Publikacje od roku 2012

Artykuły(7)

1Analiza przyczyn zarysowań cylindrycznego zbiornika żelbetowego ujawnionych podczas próby szczelności / Halicka AnnaFranczak DominikaFronczyk Janusz // PRZEGLAD BUDOWLANY - 2012, nr 4, s. 35-41 [MNiSW: 3]
2O efekcie skali w jednorodnych i zespolonych elementach betonowych. Cz.2 : Badanie efektu skali w pomiarze przyczepności betonu „starego” i „nowego” metodą rozłupywania / Halicka AnnaFranczak Dominika // CEMENT WAPNO BETON - 2014, nr 4, vol. 19, s. 262-266 [MNiSW: 15]
3O efekcie skali w odniesieniu do jednorodnych i zespolonych elementów z betonu. Część I / Halicka AnnaFranczak Dominika // CEMENT WAPNO BETON - 2013, nr 6, s. 387-396 [MNiSW: 20]
4O historii budowy i uszkodzeniach żelbetowego zbiornika na wodę po 85 latach użytkowania / Halicka AnnaFranczak DominikaJabłoński Łukasz // INZYNIERIA I BUDOWNICTWO - 2014, nr 9, s. 480-483 [MNiSW: 4]
5Uszkodzenia korozyjne żelbetowych zbiornikow wody pitnej po wieloletniej eksploatacji / Halicka AnnaFranczak Dominika,Jabłoński Łukasz // PRZEGLAD BUDOWLANY - 2014, nr 5, s. 37-39 [MNiSW: 4]
6Wpływ wieku betonu na nośność styku w elementach zespolonych typu "beton-beton" / Halicka AnnaFranczak Dominika// PRZEGLAD BUDOWLANY - 2012, nr 1, s. 46-51 [MNiSW: 3]
7Wzmocnienie stropu Kleina w świetle aktualnych norm / Górecki MarcinFranczak Dominika // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2015, nr 4, vol. 14, s. 197-205 [MNiSW: 6]

Monografie (2)

1Projektowanie zbiorników żelbetowych: zbiorniki na ciecze. T.2 Halicka AnnaFranczak Dominika.- Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013, 367 s. [MNiSW: 20]
2Projektowanie zbiorników żelbetowych. T. 1 / Halicka AnnaFranczak Dominika.- Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011, 311 s. [MNiSW: 20]

Rozdzialy(2)

1Historia budowy i uszkodzenia żelbetowego zbiornika wodociągowego z okresu międzywojennego XX wieku / Halicka AnnaFranczak DominikaJabłoński Łukasz // W: XXVI Konferencja Naukowo-Techniczna : Awarie budowlane, 21-24 maj, Szczecin - Międzyzdroje; Szczecin: Wyawnicto Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 2013, s. 667-674
2Wpływ wieku betonu na nośność styku w żelbetonowych elementach zespolonych / Franczak DominikaHalicka Anna // W:Konstrukcje zespolone. T. 9; [Red:] Biliński TadeuszBryś GerardPłoszaj-Kobyłecka Bożena - Zielona Góra: 2011, s. 45-56