sterowanie procesami; [Red:] Janczarek MarianLipski Jerzy - Lublin: Politechnika Lubelska, 2013, s. 61-75
2Analiza wychylenia wieżowca z lat 60-tych XX w / Szerafin JerzyHalicka AnnaFronczyk Janusz // W: Awarie budowlane : 27 Konferencja Naukowo-Techniczna, Szczecin-Międzyzdroje, 20-23 maja 2015; Szczecin: Wyawnicto Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 2015, s. 703-710
3The analysis of selected rheological models of the cement dispersion in the pipe flow / Szerafin JerzyZaprawa Paweł // W:Theory and practice of industrial and production engineering; [Red:] Świć AntoniGola Arkadiusz - Pfaffikon ; Switzerland: Trans Tech Publications, 2015, s. 321-327 .- (Applied Mechanics and Materials, ISSN 1660-9336; nr 791)