Metody obliczeniowe - zdalne---------------!!! UWAGA !!!---------------

Z DNIEM 21.04.2020 PRZENOSIMY SIĘ NA PLATFORMĘ GOOGLE CLASSROOM

>>>> INSTRUKCJA LOGOWANIA

KAŻDY JEST ZOBOWIĄZANY DO WYKONANIA INSTRUKCJI

>>>> ZASADY PROWADZENIA ZAJĘĆ

-------------------------------------------
TUTORIALE DLA WSZYSTKICH

!!! UWAGA !!! - Wszyscy studenci są zobowiązani do zapoznania się z poniższymi instrukcjami. Maksymalny rozmiar projektu to 2MB. Dotyczy to zarówno projektów w formacie PDF jak i zbioru zdjęć (suma rozmiaru wszystkich zdjęć ma być mniejsza od 2MB). Projekty niespełniające tego wymagania będą odrzucane.

Zasada dotyczy również zadawania pytań !!!

1) Drukowanie do PDF

2) Zmniejszanie rozmiaru JPEGMETODY OBLICZENIOWE


---> Lista z WYNIKAMI do Zadania_2


---> Zadanie_2 - Termin wykonania: 01.04.2020 (środa) godzina 18.00 - wykonać zgodnie z wytycznymi. Należy przesłać w jednym pliku zadanie wykonane od samego początku. Na pytania odpowiadam we wtorek w godzinach 8.30-18.00. Pytania proszę zadawać mailowo.


---> Lista z WYNIKAMI do Zadania_1

Proszę nie przesyłać poprawionych zadań - na takie wiadomości nie będę odpowiadał. Poprawki należy nanieść i wysłać dopiero z następnym zadaniem. Na ewentualne pytania dotyczące poprawek będę odpowiadał we wtorek w czasie zajęć.


---> Zadanie_1 - Termin wykonania: 25.03.2020 (środa) godzina 18.00 - wykonać zgodnie z wytycznymi. Należy przesłać w jednym pliku zadanie wykonane od samego początku. Na pytania odpowiadam we wtorek w godzinach 8.30-18.00. Pytania proszę zadawać mailowo.

- Rura_kwadratowa


---> Lista z WYNIKAMI do Zadania_0

"nieopisany rysunek" oznacza, że na rysunku brakuje elementów, które są niezbędne, żeby wprowadzić konstrukcję do Mathcada - pierwsze 4 punkty z Zadania_0 dotyczące przygotowania geometrii konstrukcji. Należy przeczytać jeszcze raz i dokładnie uzupełnić.

"niepotrzebne elementy" oznacza, że do Mathcada wprowadzono elementy, które nie należą do tego zadania (zwykle w okolicach agregacji macierzy globalnej).

"błąd w agregacji" oznacza, że występuje błąd w agregacji macierzy globalnej.

POPRAWKI należy zrobić przed kolejnymi zajęciami i przesłać w całości dopiero z następnym zadaniem.

PLIKI MUSZĄ BYĆ MNIEJSZE NIŻ 2MB ORAZ POŁĄCZONE W JEDEN PDF - w przypadku niespełnienia tego wymagania zadania będą bezwzględnie odrzucane.


---> Zadanie_0


Zasady prowadzenia zajęć w formie zdalnej:

1) Zajęcia dla wszystkich grup odbywają się we wtorki w godzinach 8.30-18.00. W tym czasie jesteście Państwo zobowiązani do przeanalizowania wstawionego zadania i możecie zadawać pytania drogą mailową.

2)W miarę możliwości będę odpowiadał na pytania na bieżąco w trakcie trwania zajęć - kolejność odpowiedzi na podstawie godziny otrzymania pytania. Jeżeli pytań będzie dużo to te zadawane poza ustalonymi godzinami pozostaną bez odpowiedzi.

3) Zadanie będzie wstawione w każdy wtorek, najpóźniej o godzinie 8.30. Należy je otworzyć, przeanalizować, a następnie rozwiązać własny przykład zgodnie z tematem, który każdy z Państwa otrzymał na drugich zajęciach. Obowiązujący termin wykonania zadania będzie podany obok wstawionego pliku.

4) W przypadku braku tematu, proszę sporządzić listę osób, które go nie mają i przesłać ją do mnie mailowo z ogólnego maila wszystkich grup. Tematy wypiszę oraz zeskanuję i wyśle zbiorczo na maila, z którego otrzymam listę. Tematy będą przypisane do poszczególnych osób.

5) Nieterminowe wykonanie zadania lub jego brak równoznaczne jest z nieobecnością na zajęciach. Dwie nieobecności oznaczają ocenę niedostateczną z przedmiotu.

6) Zadania należy przesyłać na e-mail: b.kawecki@pollub.pl.

7) Jeżeli praca będzie wymagała poprawy to będę ją odsyłał z uwagami na maila, z którego ją otrzymałem.

8) Wszystkie prace będą regularnie sprawdzane do piątku do godziny 15.00 w tygodniu bieżących zajęć i wyniki będą wstawiane w formie tabeli obok zadania.


Sprawy techniczne dotyczące wykonania zadań:

1) Należy zeskanować lub zrobić zdjęcie podpisanego tematu – w przypadku osób, które posiadają przy sobie temat. Następnie taki skan/zdjęcie należy odpowiednio skompresować i wstawić do mathcada na pierwszą stronę dokumentu.

2) Zadanie należy wykonać estetycznie i wydrukować je do pliku PDF. Plik musi się otwierać i w czytelnej formie zawierać całe rozwiązanie zadania od początku. Wielkość pliku nie może przekraczać 2MB. Zadania nie spełniające tych warunków będą traktowane jako nieoddane.

3) Plik z zadaniem należy opisać w następujący sposób: „Imię_Nazwisko_Grupa_Zadanie_...”. W miejscu kropek należy wpisać taki sam numer zadania jak to wstawione przeze mnie w dniu zajęć.

4) Dla osób niezorientowanych w podstawowej obróbce zdjęć/bitmap oraz drukowania do PDF na początku strony wstawione zostały odpowiednie tutoriale. Mają Państwo obowiązek się z nimi zapoznać.


Zaliczenia

Na dzień dzisiejszy forma zaliczenia pozostaje niezmieniona - są to zadania rozwiązywane na komputerach na Uczelni podczas dwóch ostatnich zajęć semestru.