Publikacje od roku 2012

Artykuły(9)

1Alternatywne metody identyfikacji charakterystyk moment - obrót odniesionych do charakterystyk pożaru / Snela Małgorzata // CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY - 2014, nr 4, vol. 31, z. 61, s. 135-145 [MNiSW: 5]
2Influence of increasing joint flexibility on critical temperature of steel frame in fire / Maślak MariuszSnela Małgorzata //ZBÌRNIK NAUKOVIH PRAC' UKRAЇNS'KOGO ÌNSTITUTU STALEVIH KONSTRUKCIJ IMENI V.M. ŠIMANOVS'KOGO - 2012, nr 9, s. 204-217
3Miarodajna macierz sztywności w modelowaniu podatności ogarniętego pożarem stalowego doczołowego węzła rygiel – słup / Maślak MariuszSnela Małgorzata // CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY - 2015, nr 3/II, vol. 62, s. 285-299 [MNiSW: 9]
4Moment-rotation characteristics for flexible beam-to-column steel joint exposed to fire / Maślak MariuszPazdanowski MichałSnela Małgorzata // JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING AND ARCHITECTURE - 2015, vol. 9, s. 257-261
5Projektowanie konstrukcji budowlanych z uwagi na warunki pożarowe jako podstawa bezpieczeństwa ludzi i mienia w czasie pożaru obiektu budowlanego / Grabias MarekHalicka AnnaSnela MałgorzataSzerafin Jerzy // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2016, nr 3, vol. 15, s. 21-28 [MNiSW: 6]
6Redystrybucja siły podłużnej w stalowym ryglu o narastającej w pożarze zdolności do wydłużenia / Maślak MariuszSnela Małgorzata // ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. BUDOWNICTWO I INZYNIERIA SRODOWISKA / CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY - 2013, nr 2, vol. 30, z.60, s. 189-202 [MNiSW: 5]
7Relacja moment – obrót w warunkach pożaru dla stalowego wezła rygiel - słup o znanej podatności / Maślak Mariusz,Snela Małgorzata // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2013, nr 2, vol. 12, s. 237-244 [MNiSW: 3]
8Temperatura krytyczna ramy stalowej z malejejącą w pożarze sztywnością węzłów / Maślak MariuszSnela Małgorzata //ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. BUDOWNICTWO I INZYNIERIA SRODOWISKA / CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY - 2012, nr 3/II, vol. 283, z. 59, s. 241-248 [MNiSW: 4]
9Wpływ siły podłużnej na podatność zginanych węzłów stalowej konstrukcji nośnej w pożarze rozwiniętym / Maślak MariuszSnela Małgorzata // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2014, nr 3, vol. 13, s. 251-258 [MNiSW: 3]

Referaty (5)

1Alternatywne podejścia do budowy odniesionych do warunków pożaru charakterystyk moment - obrót na przykładzie stalowego węzła rygiel - słup / Maślak MariuszSnela Małgorzata // W: Konferncja Naukowo - Techniczna - ZK 2014 Konstrukcje Metalowe, Kielce - Suchedniów, 2-4 lipca - 2014, s. 204-207
2Evaluation of axial force impact on the flexibility of a steel beam-to-beam end-plate joint subjected to bending when exposed to fire / Maślak MariuszSnela Małgorzata // W: Proceedings of the 13th Nordic Steel Construction Conference (NSCC 2015), Tampere, Finland, 23-25 September 2015 - 2015, s. 191-192
3Flexibility of a steel end-plate beam-to-column joint when exposed to a fire – two different, nonequivalent approaches to evaluate / Maślak MariuszSnela Małgorzata // W: ICASS 2015 : Eighth International Conference on Advances in Steel Structures ; IJSSD 2015 Symposium on Progress in Structural Stability and Dynamics, 21-24 July 2015, Lisbon, Portugal - 2015
4Hala stalowa z suwnicami w układzie odwróconym / Górecki MarcinSnela Małgorzata // W: Konferncja Naukowo - Techniczna - ZK 2014 Konstrukcje Metalowe, Kielce - Suchedniów, 2-4 lipca - 2014, s. 131-134
5Numerically-based quantification of internal forces generated in a steel frame structure with flexible joints when exposed to a fire / Maślak MariuszPazdanowski MichałSnela Małgorzata // W: Advances in Mechanics : Theoretical, Computational and Interdisciplinary Issues : proceedings of the 3rd Polish Congress of Mechanics (PCM) and 21st International Conference on Computer Methods in Mechanics (CMM), Gdansk, Poland, 8-11 September 2015 : [abstracts] - 2015, s. 403-404

Rozdzialy(4)

125 critical temperature of steel frame with joint flexibility increasing in fire - benchmark study prepared for the enviroment of autodesk robot structural analysis / Maślak MariuszSnela Małgorzata // W: Benchmark studies: Verification of numerical models in fire engineering; Praga, Czechy: CTU Publishing House, Czech Technical University in Prague, 2014, s. 281-307
2Critical temperature of steel frame with joint stiffness decreasing in fire / Maślak MariuszSnela Małgorzata // W: Scientific problems of civil engineering : 58th Annual Scientific Conference, Rzeszów-Krynica, 16-21 September 2012 : proceedings; Rzeszów: Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2012, s. 114-115
3Numerically-based quantification of internal forces generated in a steel frame structure with flexible joints when exposed to a fire / Maślak MariuszPazdanowski MichałSnela Małgorzata // W: Advances in Mechanics : Theoretical, Computational and Interdisciplinary Issues [WOS]; [Red:] Kleiber MichałBurczyński Tadeusz Wilde Krzysztof - Boca Raton: CRC Press-Taylor & Francis Group, 2016, s. 389-392 [MNiSW: 15]
4Redistribution of internal forces generated in a steel frame structure with flexible joints when exposed to a fire /Maślak MariuszPazdanowski MichałSnela Małgorzata // W: Recent progress in steel and composite structures : 13th International Conference on Metal Structures (ICMS) [WOS]; [Red:] Gizejowski M.A.Kozłowski AleksanderMarcinowski J.Ziółko J. - Boca Raton: CRC Press-Taylor & Francis Group, 2016, s. 315-322 [MNiSW: 15]