dr inż. Łukasz Jabłoński

Katedra Konstrukcji Budowlanych

Wydział Budownictwa i Architektury

Politechnika Lubelska

ul. Nadbystrzycka 40

20-618, Lublin

Tel: (+48) 81 5384391

Fax: (+48) 81 5384390

pok. 427

E-mail: l.jablonski@pollub.pl

Zainteresowania naukowe

 • Konstrukcje betonowe
 • Konstrukcje żelbetowe

Działalność dydaktyczna

 • ,,Konstrukcje betonowe” ćwiczenia projektowe;
 • „Złożone konstrukcje betonowe" ćwiczenia projektowe;
 • „Konstrukcje sprężone i zespolone ” ćwiczenia projektowe;
 • „Konstrukcje sprężone i wzmacniane przez sprężanie” ćwiczenia projektowe;

Działalność inżynierska

 • Autor i współautor około 40 projektów budowlanych i wykonawczych w branży konstrukcyjnej (żelbetowych, stalowych i drewnianych) oraz 30 ekspertyz i opinii technicznych konstrukcji obiektów budowlanych.

Doświadczenie zawodowe

 •  Studia na kierunku budownictwo na Wydziale Inżynierii Budowlanej i Sanitarnej Politechniki Lubelskiej,
 • Praktyka zawodowa w wykonawstwie budowlanym Interbud-Lublin S.A. 2009-2012
 • Praca w Politechnice Lubelskiej: od 2011 roku w Katedrze Konstrukcji Budowlanych,
 • Uprawnienia budowlane w branży konstrukcyjno-budowlanej do kierowania robotami budowlanymi i do projektowania bez ograniczeń 2012,
 • Praca w Politechnice Lubelskiej: od 1989 roku w Katedrze Konstrukcji Budowlanych, w latach 2003-2008 p.o. kierownika tej Katedry,
 • Stopnie naukowe: doktora nauk technicznych - Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej 2019,
 • Autor lub współautor 17 prac naukowych;

Przynależność do organizacji i związków

 • Członek PZITB (Polskim Związku Inżynierów i Techników Budownictwa)
 • Członek w LOIIB (Lubelskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa)