Andrzej Sumorek

Kontakt_____________________________________

Typowy zdalny (sprawy „zwykłe”)
- a.sumorek@pollub.pl – z serwerów MS (zalecane)
- a.sumorek@pollub.pl – z serwerów zewnętrznych (obsługiwane)

Problemy wymagające bezzwłocznego rozwiązania
- +48 81 538-4650
- +48 501-853-296

Nadzwyczajny (sprawy wymagające podpisów itp.)
- PL, WBiA, B418 (Katedra Mechaniki Budowli)
- PL, WBiA, B04 (Laboratorium Budownictwa)

.

Dydaktyka___________________________________

Aktualnie prowadzone zajęcia dydaktyczne
- Instalacje budowlane (elektryczne)
- Instalacje (elektryczne) w budownictwie ekologicznym
- Dydaktyka -> materiały pomocnicze

.

Zakres zainteresowań zawodowych_____________

- zastosowanie technologii wykorzystujących pole elektromagnetyczne w urządzeniach przemysłowych,
- instalacje elektryczne NN,
- pole elektromagnetyczne,
- zagadnienia automatyki i sterowania urządzeniami elektrycznymi,
- programowanie w środowisku graficznym (LV),
- administracja systemami operacyjnymi z rodziny Windows,

.

Praca zawodowa (związana z PL)_____________

- 01.12.1992 - 30.11.1999 - asystent w Katedrze Elektrotechniki Ogólnej Wydziału Elektrycznego Politechniki Lubelskiej
- 01.12.1999 - 30.09.2014 - adiunkt w Katedrze Inżynierii Komputerowej i Elektrycznej Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej.
- 01.10.2014 - obecnie - adiunkt w Katedrze Mechaniki Budowli Wydiału Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej.

.

Publikacje (od 2010)_______________________

2020
- Influence of Ultrasonic Wind Sensor Position on Measurement Accuracy under Full-Scale Conditions, Tomasz Lipecki, Paulina Jamińska-Gadomska, Andrzej Sumorek, Sensors, 2020, vol. 20, nr 19, s. 1-17
- A computer system for acquisition and analysis of measurement data for a skew rolling mill in manufacturing steel balls, Marcin Buczaj, Andrzej Sumorek, Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska, 2020, nr 4, s. 47-50
- A Rotary Compression Process for Producing Hollow Gear Shafts, Arkadiusz Tofil, Janusz Tomczak, Tomasz Bulzak, Zbigniew Pater, Marcin Buczaj and Andrzej Sumorek, Materials, 2020, vol. 13, nr 24, s. 1-14

2019
- Control and data acquisition system for the rolling machine, Andrzej Sumorek and Marcin Buczaj, MATEC Web of Conferences, 2019, vol. 252, s. 1-6

2018
- A system for measuring environmental data in full-scale, Tomasz Lipecki, Paulina Jamińska-Gadomska, Andrzej Sumorek, Ewa Błazik-Borowa, Jarosław Bęc, Journal of Physics : Conference Series, 2018, vol. 1101, s. 1-8
- The influence of shape and dimension of dust particle on electrostatic precipitator operation, Andrzej Sumorek, Przegląd Elektrotechniczny, 2018, vol. 94, nr 7, s. 54-57
- Control and data acquisition system for the rolling machine, Andrzej Sumorek, Marcin Buczaj,  III International Conference of Computational Methods in Engineering Science - CMES' 2018, Kazimierz Dolny, 22-24.11.2018

2017
- Analysis of the market of LPG as an alternative vehicle fuel in Poland in 2005-2016, Marcin Buczaj, Andrzej Sumorek, Econtechmod : an International Quarterly Journal on Economics of Technology and Modelling Processes, 2017, vol. 6, nr 4, s. 49-56
- Control and data acquisition system for rotary compressor, Marcin Buczaj, Andrzej Sumorek, ITM Web of Conferences, 2017, vol. 15, s. 1-8
- New technologies using renewable energy in road construction, Andrzej Sumorek, Marcin Buczaj, Econtechmod : an International Quarterly Journal on Economics of Technology and Modelling Processes, 2017, vol. 6, nr 4, s. 83-91
- Analysis of changes of air velocity in ventilation ducts as a factor determining the level of safety in buildings, Marcin Buczaj, Andrzej Sumorek. [W]: International Conference on Electromagnetic Devices and Processes in Environment Protection with Seminar Applications of Superconductors (ELMECO & AoS) 2017 [WOS], 2017, s. 1-4
- Control and data acquisition system for rotary compressor, Marcin Buczaj, Andrzej Sumorek. [W]: CMES 2017 - 2nd International Conference of Computational Methods in Engineering Science, 23-25.11.2017, Lublin, Polska : book of abstracts, 2017, s. 30-30
- The influence of shape and dimension of dust particle on electrostatic precipitator operation, Andrzej Sumorek. [W]: 10th International Conference New Electrical and Electronic Technologies and their Industrial Implementation (NEET 2017), 27-30 June 2017, Zakopane : [book of abstracts], 2017, s. 58-58
- Analysis of changes of air velocity in entilation ducts as a factor determining the level of safety in buildings, Marcin Buczaj, Andrzej Sumorek. [W]: 9th International Conference ELMECO-9 " Electromagnetic Devices and Processes in Environment Protection " with 12th Seminar AoS-12 "Applications of Superconductors", 3-6 December 2017 , Nałęczów, Polska : [book of abstracts], 2017, s. 86-86

2016
- Czynnik ludzki a skuteczność ochrony przeciwporażeniowej użytkowników prądu elektrycznego w obiektach budowlanych, Andrzej Sumorek, Budownictwo i Architektura, 2016, vol. 15, nr 2, s. 19-27
- Problems of searching for failures and interpretation of error codes (DTCs) in modern vehicles, Andrzej Sumorek, Marcin Buczaj, Econtechmod : an International Quarterly Journal on Economics of Technology and Modelling Processes, 2016, vol. 5, nr 3, s. 27-33
- System do pomiarów obciążenia wiatrem rusztowań elewacyjnych, Andrzej Sumorek, Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska, 2016, vol. 6, nr 4, s. 37-42
- The influence of construction of bifilar winding on efficiency of electrostatic bifilar deduster, Andrzej Sumorek, Przegląd Elektrotechniczny, 2016, vol. 92, nr 7, s. 49-52
- The safety of modern and traditional communication protocols in vehicles, Andrzej Sumorek, Econtechmod : an International Quarterly Journal on Economics of Technology and Modelling Processes, 2016, vol. 5, nr 3, s. 19-26
- Więcej światła – nowe rozwiązanie techniczne czujki do zabezpieczania okien i drzwi, Marcin Buczaj, Andrzej Sumorek, Zabezpieczenia, 2016, nr 3, s. 56-59
- Czynnik ludzki a skuteczność ochrony przeciwporażeniowej użytkowników prądu elektrycznego w obiektach budowlanych, Andrzej Sumorek. [W]: Ogólnopolska Konferencja "Problemy Techniczno-Prawne Utrzymania Obiektów Budowlanych" , Warszawa , 22-23.01.2016
- The safety of modern traditional communication protocols in vehicles, Andrzej Sumorek. [W]: 14th Intrnational Conference on Science and Technology "Motorization and Energy in Agriculture" MOTOROL 2016, Lublin, 5-6lipca 2016,

2015
- Aplikacja do rozpoznawania głosu jako element ochrony przed niepowołanym dostępem, Andrzej Sumorek, Logistyka, 2015, nr 3, s. 4607-4615
- Układ do zabezpieczania, zwłaszcza okien i drzwi, Patent nr (11) 219425 (21) 402121, Marcin Buczaj, Andrzej Sumorek; twórca: Marcin Buczaj, Andrzej Sumorek. - Nr patentu ; Nr zgłoszenia patentowego, Wiadomości Urzędu Patentowego, 2015, nr 4, s. 790

2014
- Elektrotechnologie wspomagające przetwarzanie materiałów dielektrycznych pochodzenia roślinnego, Andrzej Sumorek, Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska, 2014, nr 2, s. 11-12
- Komunikacja Machine-to-Machine, Andrzej Sumorek, Logistyka, 2014, nr 3, s. 6061-6069
- Praktyczna rozpoznawalność kodów typu Quick Response, Andrzej Sumorek, Logistyka, 2014, nr 6, s. 10114-10123
- Problemy pracy zdalnej w środowisku programistycznym dedykowanym do zadań pomiarowo-diagnostycznych, Andrzej Sumorek, Marcin Buczaj, Logistyka, 2014, nr 6, s. 10124-10132
- Światłowodowa czujka obwodowa do zabezpieczania okien i drzwi, Marcin Buczaj, Andrzej Sumorek, Logistyka, 2014, nr 6, s. 2375-2385
- The evolution of “Media Oriented Systems Transport” protocol, Andrzej Sumorek, Marcin Buczaj, Teka Komisji Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa - Polska Akademia Nauk. Oddział w Lublinie, 2014, vol. 14, nr 3, s. 115-120
- The use of voice messages generators in the integrated control and supervision systems installed in laboratory rooms, Marcin Buczaj, Andrzej Sumorek, Teka Komisji Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa – PAN, Oddział w Lublinie, 2014, vol. 14, nr 3, s. 9-16
- Uniwersalna platforma pomiarowa dla środowiska LabVIEW, Andrzej Sumorek, Marcin Buczaj, Logistyka, 2014, nr 3, s. 6070-6079
- Wykorzystanie generatorów komunikatów głosowych w zintegrowanych systemów sterowania i nadzoru opartych na rozproszonej strukturze decyzyjnej sterowników PLC, Marcin Buczaj, Andrzej Sumorek, Logistyka, 2014, nr 6, s. 2363-2374
- Komunikacja Machine-to-Machine, Andrzej Sumorek. [W]: 11 Konferencja Naukowo-Techniczna LogiTrans, Logistyka - Systemy Transportowe - Bezpieczeństwo w Transporcie, Szczyrk, 7-10 kwietnia 2014 r. : [book of abstracts], 2014, s. 763-763
- Uniwersalna platforma pomiarowa dla środowiska LabVIEW, Andrzej Sumorek, Marcin Buczaj. [W]: 11 Konferencja Naukowo-Techniczna LogiTrans, Logistyka - Systemy Transportowe - Bezpieczeństwo w Transporcie, Szczyrk, 7-10 kwietnia 2014 r. : [book of abstracts], 2014, s. 764-764
- Filtr hybrydowy zanieczyszczeń dielektrycznych [Nr zgłoszenia 402120], Marcin Buczaj, Andrzej Sumorek ; twórca: Marcin Buczaj, Andrzej Sumorek. - Nr zgłoszenia patentowego, Biuletyn Urzędu Patentowego, 2014, nr 13, s. 13
- Układ do zabezpieczania, zwłaszcza okien i drzwi [Nr zgłoszenie 402121], Marcin Buczaj, Andrzej Sumorek ; twórca: Marcin Buczaj, Andrzej Sumorek. - Nr zgłoszenia patentowego, Biuletyn Urzędu Patentowego, 2014, nr 13, s. 36
- The influence of construction of bifilar winding efficiency of electrostatic precipitator, Andrzej Sumorek. [W]: 8th International Conference ELMECO-8 " Electromagnetic Devices and Processes in Environment Protection " joint with 11th Seminar AoS-11 "Applications of Superconductors", September 28-October 1, Nałęczów, 2014,

2013
- Sumorek A.: The comparison of potential use of electric filters with bifilar winding and discharge filters. Przegląd Elektrotechniczny, 2013, nr 3b, vol. 89, s. 267-269.
- Sumorek A., Buczaj M., Horyński M., Boguta A., Styła S.: Dobór języka programowania kontrolera PLC. TTS Technika Transportu Szynowego, 2013, nr 10, s. 2319-2329.
- Horyński M., Styła S., Boguta A., Buczaj M., Sumorek A.: Model energooszczędnej instalacji domowej w warunkach budownictwa wiejskiego. Motrol. Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa, 2013, nr 1, vol. 15, s. 47-52.
- Buczaj M., Sumorek A., Buczaj A.: Program platform aiding PTZ cameras operator work in CCTV system- improvement in the scope of functionality and ergonomics of system use. Teka Komisji Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa PAN, 2013, nr 1, vol. 13, s. 23-30.
- Boguta A., Horyński M., Styła S., Sumorek A.: 5 Regeneracja akumulatorów zasadowych z wykorzystaniem ładowarek impulsowych. Motrol. Motoryzacja I Energetyka Rolnictwa, 2013, nr 1, vol. 15, s. 7-10.
- Styła S., Boguta A., Sumorek A., Horyński M., Buczaj M.: Symulacja układów bezpieczeństwa czynnego pojazdów samochodowych z wykorzystaniem oprogramowania komputerowego. Motrol. Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa, 2013, nr 1, vol. 15, s. 143-148.
- Sumorek A.: Wielokrotne błędy węzłów mechatronicznych w pojeździe. Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 2013, nr 3, s. 371-377.
- Buczaj M., Sumorek A., Horyński M., Styła S.: Wykorzystanie środowiska LabVIEW w procesie dydaktycznym z zakresu sterowania ustawieniami kamer PTZ. TTS - Technika Transportu Szynowego, 2013, nr 10, s. 1613-1623.
- Sumorek A.: Zastosowanie urządzeń Bluetooth w komunikacji przemysłowej. TTS - Technika Transportu Szynowego, 2013, nr 10, s. 2505-2513.

2012
- Sumorek A.: Możliwość wykorzystania funkcji protokołów komputerowych w sieci komunikacyjnej pojazdu. Logistyka 3/2012, ISSN 1231-5478, s. 2137-2141.
- Sumorek A., Buczaj M.: New elements in vehicle communication ”Media Oriented Systems Transport” protocol. Teka Komisji Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa. Vol. 12, No 1, ISSN 1641-7739, s.275-279.
- Sumorek A.: Problemy detekcji uszkodzeń podzespołów mechatronicznych pojazdów. TTS – Technika Transportu Szynowego nr 9/2012, ISSN 1232-3829, str. 1187-1195.
- Wróbel K., Styła S., Sumorek A.: Use of GIS systems in the construction of hydraulic model of networks. Econtechmod. An International Quarterly Journal on Economics of Technology and Modelling Processes, 2012, Vol. I, No 2, str. 63-67. ISSN 2084-5715.

Sumorek A.: Problemy usuwania uszkodzeń urządzeń elektroniki pojazdowej – wybrany przypadek. MOTROL – Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa, Vol. 14, No 5, str. 135-141. ISSN 1730-8658.

2011
- Sumorek A.: Zróżnicowanie protokołów diagnostycznych, sterujących i multimedialnych w pojazdach. Logistyka 3/2011, s. 2583-2592.
- Buczaj M., Sumorek A.: The Use of LabView Environment for Supervisionof the Building System Controlling the Climatic and Technical Parameters in Farm Rooms. Teka Komisji Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa vol. XI, ISSN 1641-7739, s. 18-28.
- Sumorek A., Buczaj M.: The Problems in Fibre Optic Communication in the Communication Cystems of Vehicles. Teka Komisji Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa vol. XI, ISSN 1641-7739, s. 363-372.
- Sumorek A., Pietrzyk W.: Sterowanie dostępem węzłów mechatronicznych do sieci informacyjnych pojazdów. MOTROL – Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa, tom 13, s. 290-301.
- Sumorek A.: Porównanie testerów uniwersalnych i dedykowanych w diagnozie pojazdu. Logistyka 6/2011, s. 3591-3600.

2010
- Sumorek A., Buczaj M.: Przyszłość magistrali Local Interconnect Network. Motrol - Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa, t. 12, s. 145-157.
- Sumorek A.: Safe Communication Among Vehicle Sub-Assemblies on the Basis of the Embedded Functions of CAN Protocol. Teka Komisji Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa, vol. X, s. 432-439.
- Sumorek A.: The Influence of Granulation of Dust on Efficiency of Bifilar Winding. Przegląd Elektrotechniczny 7/2010, s. 238-240.
- Sumorek A.: Zróżnicowanie parametrów elektrycznych sygnałów protokołu CAN w pojazdach, Logistyka 6/2010, s. 3263-3272.
- Buczaj M., Sumorek A.: Wirtualny system nadzoru sterujący pracą systemu sygnalizacji włamania i napadu. Motrol - Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa, tom 12, s. 46-53.