Publikacje od roku 2012

Artykuły(10)

1Badania żelbetowych belek zespolonych o przekroju teowym z różnie ukształtowanymi stykami / Jabłoński Łukasz,Halicka Anna // INZYNIERIA I BUDOWNICTWO - 2015, nr 7, s. 362-365 [MNiSW: 7]
2Klasa szczelności a zbrojenie zbiornika / Halicka AnnaJabłoński Łukasz // INZYNIERIA I BUDOWNICTWO - 2015, nr 3, s. 146-150 [MNiSW: 7]
3O historii budowy i uszkodzeniach żelbetowego zbiornika na wodę po 85 latach użytkowania / Halicka AnnaFranczak DominikaJabłoński Łukasz // INZYNIERIA I BUDOWNICTWO - 2014, nr 9, s. 480-483 [MNiSW: 4]
4Projektowanie stropów gęstożebrowych w świetle norm europejskich / Halicka AnnaJabłoński Łukasz // INZYNIERIA I BUDOWNICTWO - 2013, nr 2, s. 72-79 [MNiSW: 4]
5Shear failure mechanism of composite concrete T-shaped beams Halicka AnnaJabłoński Łukasz // PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF CIVIL ENGINEERS-STRUCTURES AND BUILDINGS - 2016, nr 1, vol. 169, s. 67-75 [MNiSW: 20]
6Styk między betonami układanymi w różnym czasie - parametry i nośnośc według fib Model Code 2010 / Halicka Anna,Jabłoński Łukasz // INZYNIERIA I BUDOWNICTWO - 2015, nr 7, s. 346-350 [MNiSW: 7]
7Uszkodzenia korozyjne żelbetowych zbiornikow wody pitnej po wieloletniej eksploatacji / Halicka AnnaFranczak DominikaJabłoński Łukasz // PRZEGLAD BUDOWLANY - 2014, nr 5, s. 37-39 [MNiSW: 4]
8Wpływ klasy szczelności na zbrojenie ścian żelbetowych zbiorników prostopadłosciennych / Halicka AnnaJabłoński Łukasz// MATERIAŁY BUDOWLANE - 2015, nr 9, s. 50-52 [MNiSW: 8]
9Wpływ położenia styku na wysokości żelbetowych elementów zespolonych o przekroju teowym na stan graniczny zarysowania styku / Jabłoński Łukasz // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2014, nr 3, vol. 13, s. 95-102 [MNiSW: 3]
10Zagadnienie ścinania w żelbetowych belkach zespolonych o przekroju teowym / Jabłoński Łukasz // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2011, nr 9, s. 5-22 [MNiSW: 2]

Rozdzialy(2)

1Badania żelbetowych belek zespolonych o przekroju teowym z wariantowo usytuowanym stykiem Jabłoński Łukasz,Halicka Anna // W: Jubileuszowa X Konferencja Naukowa : Konstrukcje Zespolone; [Red:] Biliński TadeuszKorentz Jacek - Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski , 2014, s. 207-216
2Historia budowy i uszkodzenia żelbetowego zbiornika wodociągowego z okresu międzywojennego XX wieku / Halicka AnnaFranczak DominikaJabłoński Łukasz // W: XXVI Konferencja Naukowo-Techniczna : Awarie budowlane, 21-24 maj, Szczecin - Międzyzdroje; Szczecin: Wyawnicto Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 2013, s. 667-674