Zajęcia zdalne Mechanika Budowli

W razie pytań lub wątpliwości proszę o kontakt za pośrednictwem czatu w aplikacji Teams

Sprawdzenia projektu nr 2:

https://pollubpl-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/a_robak_pollub_pl/ETWtbkLDo2RPpAsXzo2IAfwBGTn40WqsrTHCJPQ-Rebydg?e=cIIpb8

https://pollubpl-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/a_robak_pollub_pl/EU7-phv33LRGm3dC8deD5AAB4CXV8T5alJTUy1chH3SFAw?e=0uTKUL