Publikacje od roku 2012

Artykuły(3)

1Dźwigary mostowe ze środnikami z blach falistych w świetle badań eksperymentalnych / Górecki MarcinŁagoda Grażyna,Łagoda Marek // ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. BUDOWNICTWO I INZYNIERIA SRODOWISKA / CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY - 2012, nr 3/IV, vol. 283, z. 59, s. 403-410 [MNiSW: 4]
2Interpretacja niezgodności spawalniczych w złączu T-joint z podkładką podczas badań ultradźwiękowych / Górecki MarcinJordan Michał // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2016, nr 4, vol. 15, s. 127-137 [MNiSW: 6]
3Wzmocnienie stropu Kleina w świetle aktualnych norm / Górecki MarcinFranczak Dominika // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2015, nr 4, vol. 14, s. 197-205 [MNiSW: 6]

Monografie (1)

1Dźwigary mostowe o środnikach z blach falistych / Górecki Marcin.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2014, 146 s.

Referaty (1)

1Hala stalowa z suwnicami w układzie odwróconym / Górecki MarcinSnela Małgorzata // W: Konferncja Naukowo - Techniczna - ZK 2014 Konstrukcje Metalowe, Kielce - Suchedniów, 2-4 lipca - 2014, s. 131-134

Rozdzialy(2)

1Bridge girders with corrugated webs in the light of experimental tests / Górecki MarcinŁagoda GrażynaŁagoda Marek // W:Scientific problems of civil engineering : 58th Annual Scientific Conference, Rzeszów-Krynica, 16-21 September 2012 : proceedings; [Red:]Kozłowski AleksanderSiwowski TomaszZiemiański Leonard - Rzeszów: Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2012, s. 298-299
2Pilotujące badania doświadczalne stalowych dźwigarów ze środnikami z blach falistych o grubości 7mm / Górecki Marcin// W: Badania i analizy wybranych zagadnień z budownictwa - prace naukowe doktorantów; [Red:] Bzówka Joanna - Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2011, s. 287-295