Oferta komercyjna

Oferta prac projektowych, analitycznych, pomiarowych

Kontakt: dr inż. Jerzy Podgórski,  tel.81 5384-438, fax. 081 5384-435
e-mail: j.podgorski@pollub.pl1. Urządzenia pomiarowe

 • SPIDER8:  8–kanałowe uniwersalne urządzenie pomiarowe firmy Hottinger Baldwin Messtechnik (HBM) umożliwiające pomiary drgań, przemieszczeń, temperatury, dźwięku, pomiary tensometryczne.
 • Sondy pomiarowe:  3 akcelerometry B12/200 firmy HBM umożliwiające pomiary przyspieszeń drgań o częstotliwościach z zakresu 0-200 Hz, 2 akcelerometry firmy Brüel & Kjaer typu 4508 z zakresu 0,3 Hz do 8 kHz, 2 czujniki indukcyjne firmy HBM typu WA/200 i WA/20 umożliwiające pomiar przemieszczeń w zakresie 0-200 i 0-20 mm
 • CATMAN:  oprogramowanie sterująco-analityczne dla urządzenia SPIDER8
 • SVAN 910A:  przenośny analizator dźwięku i drgań wraz z przetwornikiem drgań.

2. Programy komputerowe

 • ABAQUS:  system MES umożliwiający obliczenia statyczne i dynamiczne dowolnych konstrukcji w zakresie sprężystym, sprężysto-plastycznym z uwzględnieniem nieliniowości typu geometrycznego (duże przemieszczenia, duże odkształcenia) oraz komputerową symulację zdarzeń, obliczenia pól termicznych i elektrycznych.
 • ALGOR:  system MES umożliwiający obliczenia statyczne, dynamiczne konstrukcji inżynierskich z uwzględnieniem nieliniowości typu geometrycznego oraz materiałowego, obliczenia sprzężonych pól termiczno-mechanicznych.
 • FLUENT:  system programów komputerowych umożliwiający obliczenia oraz symulację przepływów laminarnych oraz burzliwych cieczy, gazów oraz symulację reakcji chemicznych.
 • COMET:  system programów komputerowych umożliwiający obliczenia oraz symulację przepływu cieczy, gazów oraz ciepła.

3. Możliwości wykonywania analiz, ekspertyz oraz szkoleń

 • Ekspertyzy:  obiektów budowlanych i inżynierskich w zakresie oceny nośności, spełniania wymogów norm
 • Obliczenia:  wykonywanie dowolnych obliczeń konstrukcyjnych obiektów inżynierskich np. maszty, mosty, wieże, konstrukcje przemysłowe
 • Projekty:  wykonywanie projektów konstrukcyjnych obiektów budowlanych
 • Szkolenia:  prowadzenie szkoleń obejmujących techniki komputerowego wspomagania projektowania a w szczególności szkolenia w zakresie używania systemów: ALGOR, ABAQUS, FLUENT.
 • Pomiary:  wykonywanie pomiarów obejmujących drgania budynków, konstrukcji, podłoża gruntowego
 • Pomiary aerodynamiczne:  wykonywanie pomiarów w tunelu aerodynamicznym z warstwą przyścienną (współpraca z Laboratorium Inżynierii Wiatrowej Politechniki Krakowskiej)
 • Doradztwo:  Katedra specjalizuje się w zagadnieniach inżynierii wiatrowej i aerodynamice budowli. Oferujemy doradztwo i możliwość wykonania ekspertyz w tych dziedzinach.