Publikacje od roku 2012

Artykuły(33)

1Analiza stanów granicznych tarcz żelbetowych z otworami z betonu wysokowartościowego z dodatkiem włókien /Smarzewski PiotrSpaczyńska Renata // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2012, nr 1, vol. 10, s. 27-36 [MNiSW: 2]
2Analizy stanów deformacji zginanych płyt z betonu i fibrobetonu wysokowartościowego / Smarzewski PiotrSzwaj MariuszSzewczak Andrzej // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2012, nr 10, s. 37-52 [MNiSW: 2]
3Analizy wytężenia belek żelbetowych z betonu o wysokiej wytrzymałości / Smarzewski Piotr // MODELOWANIE INŻYNIERSKIE - 2012, nr 45, vol. 14, s. 139-144 [MNiSW: 4]
4The analysis of load capacity and deflection of reinforced high strength concrete beam / Smarzewski Piotr // COMPOSITES THEORY AND PRACTICE - 2013, nr 1, vol. 13, s. 29-32 [MNiSW: 8]
5Analysis of the physical properties of hydrophobised lightweight-aggregate mortars / Barnat-Hunek DanutaSmarzewski Piotr // COMPOSITES THEORY AND PRACTICE - 2016, nr 2, s. 96-102 [MNiSW: 11]
6Badania doświadczalne tarcz żelbetowych z betonu wysokowartościowego z dodatkiem włókien / Smarzewski Piotr,Poręba JustynaRentflejsz Agata // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2012, nr 1, vol. 10, s. 15-26 [MNiSW: 2]
7Beton z włóknami odporny na pękanie. / Smarzewski Piotr // LUBELSKI INŻYNIER BUDOWNICTWA - 2012, nr 24, s. 16-19
8Cracking analysis of reinforced concrete beam according to proposed methodology of parameter selection of high strength concrete / Smarzewski Piotr // COMPOSITES THEORY AND PRACTICE - 2013, nr 1, vol. 13, s. 7-13 [MNiSW: 8]
9Effect of hydrophobisation on durability related properties of ceramic brick / Barnat-Hunek DanutaSmarzewski Piotr,Suchorab Zbigniew // CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS - 2016, vol. 111, s. 275-285 [MNiSW: 40]
10Evaluation of the contact angle of hydrophobised lightweight-aggregate concrete with sewage sludge / Barnat-Hunek DanutaSmarzewski PiotrŁagód GrzegorzSuchorab Zbigniew // ECOLOGICAL CHEMISTRY AND ENGINEERING S-CHEMIA I INZYNIERIA EKOLOGICZNA S - 2015, nr 4, vol. 22, s. 625-635 [MNiSW: 15]
11Fracture properties of plain and steel-polypropylene-fiber-reinforced high-performance concrete / Smarzewski Piotr,Barnat-Hunek Danuta // MATERIALI IN TEHNOLOGIJE - 2015, nr 4, vol. 49, s. 563-571 [MNiSW: 15]
12Free of volatile organic compounds protection against moisture in building materials / Suchorab ZbigniewBarnat-Hunek DanutaSmarzewski PiotrPavlik ZbyšekČerny Robert // ECOLOGICAL CHEMISTRY AND ENGINEERING S-CHEMIA I INZYNIERIA EKOLOGICZNA S - 2014, nr 3, vol. 21, s. 401-411 [MNiSW: 15]
13Hydrofobizowane zaprawy ciepłochronne z dodatkiem perlitu i keramzytu / Barnat-Hunek DanutaSmarzewski Piotr,Szafraniec Małgorzata // IZOLACJE - 2015, nr 2, s. 30-35 [MNiSW: 6]
14Increased water repellence of ceramic buildings by hydrophobisation using high concentration of organic solvents /Barnat-Hunek DanutaSmarzewski Piotr // ENERGY AND BUILDINGS - 2015, vol. 103, s. 249-260 [MNiSW: 40]
15Influence of hydrophobisation on surface free energy of hybrid fiber reinforced ultra-high performance concrete /Smarzewski PiotrBarnat-Hunek Danuta // CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS - 2016, nr Cz. 1, vol. 102, s. 367-377 [MNiSW: 40]
16Influence of steel-polypropylene fibers on fracture parameters of high performance concrete / Smarzewski PiotrBarnat-Hunek Danuta // BIULETYN WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ - 2016, nr 2, vol. 65, s. 67-79 [MNiSW: 8]
17Mechanical and durability related properties of high performance concrete made with coal cinder and waste foundry sand / Smarzewski PiotrBarnat-Hunek Danuta // CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS - 2016, vol. 121, s. 9-17 [MNiSW: 40]
18Mechaniczne i mikrostrukturalne właściwości betonu wysokowartościowego z dodatkiem żużla paleniskowego /Smarzewski PiotrBarnat-Hunek Danuta // IZOLACJE - 2015, nr 10, s. 26-33 [MNiSW: 6]
19Methodology of moisture measurement in porous materials using time domain reflectometry / Suchorab Zbigniew,Widomski MarcinŁagód GrzegorzBarnat-Hunek DanutaSmarzewski Piotr // CHEMISTRY-DIDACTICS-ECOLOGY-METROLOGY/CHEMIA-DYDAKTYKA-EKOLOGIA-METROLOGIA - 2014, nr 1/2, vol. 19, s. 97-107 [MNiSW: 5]
20Numerical modeling of diagonal cracks in concrete beams / Słowik MartaSmarzewski Piotr // ARCHIVES OF CIVIL ENGINEERING- 2014, nr 3, vol. XL, s. 306-321 [MNiSW: 6]
21Numerical solution of reinforced concrete beam using arc-length method / Smarzewski Piotr // BIULETYN WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ - 2016, nr 1, vol. 65, s. 33-46 [MNiSW: 8]
22Numerical solution of reinforced concrete beam using Newton-Raphson method with adaptive descent / Smarzewski Piotr // BIULETYN WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ - 2015, nr 4, vol. 64, s. 207-221 [MNiSW: 8]
23Ocena kąta zwilżania i swobodnej energii powierzchniowej hydrofobizowanego keramzytobetonu / Barnat-Hunek DanutaSmarzewski Piotr // MATERIAŁY BUDOWLANE - 2015, nr 10, s. 128-130 [MNiSW: 8]
24Ocena stanu technicznego komina murowanego i badania eksperymentalne cegły / Barnat-Hunek DanutaSmarzewski Piotr,Szafraniec Małgorzata // WIADOMOŚCI KONSERWATORSKIE - JOURNAL OF HERITAGE CONSERVATION - 2015, nr 41, s. 7-19 [MNiSW: 13]
25Possibilities of using hemp-flax composites in low-energy building construction / Brzyski PrzemysławBarnat-Hunek Danuta,Smarzewski Piotr // WULFENIA - 2016, nr 1, vol. 23, s. 82-101 [MNiSW: 25]
26Properties of hemp--flax composites for use in the building industry / Barnat-Hunek DanutaSmarzewski PiotrBrzyski Przemysław // JOURNAL OF NATURAL FIBERS - 2016, vol. Published online: 28 Dec 2016, s. 1-16 [MNiSW: 25]
27Stany graniczne użytkowalności belek żelbetowych z betonu wysokowartościowego z dodatkiem włókien /Smarzewski Piotr // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2013, nr 1, vol. 12, s. 155-162 [MNiSW: 3]
28Stany zarysowania i odkształcenia belek żelbetowych z betonu wysokowartościowego z dodatkiem włókien /Smarzewski Piotr // BIULETYN WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ - 2014, nr 3, vol. 63, s. 135-145 [MNiSW: 5]
29Stany zarysowania i ugięcia tarcz żelbetowych z otworami z fibrobetonu wysokowartościowego / Smarzewski Piotr //BIULETYN WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ - 2014, nr 3, vol. LXIII, s. 147-157 [MNiSW: 5]
30Stress and strain analysis of reinforced concrete beam according to proposed methodology of parameter selection of high strength concrete Smarzewski Piotr // COMPOSITES THEORY AND PRACTICE - 2013, nr 1, vol. 13, s. 24-28 [MNiSW: 8]
31Study of the scale effect on diagonal crack propagation in concrete beams / Słowik MartaSmarzewski Piotr //COMPUTATIONAL MATERIALS SCIENCE - 2012, vol. 64, s. 216-220 [MNiSW: 30]
32Surface free energy of high performance concrete with addition of polypropylene fibers / Smarzewski PiotrBarnat-Hunek Danuta // COMPOSITES THEORY AND PRACTICE - 2015, nr 1, s. 8-15 [MNiSW: 11]
33Surface free energy of hydrophobic coatings of hybrid-fiber-reinforced high-performance concreto / Barnat-Hunek DanutaSmarzewski Piotr // MATERIALI IN TEHNOLOGIJE - 2015, nr 6, vol. 49, s. 895-902 [MNiSW: 15]

Monografie (2)

1Modelowanie statycznego zachowania niesprężystych belek żelbetowych wykonanych z betonu wysokiej wytrzymałości / Smarzewski Piotr.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2011, 163 s.- (Monografie-Politechnika Lubelska) [MNiSW: 20]
2Procesy samoorganizacji struktury kompozytowych materiałów budowlanych / Fic StanisławSmarzewski PiotrVyrovoy Valeriy NikolayevichDorofeev Vitaliy Stepanovich[Red:] Smarzewski Piotr.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2013, 144 s.

Projekty wynalazcze (1)

1Beton lekki [Zgłoszenie nr (21) 408946] / Smarzewski PiotrBarnat-Hunek Danuta // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, vol. 44, 3, s. 13-13 [MNiSW: 2]

Referaty (7)

1Experimental and theoretical investigation on shear of steel-polypropylene fiber reinforced high performance concrete deep beams with and without openings / Smarzewski PiotrBarnat-Hunek Danuta // W: ICCS18 - 18th International Conference on Composite Structures, 15-18 June, Lisbon, Portugal: Book of Abstract - 2015, s. 36-36
2Experimental investigations of flexural response and crack development of polypropylene fiber reinforced ultra-high performance concrete after exposure to elevated temperature / Smarzewski PiotrBarnat-Hunek Danuta // W: 23rd International Conference on Materials and Technology, 28-30 September 2015, Portorož, Slovenia : program and book of abstracts - 2015, s. 216-216
3Fracture properties of plain and steel-polypropylene fiber reinforced high performance concrete / Smarzewski Piotr,Barnat-Hunek Danuta // W: 22nd International Conference on Materials and Technology -22 ICM&T, 20-22 October 2014, Potroź, Slovenia- book of abstracts - 2014, s. 216-216
4Hybrid steel-polypropylene fiber for shear strengthening of reinforced high performance beams with and without openingse / Smarzewski PiotrBarnat-Hunek Danuta // W: ICCS18 - 18th International Conference on Composite Structures, 15-18 June, Lisbon, Portugal: Book of Abstract - 2015, s. 35-35
5Multiscale modeling of diagonal cracks in concrete beams / Smarzewski PiotrSłowik Marta // W: International US-Poland Workshop "Multiscale Computational Modeling of Cementitious Materials, October 8-19, 2012, Krakow, Poland - 2012, s. 149-154
6Numerical analysis of cracks distribution in longitudinally reinforced concrete beams / Słowik MartaSmarzewski Piotr // W:IWCMM24:24th International Workshop on Computational Micromechanics of Materials, October 1 - 3, 2014, Madrid, Spain - 2014, s. 35-35
7Surface free energy of hydrophobic coatings of hybrid fiber reinforced high performance concrete / Barnat-Hunek Danuta,Smarzewski Piotr // W: 22nd International Conference on Materials and Technology -22 ICM&T, 20-22 October 2014, Potroź, Slovenia- book of abstracts - 2014, s. 43-43

Rozdzialy(6)

1Analiza stanu naprężenia i mechanizmu zarysowania belki żelbetowej obciążonej statycznie / Smarzewski PiotrBarnat-Hunek Danuta // W: Budownctwo sztuką twórczego działania - innowacyjne rozwiązania we współczesnym budownictwie; [Red:] Karwacka Agnieszka - Biała Podlaska: Wydawictwo PSW JPII, 2014, s. 177-192
2Analysis of deformation states in high performance fibre reinforced concrete bent plates / Smarzewski Piotr // W: Building structures in theory and practice; [Red:] Fic Stanisław - Biała Podlaska: Wydawnictwo PSW JPII, 2013, s. 42-50
3Badania belek żelbetowych z betonu wysokowartościowego z dodatkiem włókien stalowych i propylenowych /Smarzewski PiotrSzafraniec Monika // W: Budownctwo sztuką twórczego działania - innowacyjne rozwiązania we współczesnym budownictwie; Biała Podlaska: Wydawictwo PSW JPII, 2014, s. 167-176
4Experimental analysis of high performance fibre reinforced concrete plates / Smarzewski Piotr // W: Modern materials, installations and construction technologies; [Red:] Fic Stanisław - Biała Podlaska: Wydawnictwo PSW JPII, 2013, s. 137-145
5Określenie warunków i możliwości ekologicznego wykorzystania mieszanek odpadów pochodzących z procesów energetycznego spalania miału węglowego – żużla oraz procesów odlewniczych – masy formierskiej odwałowej w celu dalszego zastosowania / Smarzewski Piotr // W: Wsparcie Regionalnej Sieci Współpracy - transfer wiedzy w województwie lubelskim : publikacja podsumowująca projekt; [Red:] Szewczuk-Stępień MarzenaDymek ŁukaszMaj Maciej - Lublin: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, 2013, s. 124-125
6Prognozowanie efektywności hydrofobizacji cegły ceramicznej w oparciu o analizę statystyczną / Barnat-Hunek Danuta,Smarzewski Piotr // W: Budownctwo sztuką twórczego działania - innowacyjne rozwiązania we współczesnym budownictwie; [Red:] Karwacka Agnieszka - Biała Podlaska: Wydawnictwo PSW JPII, 2014, s. 202-215