Publikacje od roku 2012

Artykuły (11)
1Alternatywne metody identyfikacji charakterystyk moment - obrót odniesionych do charakterystyk pożaru / Małgorzata Snela // Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury = Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture.- 2014, vol. 31, nr 4, z. 61, s. 135-145 [MNiSW: 5]
2Critical temperature evaluation for a steel frame with joint stiffness decreasing in fire / Mariusz MaślakMichał PazdanowskiMałgorzata Snela // Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury = Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture.- 2018, vol. 35, nr 2, 65, s. 91-101 [MNiSW: 9]
3Laboratory and Numerical Analysis of Steel Cold-Formed Sigma Beams Retrofitted by Bonded CFRP Tapes—Extended Research / Ilona SzewczakKatarzyna RzeszutPatryk Różyło and Małgorzata Snela // Materials.- 2020, vol. 13, nr 21, s. 1-16 [MNiSW: 140]
4Miarodajna macierz sztywności w modelowaniu podatności ogarniętego pożarem stalowego doczołowego węzła rygiel – słup / Mariusz MaślakMałgorzata Snela // Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury = Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture.- 2015, vol. 32, nr 3/2, z. 62, s. 285-299 [MNiSW: 9]
5Moment-rotation characteristics for flexible beam-to-column steel joint exposed to fire / Mariusz MaślakMichał PazdanowskiMałgorzata Snela // Journal of Civil Engineering and Architecture.- 2015, vol. 9, s. 257-261
6Projektowanie konstrukcji budowlanych z uwagi na warunki pożarowe jako podstawa bezpieczeństwa ludzi i mienia w czasie pożaru obiektu budowlanego / Marek GrabiasAnna HalickaMałgorzata SnelaJerzy Szerafin // Budownictwo i Architektura.- 2016, vol. 15, nr 3, s. 21-28 [MNiSW: 6]
7Redystrybucja sił wewnętrznych w stalowej belce dwuteowej w sytuacji pożaru / Mariusz MaślakMałgorzata SnelaAnna Tkaczyk // Inżynieria i Budownictwo.- 2017, nr 7, s. 382-385 [MNiSW: 7]
8Redystrybucja siły podłużnej w stalowym ryglu o narastającej w pożarze zdolności do wydłużenia / Mariusz MaślakMałgorzata Snela // Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska.- 2013, vol. 30, nr 2, z. 60, s. 189-202 [MNiSW: 5]
9Relacja moment – obrót w warunkach pożaru dla stalowego wezła rygiel - słup o znanej podatności / Mariusz MaślakMałgorzata Snela // Budownictwo i Architektura.- 2013, vol. 12, nr 2, s. 237-244 [MNiSW: 3]
10Temperatura krytyczna ramy stalowej z malejejącą w pożarze sztywnością węzłów / Mariusz MaślakMałgorzata Snela // Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska.- 2012, vol. 283, nr 3/2, z. 59, s. 241-248 [MNiSW: 4]
11Wpływ siły podłużnej na podatność zginanych węzłów stalowej konstrukcji nośnej w pożarze rozwiniętym / Mariusz MaślakMałgorzata Snela // Budownictwo i Architektura.- 2014, vol. 13, nr 3, s. 251-258 [MNiSW: 3]
Fragmenty książek (7)
125 critical temperature of steel frame with joint flexibility increasing in fire - benchmark study prepared for the enviroment of autodesk robot structural analysis / Mariusz MaślakMałgorzata Snela. [W]: Benchmark studies: Verification of numerical models in fire engineering.- 2014, s. 281-307
2Critical temperature of steel frame with joint stiffness decreasing in fire / Mariusz MaślakMałgorzata Snela. [W]: Scientific problems of civil engineering : 58th Annual Scientific Conference, Rzeszów-Krynica, 16-21 September 2012 : proceedings.- 2012, s. 114-115
3Influence of increasing joint flexibility on critical temperature of steel frame in fire / Mariusz MaślakMałgorzata Snela. [W]: ZBÌRNIK NAUKOVIH PRAC' UKRAЇNS'KOGO ÌNSTITUTU STALEVIH KONSTRUKCIJ IMENI V.M. ŠIMANOVS'KOGO.- 2012, s. 204-217
4Numerically-based quantification of internal forces generated in a steel frame structure with flexible joints when exposed to a fire / Mariusz MaślakMichał PazdanowskiMałgorzata Snela. [W]: Advances in Mechanics : Theoretical, Computational and Interdisciplinary Issues [WOS].- 2016, s. 389-392 [MNiSW: 15]
5Numerically-based quantification of internal forces generated in a steel frame structure with flexible joints when exposed to a fire / Mariusz MaślakMichał PazdanowskiMałgorzata Snela. [W]: Advances in Mechanics : Theoretical, Computational and Interdisciplinary Issues : proceedings of the 3rd Polish Congress of Mechanics (PCM) and 21st International Conference on Computer Methods in Mechanics (CMM), Gdansk, Poland, 8-11 September 2015 : [abstracts].- 2015, s. 403-404
6Redistribution of internal forces generated in a steel frame structure with flexible joints when exposed to a fire / Mariusz MaślakMichał PazdanowskiMałgorzata Snela. [W]: Recent progress in steel and composite structures : proceedings of the 13th International Conference on Metal Structures (ICMS) [WOS].- 2016, s. 315-322 [MNiSW: 15]
7Stiffnes decrease for steel end-plate beam-to-column joint when exposed to fire / M. Maślak & M. Pazdanowski, M. Snela. [W]: Advances in Engineering Materials, Structures and Systems : Innovations, Mechanics and Applications : proceedings.- 2019, s. 1944-1949 [MNiSW: 20]
Książki (1)
1Szacowanie temperatury krytycznej stalowych ram przechyłowych w pożarze rozwiniętym z uwzględnieniem zmieniających się właściwości strukturalnych węzłów / Małgorzata Snela.- Lublin : Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2017.- 263 s.- ISBN 978-83-7947-295-6 [MNiSW: 80]
Inne materiały (4)
1Alternatywne podejścia do budowy odniesionych do warunków pożaru charakterystyk moment - obrót na przykładzie stalowego węzła rygiel - słup / Mariusz MaślakMałgorzata Snela. [W]: Konferncja Naukowo - Techniczna - ZK 2014 Konstrukcje Metalowe, Kielce - Suchedniów, 2-4 lipca,
2Evaluation of axial force impact on the flexibility of a steel beam-to-beam end-plate joint subjected to bending when exposed to fire / Mariusz MaślakMałgorzata Snela. [W]: Proceedings of the 13th Nordic Steel Construction Conference (NSCC 2015), Tampere, Finland, 23-25 September 2015,
3Flexibility of a steel end-plate beam-to-column joint when exposed to a fire – two different, nonequivalent approaches to evaluate / Mariusz MaślakMałgorzata Snela. [W]: ICASS 2015 : Eighth International Conference on Advances in Steel Structures ; IJSSD 2015 Symposium on Progress in Structural Stability and Dynamics, 21-24 July 2015, Lisbon, Portugal,
4Hala stalowa z suwnicami w układzie odwróconym / Marcin GóreckiMałgorzata Snela. [W]: Konferncja Naukowo - Techniczna - ZK 2014 Konstrukcje Metalowe, Kielce - Suchedniów, 2-4 lipca,