Mechanika teoretyczna - zdalne---------------!!! UWAGA !!!---------------

Z DNIEM 21.04.2020 PRZENOSIMY SIĘ NA PLATFORMĘ GOOGLE CLASSROOM

>>>> INSTRUKCJA LOGOWANIA

KAŻDY JEST ZOBOWIĄZANY DO WYKONANIA INSTRUKCJI

>>>> ZASADY PROWADZENIA ZAJĘĆ

-------------------------------------------
TUTORIALE DLA WSZYSTKICH

!!! UWAGA !!! - Wszyscy studenci są zobowiązani do zapoznania się z poniższymi instrukcjami. Maksymalny rozmiar projektu to 2MB. Dotyczy to zarówno projektów w formacie PDF jak i zbioru zdjęć (suma rozmiaru wszystkich zdjęć ma być mniejsza od 2MB). Projekty niespełniające tego wymagania będą odrzucane.

Zasada dotyczy również zadawania pytań !!!

1) Drukowanie do PDF

2) Zmniejszanie rozmiaru JPEGMECHANIKA TEORETYCZNA


---> Zadanie_1 - Ostatnia część Projektu nr 1 - proszę przestudiować i zadawać pytania za pomocą maila. Na pytania będę odpowiadał we wtorki w godzinach 14.00-18.00.

Termin wykonania: 21.04.2020 godzina 18.00 - do tego czasu należy przesłać kompletny, zeskanowany Projekt nr 1 (reakcje - belka, rama, rama ze ściągiem oraz cała kratownica). Brak projektu w wyznaczonym terminie oznacza ocenę niedostateczną z przedmiotu.

Projekt musi być wykonany zgodnie z wytycznymi podanymi poniżej. Niezastosowanie się do wytycznych może skutkować odrzuceniem projektu i oceną niedostateczną z przedmiotu.


---> Zadanie_0 - Zadanie wyrównujące poziom obu grup projektowych. Proszę się z nim zapoznać i zadawać pytania. Na razie nie musicie Państwo przesyłać do mnie żadnych rozwiązań. Takie wymagania pojawią się dopiero z kolejnym zadaniem.


Zasady prowadzenia zajęć w formie zdalnej:

1) Zajęcia dla obu grup odbywają się we wtorki w godzinach 14.00-18.00. W tym czasie jesteście Państwo zobowiązani do przeanalizowania wstawionego zadania i możecie zadawać pytania drogą mailową. *Jedna z grup nie miała zajęć nr 2, dlatego do końca tygodnia wstawię zadanie wyrównujące, należy je przeanalizować i nadrobić materiał. Od wtorku 24.03.2020 nie będzie obowiązywał podział grup na tygodnie. Obie grupy są zobowiązane stosować się do tych samych terminów.

2) W miarę możliwości będę odpowiadał na pytania na bieżąco w trakcie trwania zajęć - kolejność odpowiedzi na podstawie godziny otrzymania pytania. Jeżeli pytań będzie dużo to te zadawane poza ustalonymi godzinami pozostaną bez odpowiedzi.

3) Zadanie będzie wstawiane we wtorek co dwa tygodnie, najpóźniej o godzinie 12.00 – pierwsze 24.03.2020. Należy je otworzyć, przeanalizować, a następnie rozwiązać własny przykład zgodnie z tematem, który każdy z Państwa otrzymał na pierwszych zajęciach. Obowiązujący termin wykonania zadania będzie podany obok wstawionego pliku.

4) Nieterminowe wykonanie zadania lub jego brak równoznaczne jest z nieobecnością na zajęciach. Dwie nieobecności oznaczają ocenę niedostateczną z przedmiotu.

5) Zadania należy przesyłać na e-mail: b.kawecki@pollub.pl.

6) Jeżeli praca będzie wymagała poprawy to będę ją odsyłał z uwagami na maila, z którego ją otrzymałem.

7) Wszystkie prace będą regularnie sprawdzane do piątku do godziny 15.00 w tygodniu poprzedzającym zajęcia i wyniki będą wstawiane w formie tabeli obok zadania.


Sprawy techniczne dotyczące wykonania zadań:

1) Należy zeskanować lub zrobić zdjęcie podpisanego tematu.

2) Zadanie należy wykonać ręcznie i estetycznie. Następnie należy zrobić zdjęcia lub skan każdej kartki (proszę nie wstawiać pustych stron). Rozwiązanie może być przesłane w pliku PDF lub w formie zbioru plików JPEG. Rozmiar kompletnego projektu nie może przekraczać 2MB.

3) Plik z zadaniem należy opisać w następujący sposób: „Imię_Nazwisko_Grupa_Zadanie_...”. W miejscu kropek należy wpisać taki sam numer zadania jak to wstawione przeze mnie w dniu zajęć.

4) Dla osób niezorientowanych w podstawowej obróbce zdjęć/bitmap oraz drukowania do PDF na początku strony wstawione zostały odpowiednie tutoriale. Mają Państwo obowiązek się z nimi zapoznać.


Zaliczenia

Forma zaliczenia zostaje zmieniona. Na dzień dzisiejszy jest to jedno zbiorcze kolokwium ze wszystkich typów zadań (belka, rama, kratownica) pisane na ostatnich zajęciach po powrocie na Uczelnię.