dr inż. Łukasz Jabłoński

Katedra Konstrukcji Budowlanych

Wydział Budownictwa i Architektury

Politechnika Lubelska

ul. Nadbystrzycka 40

20-618, Lublin

Tel: (+48) 81 5384394

Fax: (+48) 81 5384390

pok. 427

E-mail: l.jablonski@pollub.pl

Zainteresowania naukowe

  • Konstrukcje betonowe
  • Konstrukcje żelbetowe

Działalność dydaktyczna

  • ,,Konstrukcje betonowe” ćwiczenia projektowe;
  • „Złożone konstrukcje betonowe" ćwiczenia projektowe;
  • „Konstrukcje sprężone i zespolone ” ćwiczenia projektowe;