dr inż. Marek Grabias

Katedra Konstrukcji Budowlanych

Wydział Budownictwa i Architektury

Politechnika Lubelska

ul. Nadbystrzycka 40

20-618, Lublin

Tel: (+48) 81 5384393

Fax: (+48) 81 5384390

E-mail: m.grabias@pollub.pl

Zainteresowania naukowe

 • Konstrukcje betonowe
 • Konstrukcje żelbetowe
 • Konstrukcje murowe

Działalność dydaktyczna

 • “Konstrukcje murowe” wykłady, ćwiczenia projektowe, 
 • „Trwałość i ochrona konstrukcji budowlanych” wykłady, ćwiczenia projektowe;
 • ,,Awarie i diagnostyka konstrukcji budowlanych" ćwiczenia laboratoryjne;
 • „Masonry structures” wykłady, ćwiczenia projektowe, ćwiczenia laboratoryjne prowadzone w języku angielskim;
 • „Seminarium dyplomowe”;
 • Promotorstwo prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich - promotor ponad 100 prac dyplomowych (w tym ponad 80 prac magisterskich), recenzent ponad 200 prac;
 • Opracowanie programów nowych przedmiotów w języku polskim i języku angielskim;
 • Funkcja opiekuna wielu roczników studentów oraz Koła Młodych PZITB przy Politechnice Lubelskiej;

Praca zawodowa

 • Absolwent Wydziału Inżynierii Budowlanej i Sanitarnej Politechniki Lubelskiej, kierunek budownictwo, specjalność Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie;
 • Absolwent studiów podyplomowych i studium pedagogicznego na Politechnice Lubelskiej;
 • W czasie studiów działalność w NZS i Samorządzie Studenckim, członek Kolegium Elektorów;
 • Od 1992 roku pracownik Katedry Konstrukcji Budowlanych;
 • Doktorat zatytułowany „Wpływ betonu ekspansywnego na nośność strefy przypodporowej żelbetowych belek zespolonych”  -promotor prof. dr hab. inż. Mieczysław Król, dr h.c.; 
 • Członek Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej WIBiS/WBiA, przez 8 lat pełniąc funkcję sekretarza; 
 • Elektor Kolegium Elektorów Uczelni i Kolegium Elektorów Wydziału w kadencji 2012-2016, wcześniej członek Wydziałowej Komisji Wyborczej;

Znajomość języków obcych

 • angielski

Działalność społeczna

 • Odznaczony przez Ministra Edukacji Medalem Komisji Edukacji Narodowej, prezydentów RP Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi oraz przez Ministra Zdrowia „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”;
 • Wiceprezes Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK przy Politechnice Lubelskiej – oddał ponad 100 litrów krwi;