dr inż. Małgorzata Snela

Katedra Konstrukcji Budowlanych

Wydział Budownictwa i Architektury

Politechnika Lubelska

ul. Nadbystrzycka 40

20-618, Lublin

Tel: (+48) 81 5384388

Fax: (+48) 81 5384390

pok. 422

E-mail: m.snela@pollub.pl

Zainteresowania naukowe

  • Konstrukcje metalowe
  • Projektowanie konstrukcji metalowych z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe

Działalność dydaktyczna

  • ,,Konstrukcje metalowe” wykłady, ćwiczenia projektowe, ćwiczenia laboratoryjne; 
  • „Trwałość i projektowanie konstrukcji metalowych z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe” wykłady, ćwiczenia projektowe;
  • Promotor prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich