Publikacje od roku 2012

1 Analiza przyczyn zarysowań cylindrycznego zbiornika żelbetowego ujawnionych podczas próby szczelności / Halicka Anna, Franczak Dominika, Fronczyk Janusz // PRZEGLAD BUDOWLANY - 2012, nr 4, s. 35-41 [MNiSW: 3]
2 Analiza właściwości cieplnych betonu z kruszywem z odpadów ceramiki sanitarnej / Zegardło Bartosz, Halicka Anna // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2011, nr 9, s. 39-49 [MNiSW: 2]
3 Badania żelbetowych belek zespolonych o przekroju teowym z różnie ukształtowanymi stykami / Jabłoński Łukasz, Halicka Anna // INZYNIERIA I BUDOWNICTWO - 2015, nr 7, s. 362-365 [MNiSW: 7]
4 Detale projektowe jako jedna z przyczyn wad pierwotnych żelbetowych stropów w garażu wielostanowiskowym / Szerafin Jerzy, Halicka Anna // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2016, nr 2, vol. 15, s. 13-18 [MNiSW: 6]
5 Dostrzec piękno w zniszczonym zabytkowym budynku / Banaszak Justyna, Halicka Anna // LUBELSKI INŻYNIER BUDOWNICTWA - 2011, nr 19, vol. 0, s. 14-17
6 Influence new-to-old concrete interface qualities on the behaviour of support zones of composite concrete beams / Halicka Anna // CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS - 2011, nr 10, vol. 25, s. 4072-4078 [MNiSW: 35]
7 Klasa szczelności a zbrojenie zbiornika / Halicka Anna, Jabłoński Łukasz // INZYNIERIA I BUDOWNICTWO - 2015, nr 3, s. 146-150 [MNiSW: 7]
8 Kompleksowa ocena techniczna budynku zabytkowego na przykładzie plebanii w Wojsławicach / Banaszak Justyna, Halicka Anna // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2011, nr 9, s. 51-68 [MNiSW: 2]
9 O budownictwie na obszarach wiejskich / Halicka Anna // INZYNIERIA I BUDOWNICTWO - 2013, nr 9, s. 462-464 [MNiSW: 4]
10 O efekcie skali w jednorodnych i zespolonych elementach betonowych. Cz.2 : Badanie efektu skali w pomiarze przyczepności betonu „starego” i „nowego” metodą rozłupywania / Halicka Anna, Franczak Dominika // CEMENT WAPNO BETON - 2014, nr 4, vol. 19, s. 262-266 [MNiSW: 15]
11 O efekcie skali w odniesieniu do jednorodnych i zespolonych elementów z betonu. Część I / Halicka Anna, Franczak Dominika // CEMENT WAPNO BETON - 2013, nr 6, s. 387-396 [MNiSW: 20]
12 O historii budowy i uszkodzeniach żelbetowego zbiornika na wodę po 85 latach użytkowania / Halicka Anna, Franczak Dominika, Jabłoński Łukasz // INZYNIERIA I BUDOWNICTWO - 2014, nr 9, s. 480-483 [MNiSW: 4]
13 Odpady ceramiki sanitarnej jako kruszywo do betonów w konstrukcjach o wysokich wymaganiach w zakresie bezpieczeństwa pożarowego / Halicka Anna, Ogrodnik Paweł, Zegardło Bartosz // TTS TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO - 2012, nr 9, s. 1403-1412 [MNiSW: 4]
14 Odpady ceramiki sanitarnej jako kruszywo do betonu / Halicka Anna, Zegardło Bartosz // PRZEGLAD BUDOWLANY - 2011, nr 7-8, vol. 0, s. 50-55 [MNiSW: 3]
15 Projektowanie konstrukcji budowlanych z uwagi na warunki pożarowe jako podstawa bezpieczeństwa ludzi i mienia w czasie pożaru obiektu budowlanego / Grabias Marek, Halicka Anna, Snela Małgorzata, Szerafin Jerzy // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2016, nr 3, vol. 15, s. 21-28 [MNiSW: 6]
16 Projektowanie stropów gęstożebrowych w świetle norm europejskich / Halicka Anna, Jabłoński Łukasz // INZYNIERIA I BUDOWNICTWO - 2013, nr 2, s. 72-79 [MNiSW: 4]
17 Shear failure mechanism of composite concrete T-shaped beams / Halicka Anna, Jabłoński Łukasz // PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF CIVIL ENGINEERS-STRUCTURES AND BUILDINGS - 2016, nr 1, vol. 169, s. 67-75 [MNiSW: 20]
18 Specyfikacja projektowania zbiorników na ciecze / Halicka Anna // INŻYNIER BUDOWNICTWA - 2014, nr 12, s. 82-88
19 Styk między betonami układanymi w różnym czasie - parametry i nośnośc według fib Model Code 2010 / Halicka Anna, Jabłoński Łukasz // INZYNIERIA I BUDOWNICTWO - 2015, nr 7, s. 346-350 [MNiSW: 7]
20 Uchybienia wykonawcze podczas remontu zbiorników na wodę wpływające na ich trwałość / Halicka Anna, Szerafin Jerzy // OCHRONA PRZED KOROZJA - 2016, nr 6, vol. 59, s. 218-221 [MNiSW: 12]
21 Using ceramic sanitary ware waste as concrete aggregate / Halicka Anna, Ogrodnik Paweł, Zegardło Bartosz // CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS - 2013, vol. 48, s. 295-305 [MNiSW: 40]
22 Uszkodzenia korozyjne żelbetowych zbiornikow wody pitnej po wieloletniej eksploatacji / Halicka Anna, Franczak Dominika, Jabłoński Łukasz // PRZEGLAD BUDOWLANY - 2014, nr 5, s. 37-39 [MNiSW: 4]
23 Właściwości betonu z kruszywem uzyskanym z odpadów ceramiki sanitarnej / Zegardło Bartosz, Halicka Anna // PRZEGLAD BUDOWLANY - 2012, nr 11, s. 24-28 [MNiSW: 3]
24 Wpływ klasy szczelności na zbrojenie ścian żelbetowych zbiorników prostopadłosciennych / Halicka Anna, Jabłoński Łukasz // MATERIAŁY BUDOWLANE - 2015, nr 9, s. 50-52 [MNiSW: 8]
25 Wpływ wieku betonu na nośność styku w elementach zespolonych typu "beton-beton" / Halicka Anna, Franczak Dominika // PRZEGLAD BUDOWLANY - 2012, nr 1, s. 46-51 [MNiSW: 3]
26 Wstępna analiza możliwości zastosowania odpadów ceramiki sanitarnej jako kruszywa do betonów pracujących w wysokich temperaturach / Ogrodnik Paweł, Zegardło Bartosz, Halicka Anna // BEZPIECZENSTWO I TECHNIKA POZARNICZA - 2012, nr 1, vol. 25, s. 49-56 [MNiSW: 7]
27 Wybrane problemy konstrukcyjne rewaloryzacji klasztoru oo. Dominikanów w Lublinie / Halicka Anna, Ostańska Anna // INZYNIERIA I BUDOWNICTWO - 2013, nr 9, s. 465-468 [MNiSW: 4]
28 Zastosowanie odpadów ceramiki sanitarnej jako kruszywa w betonach odpornych na wysokie temperatury / Halicka Anna, Ogrodnik Paweł, Zegardło Bartosz // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2013, nr 3, vol. 12, s. 153-160 [MNiSW: 3]
29 Żelbetowe zbiorniki na materiały sypkie. Podstawy projektowania według norm europejskich / Halicka Anna // INŻYNIER BUDOWNICTWA - 2012, nr 1, s. 28-32

Monografie (5)

1 Budownictwo na obszarach wiejskich : nauka, praktyka, perspektywy / Halicka Anna[Red:] Halicka Anna.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2013, 298 s.
2 Budownictwo na obszarach zurbanizowanych : nauka, praktyka, perspektywy / Halicka Anna[Red:] Halicka Anna.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2014, 340 s.- (Monografie - Politechnika Lubelska)
3 Projektowanie zbiorników żelbetowych: zbiorniki na ciecze. T.2 / Halicka Anna, Franczak Dominika.- Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013, 367 s. [MNiSW: 20]
4 Projektowanie zbiorników żelbetowych. T. 1 / Halicka Anna, Franczak Dominika.- Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011, 311 s. [MNiSW: 20]
5 Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej w latach 1965-2015 / Błazik-Borowa Ewa, Borecka Grażyna, Cichosz Joanna, Halicka Anna.- Lublin: Politechnika Lubelska , 2015, 259 s.

Projekty wynalazcze (2)

1 Beton odporny na działanie wysokich temperatur / Halicka Anna, Świderczuk Marek, Zegardło Bartosz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2012, vol. 40, 20 (1011), s. 13-14 [MNiSW: 2]
2 Beton odporny na działanie wysokich temperatur [patent nr 217367] / Halicka Anna, Świderczuk Marek, Zegardło Bartosz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, 7, s. 1686-1686 [MNiSW: 25]

Referaty (1)

1 Uszkodzenia powstałe w czasie eksploatacji żelbetowych zbiorników i silosów / Halicka Anna // W: Warsztat Pracy Rzeczoznawcy Budowlanego : XIV Konferencja Naukowo-Techniczna, Kielce - Cedzyna, 11-13 maja 2016 roku - 2016, s. 173-181

Rozdzialy(8)

1 Analiza wychylenia wieżowca z lat 60-tych XX w / Szerafin Jerzy, Halicka Anna, Fronczyk Janusz // W: Awarie budowlane : 27 Konferencja Naukowo-Techniczna, Szczecin-Międzyzdroje, 20-23 maja 2015; Szczecin: Wyawnicto Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 2015, s. 703-710
2 Badania żelbetowych belek zespolonych o przekroju teowym z wariantowo usytuowanym stykiem / Jabłoński Łukasz, Halicka Anna // W: Jubileuszowa X Konferencja Naukowa : Konstrukcje Zespolone; [Red:] Biliński Tadeusz, Korentz Jacek - Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski , 2014, s. 207-216
3 Budownictwo na obszarach zurbanizowanych – nauka, praktyka, perspektywy / Halicka Anna // W: Budownictwo na obszarach zurbanizowanych : nauka, praktyka, perspektywy; [Red:] Halicka Anna - Lublin: Politechnika Lubelska , 2014, s. 7-16 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
4 Historia budowy i uszkodzenia żelbetowego zbiornika wodociągowego z okresu międzywojennego XX wieku / Halicka Anna, Franczak Dominika, Jabłoński Łukasz // W: XXVI Konferencja Naukowo-Techniczna : Awarie budowlane, 21-24 maj, Szczecin - Międzyzdroje; Szczecin: Wyawnicto Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 2013, s. 667-674
5 Naprawa i remonty prostokątnych zbiorników na ciecze / Halicka Anna // W: Naprawy i wzmocnienia konstrukcji budowlanych: konstrukcje żelbetowe. Tom I - Wykłady; Gliwice: Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, Oddział w Gliwicach, 2014, s. 385-411
6 Nauka, praktyka i perspektywy budownictwa na obszarach wiejskich – podsumowanie / Halicka Anna // W: Budownictwo na obszarach wiejskich : nauka, praktyka, perspektywy; [Red:] Halicka Anna - Lublin: Poliechnika Lubelska, 2013, s. 293-298
7 Uszkodzenia powstałe w czasie eksploatacji żelbetowych zbiorników i silosów / Halicka Anna // W: Rzeczoznawstwo budowlane : diagnostyka i wzmacnianie obiektów budowlanych; [Red:] Runkiewicz Leonard, Goszczyńska Barbara - Kielce: Politechnika Świętokrzyska, 2016, s. 318-347 .- (Monografie, Studia, Rozprawy - Politechnika Świętokrzyska. Budownictwo; nr 83)
8 Wpływ wieku betonu na nośność styku w żelbetonowych elementach zespolonych / Franczak Dominika, Halicka Anna // W: Konstrukcje zespolone. T. 9; [Red:] Biliński Tadeusz, Bryś Gerard, Płoszaj-Kobyłecka Bożena - Zielona Góra: 2011, s. 45-56