Praca naukowa


PUBLIKACJE:

- Numerical Analysis and Its Laboratory Verification in Bending Test of Glue Laminated Timber Pre-Cracked Beam (Materials 2019, 12(6), 955) - PDF

- Natural plant stems modelling in a three point bending test (MATEC Web of Conferences, vol. 252, 2019) - PDF

- Numerical model of glulam beam delamination in dependence on cohesive strength (AIP Conference Proceedings vol. 1922, 2018) - PDF

- Numerical results quality in dependence on Abaqus plane stress elements type in big displacements compression test (Applied Computer Science vol. 13, no. 4, 2017) - PDF

- Analiza pracy wspornikowej belki kompozytowej z uwzględnieniem różnej grubości i lokalizacji spoiny klejowej wykonanej z materiału sprężysto-idealnie plastycznego (Budownictwo i Architektura vol. 15(4) (2016)) - PDF

- Wpływ podatności podłoża na wytężenie elementów konstrukcji wsporczych deskowań pomostów, wykonanych z rusztowań budowlanych (Monografia „Nowoczesne Projektowanie i Realizacja Konstrukcji Budowlanych” 2016) - PDF


KONFERENCJE:

- "Methods for determining elastic modulus in natural plant stems" - (3rd International Conference on Engineering Sciences and Technologies - ESaT, Slovakia 2018)

- "Numerical and laboratory testing of two types of stems - sida hermaphrodita and miscanthus giganteus" - (6th European Conference on Computational Mechanics ECCM 6 and the 7th European Conference on Computational Fluid Dynamics ECFD 7, Glasgow 2018)

- "Numeryczne i doświadczalne badania delaminacji elementów z drewna klejonego" (VIII Sympozjon - Kompozyty, konstrukcje warstwowe, Wrocław 2017)

- "Modele numeryczne delaminacji elementów z drewna klejonego" (XXIV Konferencja Użytkowników programów SIMULII, Poznań 2017)

- "Numerical model of glulam beam delamination in dependence on cohesive strength" (22nd International Conference on Computer Methods in Mechanics, Lublin 2017)

- "Wpływ podatności podłoża na wytężenie elementów konstrukcji wsporczych deskowań pomostów, wykonanych z rusztowań budowlanych" (VI Ogólnopolska Konferencja Budowlana Studentów i Doktorantów EUROINŻYNIER, Kraków 2016)


UPRAWNIENIA:

- Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej